Ferenc pápa az olasz püspökök közgyűléséhez: A püspökök álljanak közel a papokhoz és Isten népéhez

Ferenc pápa – 2019. május 24., péntek | 14:46

Ferenc pápa nyitotta meg az Olasz Püspöki Konferencia 73. közgyűlését május 20-án a vatikáni szinódusi aulában. Az eseményen jelen volt meghívott vendégként Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.

Az olasz püspökök május 20. és 23. között tanácskoztak az új missziós jelenlét módozatairól és eszközeiről. Ferenc pápa segítséget kívánt nyújtani az olasz püspököknek a lelkipásztori megkülönböztetéshez a helyi egyház életével és küldetésével kapcsolatban; köszönetet mondott a főpásztoroknak a mindennapos erőfeszítésekért, amellyel küldetésüket végzik, továbbá megjelölt néhány kulcsfontosságú szempontot az olasz egyház jövője számára, kezdve a püspökök egymás közötti és a hívekkel való kapcsolatától.

Ahogy arra a Szentatya rámutatott, a szinodalitás és a kollegialitás témája az olasz egyház egészségi állapotának, lelkipásztori és papi működésének „kórlapja”. Fontos megérteni, hogy milyen szinten vesz részt Isten népe az Egyház életében és küldetésében, valamint hogy hogyan működnek együtt a püspökök egymással. A szinodalitás lehet kétirányú: alulról fölfelé jövő – vagyis amikor az egyházmegye jó működését segíti a tanácsok, plébániák, világiak bevonásával. Az egyházmegyéktől kell kiindulni, mert a jó szinódusnak ez az alapja. A másik irány pedig a felülről lefelé irányuló szinodalitás, amelynek irányadó szempontjait a pápa a firenzei országos egyházi találkozón jelölte meg 2015-ben, melyeket figyelembe kell venni egy olasz egyházi szinódus esetén.

Ami a házassági semmisségi perek reformját illeti, Ferenc pápa a 2015-ben kiadott, Mitis Iudex Dominus Jesus és Mitis et Misericors Iesus kezdetű motu propriók alkalmazásáról beszélt az olasz püspököknek. Ezek a pápai rendelkezések újrarendezik a házassági pereket, a lerövidített eljárásban lehetővé téve azt, hogy semmisség kérdésében közvetlenül a püspökhöz folyamodjanak az érintettek. Ez az eljárási reform a közelségre és az ingyenességre alapoz. Közel lenni a sérült családokhoz – vagyis az ítéletet, amennyire lehet, egyházmegyei szinten hozzák meg, halogatás és fölösleges időhúzás nélkül.

Az ingyenesség pedig az evangéliumi küldetésünkre utal, miszerint „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8). Ezért tehát az a Szentatya kérése, hogy az egyházi házasság semmisségének kimondása ne kerüljön olyan sokba, hogy azt a kevésbé tehetős emberek is ki tudják fizetni.

A pápa sajnálattal állapította meg, hogy négy évvel a dokumentumok közzététele után az olasz egyházmegyék nagy részében még mindig nem alkalmazzák a reformot. Nem fogjuk megengedni, hogy néhány ügyvéd anyagi érdekei vagy egyes bírósági helynökök félelme, hogy elveszíthetik hatalmukat, fékezzék vagy lassítsák a reformot – figyelmeztetett a Szentatya.

Az olasz püspöki konferencia közgyűlését megnyitó beszédében a pápa harmadik témaként a püspökök és a papok közötti kapcsolatokról szólt, melyekben nem szabad diszkriminálni vagy egyeseket előnyben részesíteni. Vannak olyan olasz püspökök Ferenc pápa szerint, akik nehezen építenek megfelelő kapcsolatokat, így veszélybe sodorják küldetésüket, vagy akár az Egyház egész misszióját meggyengíthetik. A püspök és papjai közötti kapcsolatnak arra a feltétel nélküli szeretetre kell épülnie, amit Jézus mutatott a kereszten. Ez az egyetlen viselkedési szabály. A hierarchia szeretetközössége összeomlik, ha bármiféle hatalmi vagy személyes kedvezés beszüremkedik sorai közé; ellenben megerősödik és növekszik, amikor a teljes ráhagyatkozás és az Isten népe iránti szolgálat szelleme hatja át.

Nem szabad engednünk a kísértésnek, hogy csak a nekünk rokonszenves papokhoz vagy a hízelgőkhöz menjünk oda, és elkerüljük azokat, akik a püspöknek nem tetszenek vagy túl szókimondóak. Nem szabad minden felelősséget a szolgálatkész vagy karrierista papoknak adni, míg a befelé forduló, szelíd vagy félénk, netalán problémás papokat mellőzni. A püspök valamennyi papja iránt érezzen atyai módon, érdeklődjön felőlük, keresse és látogassa őket. Mindig találjon időt arra, hogy meghallgassa azokat, akik kérdéssel fordulnak hozzá. Ezáltal érezni fogják megbecsülését és bátorítását. A Szentatya ezt egy gyakorlati tanáccsal illusztrálta: ha például a püspököt telefonon keresi az egyik papja, akkor még aznap válaszoljon neki, vagy legkésőbb másnap. Így a pap tudni fogja, hogy van atyja.

Papjaink folyamatos médiatámadásnak vannak kitéve, gyakran nevetségessé teszik, vagy olyan tévedések, bűncselekmények miatt ítélik el őket, amelyet más „kollégájuk” követett el. A papoknak szükségük van rá, hogy püspökükben bátyra vagy apára találjanak, aki bátorítja őket a nehéz időszakokban; segít lelki és emberi fejlődésükben, lelket önt beléjük, amikor elesnek, kijavítja tévedéseiket, vigasztalja őket, ha egyedül érzik magukat, és felemeli őket, ha elbuktak. Ehhez elsősorban az kell, hogy a papok mindig nyitva találják a püspök ajtaját és szívét, s a püspöknek apának, bátynak kell lennie – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria