Ferenc pápa a Katolikus Shalom Közösség fiataljainak: „Legyetek továbbra is kreatívak!”

Ferenc pápa – 2022. szeptember 27., kedd | 19:25

A Katolikus Shalom Közösség mintegy ezer fiatal tagját szeptember 26-án, hétfőn Ferenc pápa arra buzdította, hogy tartsák életben missziós karizmájukat, miközben a Brazíliában született mozgalom létrejöttének 40. évfordulóját ünneplik. A közösség célja a fiatalok evangelizálása a fiatalok által.

Missziós törekvésetekben legyetek kreatívak, befogadók és engedelmesek a Szentléleknek és az Egyháznak. Ferenc pápa ezt a kihívásokkal teli megbízatást adta a Shalom Közösség fiatal tagjainak, amikor fogadta őket a Vatikánban abból az alkalomból, hogy Rómában ünneplik az alapítás 40. évfordulóját kongresszusukon.

A katolikus közösséget 1982-ben a brazíliai Fortalezában alapította Moysés Louro de Azevedo Filho és Maria Emmir Oquendo Nogueira, hogy Jézus példáját követve bátorítsák a fiatalokat, váljanak a változás magvaivá és a béke építőivé. A közösség ezt követően a világ más országaiban is elterjedt, és 2007-ben a Világiak Pápai Tanácsa a hívek nemzetközi társulataként ismerte el. A Shalom Közösség ma 33 országban van jelen. Tagjainak hagyománya, hogy ötévente elzarándokolnak Rómába, hogy felajánlják életüket Istennek minden nép evangelizálásáért a Szentatya előtt.

Ferenc pápa köszönetet mondott az alapítóknak szavaikért, és különösen azért, hogy megemlékeztek a Katolikus Shalom Közösség születésének körülményeiről, amelynek ötlete egy fortalezai szentmisén fogalmazódott meg. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy „a Szentlélek az, amely élteti és viszi előre az Egyházat”. A Szentatya öt különböző országból származó fiatal tanúságtételére válaszolva arról elmélkedett, hogyan lehet kitartani Isten barátságában a „zűrzavaros világban és ösztönözni másokat környezetünkben az evangéliumi üzenettel”. Továbbá szólt a fiatalok Egyházban betöltött szerepéről; a szegényekkel való barátság fontosságáról, valamint a Shalom Közösség jelenéről és jövőjéről.

A Fabiola nevű fiatal lány által feltett első kérdés kapcsán a pápa a „Jézusban való megmaradás” szükségességét és az ő szeretetét hangsúlyozta, „ami megérinti az emberek szívét, bárhol is legyünk, minden környezetben”. A többit „a Szentlélek végzi” – tette hozzá.

A fiatalok egyházbeli vezető szerepének fontosságával kapcsolatban Ferenc pápa kiemelte, hogy fontos meghallgatni a fiatalokat, beszélgetni velük és osztozni tapasztalataikban. Rámutatott, hogy a fiatalság „nem annyira a testi fiatalságról szól, hanem a szellemi fiatalságról”, amint azt Szent II. János Pál pápa mondta, figyelmeztetve a fiatalokkal szembeni „atyáskodó” viselkedés veszélyeire. A pápa példaként említette a fiatalok főszereplővé válására és egyházbeli életszentségére Boldog Carlo Acutist, Szent Piergiorgio Frassatit, a Fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábort, a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézt, valamint Assisi Szent Ferencet és Szent Klárát.

A „legszegényebb testvérekkel való barátsággal” kapcsolatos kérdésre válaszolva Ferenc pápa Kalkuttai Szent Teréz rendkívüli példájára hívta fel a figyelmet, aki kilépett az emberek közé, hogy „az elhagyott emberek arcában” megkeresse az Úr Jézust. Két fiatal saját tapasztalatukról tett tanúságtételét követően a pápa a Shalom Közösség jelenéről és jövőjéről szólva arra buzdította a jelenlevőket, hogy tartsák életben „missziós lelkesedésüket”, amely az évek során „egy egyházi valóságot” teremtett. „Ez ma már nemcsak fiatalokat, hanem családokat, a misszió iránt elkötelezett, cölibátust vállaló személyeket és papokat is magában foglal.” Arra kérte őket, hogy hitüket ne múzeumban őrizzék. A pápa ezután felidézte, hogy a Shalom (Béke veletek!) Közösség neve kiemeli a karizmáját: „Ez a béke kiengesztelt benneteket Istennel, önmagatokkal és másokkal, és most ezt megpróbáljátok továbbadni mindenkinek, akivel találkoztok.”

Ferenc pápa a mozgalom katolikus jellegéről is szólt: „A szentmisét, a szentségimádást, a gyóntatást helyezitek a középpontba. Nagyra értékelitek az igehirdetést, a zenét, az egyéni és közösségi szemlélődő imát. Ez valóban a katolikus és kimeríthetetlen gazdagság, amely az Egyházban megvan, és amelyből mindig merítenünk kell.” Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a Shalom Közösséget a kezdetektől fogva aktívan támogatta néhai Aloísio Lorscheider bíboros, Fortaleza akkori érseke. Arra buzdította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is engedelmeskedjenek a Lélek cselekvésének, legyenek nyitottak a kölcsönös meghallgatásra és az Egyház iránymutatásaira, hogy a legjobb módon tudják megkülönböztetni, hogyan folytassák útjukat. „A Szentlélek iránti engedelmesség, az Anyaszentegyház megtapasztalása és meghallgatása megtanít arra, hogy mindig kerüljétek el, hogy beleszóljatok a másik személyes lelkiismeretébe” – mutatott rá a pápa.

Beszéde végén Ferenc pápa megáldotta a zarándokokat, és Assisi Szent Ferenc, a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz és Szűz Mária segítségét kérte további útjukhoz. „Assisi Szent Ferenc és a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz kísérjen benneteket utatokon. Szűz Mária, az Úrnak való önajándékozás példaképe őrizzen meg bennetek a bizalom és az Atyára való ráhagyatkozás lelkületében, és segítsen kitartani választásotokban. Az Úr üdvözölje életetek odaajándékozását, és támogasson kegyelmével. Szívből megáldalak benneteket, és kérlek, imádkozzatok értem” – mondta a pápa.

A vatikáni VI. Pál teremben jelen volt Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának prefektusa, valamint Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria