Ferenc pápa köszönőlevelet küldött Erdő Péter bíborosnak

Ferenc pápa – 2021. szeptember 29., szerda | 17:31

Ferenc pápa az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekének, Erdő Péter bíborosnak címzett levelében köszönetét fejezte ki az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezéséért – tájékoztat az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Titkársága. A Szentatya olasz nyelvű levelének magyar fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.

Tisztelendő testvéremnek
Erdő Péter bíboros
Esztergom-budapesti érseknek

Apostoli utamról visszatérve szívemben őrzöm azokat a nagy pillanatokat, amelyeket Isten népével együtt éltem meg, akik imádságban egybegyűltek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lezárására.

Köszönetemet szeretném kifejezni Önnek mindazért a munkáért, amelyet Főegyházmegyéjében folytattak ennek a kongresszusnak az előkészítése során. Sokak rejtett és csendes együttműködése – püspököké, papoké és lelkipásztori munkatársaké – lehetővé tette mindenki számára, hogy megújítsa lelkét az Eucharisztia színe előtt, amely a szeretet és a hit forrása.

Köszönöm azt az előrelátást is, amellyel jó megoldásokat javasolt azokra a problémákra és kihívásokra, amelyek az esemény kapcsán jelentkeztek, ahogyan az Egyház mindennapi életében is megtörténik.

Imádkozom Önért és a Főegyházmegyéért. Az Úr áldjon meg titeket bőségesen, és támasszon számos, hitben elkötelezett világit, akik Jézus Krisztusról tanúságot akarnak tenni és meg akarják élni a nyolc boldogságot.

Üdvözlöm a Főegyházmegye papjait, szerzeteseit és szerzetesnőit. Áldjon meg az Úr mindannyiótokat a papi és a szerzetesi hivatások bőségével!

Áldja meg Önt Jézus, és oltalmazza a Szent Szűz!

Testvéri szeretettel,

Róma, Lateráni Szent János, 2021. szeptember 18.

Ferenc

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Titkársága

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria