Ferenc pápa: Az őrangyalok társaink életünk útján

Ferenc pápa – 2014. október 2., csütörtök | 17:31

Október 2-a a szent őrzőangyalok emléknapja. Róluk tanított szentbeszédében Ferenc pápa a Szent Márta-házban tartott reggeli szentmisén – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

11. századi freskó (Göreme, Törökország)

A napi olvasmányok az angyalt és a gyermeket állítják elénk. Isten mellénk állított egy angyalt, hogy őrizzen bennünket. Ha valaki közülünk azt hiszi, hogy egyedül is járhatja útját, nagyot téved, abba a rettenetes hibába esik, amit kevélységnek nevezünk. Amikor azt hisszük, hogy nagyok, önmagunknak elegendők vagyunk. Jézus azt tanítja az apostoloknak, legyenek olyanok, mint a gyermekek, holott a tanítványok azon veszekedtek egymás között, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erről folytattak belső vitát, ez egyfajta karrierizmus – emlékeztetett Ferenc pápa.

A Szentatya rámutatott: Ők voltak az első püspökök, és máris megkísértette őket a karrierizmus: „Nagyobb akarok lenni nálad.” Nem adnak túl jó példát ezek az első püspökök, de ez a valóság. Jézus a helyes magatartásra tanítja őket, amely nem más, mint a gyermekek magatartása: az engedelmesség, valamint a tanácsra és a segítségre való ráutaltság. A gyermekek a segítségre való ráutaltság jelképei. Ez a követendő út, nem pedig az, hogy azt keressük, ki a nagyobb. Azok, akik közelebb vannak egy gyermek magatartásához, közelebbről szemlélik az Atyát, és nyitott és engedelmes szívvel hallgatják az őrangyalt.

Az egyház hagyománya szerint mindnyájunknak van őrangyala, aki vigyáz ránk, aki sugallja számunkra a dolgokat. Hányszor hallottuk: „Ezt így kellene tennem, ez így nem jó, vigyázz!” Ez a mi útitársunk hangja – mondta a pápa. – Legyünk biztosak abban, hogy az őrangyal életünk végéig elkísér bennünket tanácsaival, ezért hallgassunk rá, ne lázadozzunk! A lázadozás, a függetlenség utáni vágy olyan dolog, amely mindannyiunkban bennünk lakozik; ez a kevélység ugyanaz, mint ami a földi paradicsomban Ádám atyánkat jellemezte. Ne lázadj fel: kövesd az őrangyal tanácsait.

Amikor nem akarjuk meghallgatni őrangyalunk tanácsát, az olyan, mintha azt mondanánk neki: „Menj el!” Veszélyes dolog elzavarni útitársunkat, mert egyetlen férfi, egyetlen nő sem adhat tanácsokat önmagának. Másnak adhatok tanácsot, de magamnak nem. A Szentlélek az, aki tanácsot ad nekem, és őrangyalom ad tanácsot. Ezért van szükségünk rá. Ez nem egyfajta fantáziadús tanítás az angyalokról: nem, ez a valóság. Az, amit Jézus és amit Isten mondott: „Angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, hogy el ne tévedj” – emelte ki a Szentatya.

Ma tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket: Milyen a kapcsolatom az őrangyalommal? Hallgatok rá? Köszöntöm őt reggel? Kérem, hogy vigyázzon rám, amíg alszom? Beszélek vele? Kérek tőle tanácsot? Hiszen ő mellettem áll. Válaszoljunk ma mindannyian erre a kérdésre: Milyen a kapcsolatom az angyallal, akit az Úr küldött, hogy őrizzen engem és elkísérjen utamon, és aki mindig látja a mennyei Atya arcát? – e kérdésekkel zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Magyar Kurír