Ferenc pápa Martos Levente Balázst az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki

Hazai – 2023. február 3., péntek | 12:03

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleményét adjuk közre.

Miután betöltötte hetvenötödik életévét, 2023. február 3-án, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján Őszentsége

Ferenc pápa elfogadta Excellenciás és Főtisztelendő Cserháti Ferenc centuriai címzetes püspök úr lemondását az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöki tisztségéről.

Ezzel egy időben, Őszentsége

Ferenc pápa Főtisztelendő Martos Levente Balázst, a Központi Papnevelő Intézet rektorát trebai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Dr. Martos Levente Balázs 1973. november 18-án született Szombathelyen. Családja anyai ágon katolikus, apai ágon evangélikus, mindkét oldalon erős egyházi kötődéssel. Szüleivel, két fiú- és egy lánytestvérével iskoláskorától Sárváron éltek. 1988-ban az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba került, ahol 1992-ben érettségizett. Ebben az évben jelentkezett a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé.

Teológiai tanulmányait 1992 és 1994 között a budapesti központi szeminárium növendékeként kezdte meg, majd főpásztora, Konkoly István 1994-ben Rómába küldte tanulni. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke, illetve a Pápai Gergely Egyetem hallgatója lett. 1997-ben Rómában diakónussá, majd 1998-ban Szombathelyen pappá szentelték. 1997-ben felvételt nyert a Pápai Biblikus Intézetbe, ahol 2000-ben biblikus szaklicenciát szerzett.

2000 és 2007 között káplán és hitoktató, illetve teológiai tanár volt Szombathelyen. 2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Karán szerzett teológiai doktori fokozatot. 2002 és 2007 között a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) szombathelyi csoportjának elnöke volt. 2007-ben Veres András szombathelyi megyéspüspök küldte Győrbe, hogy tanítson a szemináriumban és segítse az ott tanuló szombathelyi növendékek képzését. 2008 és 2013 között Győr és Szombathely mellett a Szegedi Hittudományi Főiskolán is biblikus tárgyakat tanított. 2010-ben a PPKE Hittudományi Karán biblikum területen habilitált.

2013-tól 2018-ig prefektus volt a győri szemináriumban. 2014-től a Pápai Biblikus Bizottság tagja.

2018-ban Székely János szombathelyi megyéspüspök Szombathelyre nevezte ki előbb felnőttképzési püspöki referensnek a világi munkatársak képzésére, majd egyetemi lelkésznek, templomigazgatónak, szakigazgatónak, 2019 augusztusában pedig egyházmegyei hitoktatási felelősnek. 2019-ben a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében mentálhigiénés lelkigondozó végzettséget szerzett.

2019. szeptember 3-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján a Központi Papnevelő Intézet rektorává nevezték ki. Ezzel együtt a budapesti Kisboldogasszony- (Egyetemi) templom templomigazgatója is lett. 2019-től a PPKE Hittudományi Karának egyetemi magántanára, 2022-től a Bibliai Nyelvek Tanszékének tanszékvezetője nyilvános rendkívüli egyetemi tanár minőségben.

Papi működését a papnevelésben és tanításban töltött években is kiegészítette a lelkipásztori tevékenység. Káplánéveiből való kapcsolata a Házas Hétvége mozgalommal. Győrben a kórházi beteglátogatásba és a fogyatékkal élők lelkigondozásába kapcsolódott be. 2021 óta máltai káplán. Szívesen publikál tudományos igényű, illetve ismeretterjesztő jellegű biblikus írásokat.

Budapest, 2023. február 3.

az MKPK titkársága

Martos Levente Balázs számos írás szerzője, mely a Magyar Kuríron és az Új Ember hetilapban jelent meg. Kiadónk gondozásában látott napvilágot két kötete, Szelíd fény és Ne félj, Sion leánya! címmel. 2021-ben online nagyböjti triduumot tartott, mely elérhető YouTube-csatornánkon.

Fotó: Zuggó Zsolt

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria