Fel kell keresni a szenvedőket – Ferenc pápa a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottságához

Ferenc pápa – 2022. április 29., péntek | 19:26

Április 29-én, pénteken délelőtt fogadta Ferenc pápa a Vatikánban a pápai bizottság közgyűlésének tagjait. Beszédében megállapította, hogy „napjainkban a kiskorúak és a kiszolgáltatott emberek az Egyházban nagyobb biztonságban érezhetik magukat, a tanács munkájának köszönhetően”.

Pozitív megállapítással kezdte beszédét a pápa: „A kiskorúak és a kiszolgáltatott emberek nagyobb biztonságban vannak ma az Egyházban a bizottság kötelezettségvállalása révén. Ez a szolgálat további gondos munkát és folyamatos figyelmet igényel, hogy az Egyház ne csak biztonságos hely legyen a kiskorúak számára és egyúttal a gyógyulás helye, hanem teljes mértékben megbízható legyen jogaik előmozdításában szerte a világon. Valójában sajnos továbbra is adódnak olyan helyzetek, amelyek a gyermekek méltóságát veszélyeztetik.”

Némelykor úgy látszik, hogy a bántalmazás valósága, annak káros és maradandó hatásai a kiskorúak életére fölébe kerekednek azoknak az erőfeszítéseknek, melyek szeretettel és megértéssel próbálnak válaszokat találni – folytatta a Szentatya. – A gyógyuláshoz vezető út hosszú és nehéz, továbbá megalapozott reményt igényel a keresztre feszített Jézus iránt. A feltámadott Jézus megdicsőült testén örökké hordozza a megfeszítés sebhelyeit. Az Isten nem úgy ment meg minket, hogy „kihagyja” szenvedéseinket, hanem azokon keresztül, szeretete erejével átalakítva azokat. Isten Szentlelkének gyógyító ereje nem csal meg bennünket, megvalósítja ígéretét, csak hinnünk kell a feltámadt Jézusban és életünket az ő feltámadt testének sebeibe kell helyeznünk.

A pápa erélyesen leszögezte, hogy a visszaélések minden formája elfogadhatatlan. A gyermekek szexuális zaklatása különösen súlyos dolog, mert sérti kibontakozó életüket és kitörölhetetlen nyomot hagy bennük. Utalt egy apa levelére, aki bántalmazott fiáról írja: évekig nem tudott kimenni a szobájából. Mivel a túlélők tanúságtétele nyílt seb Krisztus testében, az Egyházban, ezért Ferenc pápa arra kérte a bizottság tagjait, hogy továbbra is szorgalmasan és bátran dolgozzanak e sebek megismertetésén. Keressék fel a szenvedőket és ismerjék fel a bennük szenvedő Megváltó tanúságtételét. Valójában az Egyház olyan mértékben ismeri a feltámadott Urat, amennyiben szenvedő szolgaként követi őt. Ez közös út mindenki, püspökök, egyházi elöljárók, papok, diakónusok, szerzetesek, katekéták és világi hívek számára. Az Egyház minden tagjának hivatása – életállapotának megfelelően –, hogy felelősséget vállaljon a visszaélések megelőzéséért és a gyógyulásért.

A bizottság jövője kapcsán a pápa a Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúcióra hivatkozott, melyben formálisan is megalapította a bizottságot a Római Kúria részeként, a Hittani Kongregáció keretén belül. Ezzel persze nem akarja veszélyeztetni gondolati és cselekvési szabadságukat. A Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottságát a kongregáción belül hozták létre, a papság tagjai által elkövetett szexuális visszaélésekkel foglalkozik, a Szentatya az általa kinevezett testület elnökével közvetlen kapcsolatban áll. Azt várja tőlük, hogy a legjobb módszereket terjesszék elő az Egyház számára a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek védelmére, valamint a túlélők gyógyulásának elősegítésére.

Fontos magvakat vetettek el eddig sokfelé, de még számos tennivaló akad. Az apostoli konstitúció egy új kezdetet jelent, melyben a bizottság feladata, hogy kiterjessze a küldetés hatókörét, hogy a bántalmazott személyek védelme és a róluk való gondoskodás normává váljon az Egyház életének minden területén. A Szentatya elvárja, hogy működjenek együtt a Hittani Kongregációval és más vatikáni dikasztériumokkal, ennek konkrét módját rájuk bízza. Az elvetett magok lassanként termést hoznak. A papság által elkövetett gyermekbántalmazások száma évek óta csökkenést mutat a világ azon részein, ahol megbízható adatok és források állnak rendelkezésre. Éppen ezért kéri a pápa, hogy ezentúl éves jelentést készítsenek számára a kiskorúak és kiszolgáltatott felnőttek védelmét célzó kezdeményezésekről, remélve, hogy a megbízható jelentések képet nyújtanak arról, mi történik és miben kell változtatni.

Végül a pápa arra kérte a bizottság tagjait, hogy segítsék a püspöki konferenciákat olyan speciális központok létrehozásában, ahol a bántalmazást elszenvedett embereket és családjaikat szívesen látják, meghallgathatják és elkísérhetik őket a gyógyulás és az igazságosság útján. „Ez az elkötelezettség az Egyház szinodális jellegének, a közösségnek és a szubszidiaritásnak a kifejeződése is lesz” – zárta a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága közgyűléséhez intézett beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria