Ferenc pápa karácsonykor: Korunknak megannyi nehézsége van, ám sokkal erősebb a remény

Ferenc pápa – 2021. december 25., szombat | 12:25

December 25-én délben Ferenc pápa a szokásnak megfelelően elmondta karácsonyi üzenetét a Szent Péter-bazilika középső erkélyéről, az Úrangyala elimádkozása után pedig Urbi et Orbi áldást adott Rómára és az egész világra.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, boldog karácsonyt!

Isten Igéje, amely a világot teremtette, s értelmet ad a történelemnek és emberi úton levésünknek, testté lett, és eljött, hogy közöttünk lakozzék. Úgy jelent meg, mint egy suttogás, mint egy könnyű szellő susogása, hogy felszítsa a misztériumra megnyíló emberszívek csodálkozását.

Az Ige azért lett testté, hogy párbeszédbe kezdjen velünk.

Isten nem monológot akar mondani, hanem dialógust kezdeményez.

Isten ugyanis maga is párbeszéd mint Atya, Fiú és Szentlélek, örök és végtelen szeretetteljes és éltető közösség.

Amikor Isten világra jött a megtestesült Ige személyében, megmutatta nekünk a találkozás és a párbeszéd útját. Sőt, Ő önmagában testesítette meg ezt az utat, hogy megismerhessük és bizalommal, reménnyel telve járhassuk be azt.

Testvéreim, „mivé lenne a világ megannyi nagylelkű ember türelmes párbeszéde nélkül, akik egyben tartották a családokat és a közösségeket?” (Fratelli tutti enciklika, nr. 198). A járvány idején még inkább tudatosul bennünk mindez. Súlyos próbatétel elé lett állítva a társas kapcsolatokra való képességünk; felerősödik a bezárkózásra , a mindent egyedül megoldásra, a kilépés, a találkozás és a közös cselekvés visszautasítására való hajlam. Nemzetközi szinten is fellép annak veszélye, hogy nem akarunk párbeszédet folytatni, hogy az összetett válság miatt a legrövidebb utakat választjuk, és nem indulunk meg a párbeszéd sokkal hosszabb útjain, pedig csakis ezek vezetnének el a konfliktusok megoldásához és a mindenki számára kölcsönös és tartós jótéteményekhez.

Miközben bennünk és az egész világban felhangzik az Üdvözítő születésének a híradása, ami az igazi béke forrása, valójában mégis azt látjuk, hogy megannyi konfliktus, válság és ellentmondás vesz körül minket. Úgy tűnik, hogy soha nem érnek véget, és mintha mi már észre sem vennénk ezeket.

Oly mértékig hozzászoktunk ehhez, hogy az óriási tragédiákra immár hallgatás borul. Azt kockáztatjuk, hogy nem halljuk meg többé számos testvérünk fájdalmas és reményvesztett kiáltásait.

Gondoljunk a szír népre, amely immár több mint egy évtizede háborúban él, amely megannyi áldozatot szedett, s megszámlálhatatlanul sok menekültet űzött el. Nézzünk Irakra, amely még mindig azon fáradozik, hogy talpra álljon egy hosszú konfliktus után. Halljuk meg a gyermekek kiáltását, amely Jemenből száll fel, ahol egy hatalmas, mindenki által elfeledett, nap mint nap megannyi halottat eredményező tragédia telik be évek óta, a világ hallgatásától övezve.

Emlékezzünk az izraeliek és palesztinok között feszültségekre, amelyek megoldás nélkül továbbra is tartanak, egyre komolyabb társadalmi és politikai következményeket kiváltva. Ne feledkezzünk meg Betlehemről, a helyről, ahol Jézus meglátta a napvilágot, és amely nehéz időket él meg a járvány következtében fellépett gazdasági nehézségek miatt. Ez lehetetlenné teszi a zarándokok számára, hogy eljussanak a Szentföldre, s ennek negatív kihatása van a lakosság életére. Gondoljunk Libanonra, amely precedens nélküli válságot szenved el, számos aggasztó gazdasági és társadalmi körülményt kiváltva.

De íme, az éjszaka szívében felragyog a remény jele!

Ma, miként Dante mondja, „a Szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot” (Par., XXXIII, 145. [Babits Mihály fordítása]), testté lett. Emberi alakban jött el, osztozott drámáinkban és áttörte közömbösségünk falát. Az éjszaka hidegében kitárja felénk a karjait: mindenre szüksége van, de azért jön, hogy nekünk ajándékozzon mindent. Tőle kérjük az erőt, hogy megnyíljunk a párbeszédre. Ezen az ünnepnapon esedezzünk Hozzá, hogy minden ember szívében élessze fel a kiengesztelődés és a testvériség vágyát. Hozzá fordulunk könyörgésünkkel.

Kisded Jézus, adj békét és egyetértést a Közel-Keletnek és az egész világnak! Támogasd mindazokat, akik elkötelezték magukat, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak a hazájukból elmenekülésre kényszerítetteknek; vigasztald meg az afgán népet, amely immár több mint negyven éve ki van téve a konfliktusok nehéz próbatételének, amely arra vitt sokakat, hogy elhagyják a hazájukat!

Nemzetek Királya, segítsd a politikai élet szereplőit, hogy megbékéltessék a feszültségek és szembenállások által megszomorított népeket. Támogasd Mianmar népét, ahol az intolerancia és az erőszak nem kevés alkalommal a keresztény közösségre és szent helyeikre is lesújt, és árnyékot borít ennek a népnek a békés arcára.

Légy fényessége és támasza mindazoknak, akik hisznek a találkozásban és a párbeszédben, s ezen munkálkodnak, akár még az árral szemben is. Ne engedd, hogy a rákos megbetegedéshez hasonló konfliktus újabb áttéteket képezzen Ukrajnában!

Béke Fejedelme, segítsd Etiópiát, hogy megtalálja a kiengesztelődés és a béke útját az őszinte szembenézés által, amely a lakosság szükségleteit állítja az első helyre. Halld meg a Száhel-övezet népeinek a kiáltását, akik a nemzetközi terrorizmus erőszakjának az áldozatai. Fordítsd tekintetedet Észak-Afrika népei felé, akiket megannyi megoszlás, munkanélküliség és gazdasági egyenlőtlenség sújt. Könnyítsd meg számos, konfliktusokat elszenvedő szudáni és dél-szudáni testvérünk kínjait.

Add, hogy az amerikai kontinens népeinek a szívében a szolidaritás, a kiengesztelődés és a békés együttélés értékei jussanak győzelemre, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és minden ember jogainak s kulturális értékeinek elismerése révén.

Isten Fia, vigasztald meg a nők elleni erőszak áldozatait, amely még tovább terjedt a járvány idején. Nyújts reményt a gyermekeknek és a fiataloknak, akik a bullying és a visszaélések áldozataivá lettek. Adj vigasztalást és szeretetet az időseknek, különösképpen a leginkább magányosaknak. Adj békét és egységet a családoknak, hisz ez a nevelésnek és a társadalom szövetének az elsődleges helye.

Velünk lévő Isten, adj egészséget a betegeknek, és sugalmazd a jóakaratú embereket, hogy mind alkalmasabb megoldásokat találjanak az egészségügyi válság és következményei leküzdésére. Tedd nagylelkűvé a szíveket, hogy a leginkább szükséget szenvedő népek is megkaphassák a szükséges orvosi ellátást, kiváltképp az oltásokat. Jutalmazd meg mindazokat, akik odafigyeléssel és odaadással viselik gondját a családtagjaiknak, a betegeknek és a leginkább gyöngéknek.

Betlehemi Gyermek, engedd, hogy az aktuális konfliktusok számos katonai és polgári hadifoglya mihamarabb hazatérhessen, akárcsak a politikai okokból bebörtönzöttek. Ne engedd, hogy közömbösek legyünk a migránsok, az elvándorlók és a menekültek drámájával szemben. Tekintetük azt kéri tőlünk, hogy ne forduljunk el tőlük, ne tagadjuk meg a mindannyiunkban közös emberséget, hogy tegyük magunkévá a történeteiket és ne feledkezzünk meg a drámáikról.[1]

Örök Ige, aki testté lettél, add, hogy odafigyeljünk a közös házunkra, amely szintén szenved attól a gondatlanságtól, amellyel gyakran kezeljük, késztest a politikai köztisztséget viselőket, hogy hatékony megállapodásokra jussanak, a ily módon a jövendő nemzedékek egy életet tisztelő környezetben élhessenek.

Kedves testvéreim,

korunknak megannyi nehézsége van, ám sokkal erősebb a remény, mert „gyermek született nékünk” (Iz 9,5). Ő Isten Igéje, aki gyermekké lett, aki csak sírni képes, és mindenre szüksége van.

Minden más gyermekhez hasonlóan meg akart tanulni beszélni, hogy mi megtanuljunk hallgatni az Istenre, az Atyánkra, meghallgassuk egymást és testvéri párbeszédbe kezdjünk.

Ó, értünk született Krisztus, taníts, hogy Veled együtt járjunk a béke ösvényein!

Boldog karácsonyt mindenkinek![1] Ld. Beszéd a“Reception and Identification Centre”-ben, Mütiléné, 2021. december 5.

Fordította: Török Csaba

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria