Ferenc pápa megválasztásának 10. évfordulója alkalmából szentmisét mutattak be Szabadkán

Külhoni – 2023. március 14., kedd | 16:19

Fazekas Ferenc, a szabadkai egyházmegye kormányzója Ferenc pápa megválasztásának 10. évfordulóján, március 13-án szentmisét mutatott be a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban, a város papságának koncelebrálásával.

Az egyházmegyei kormányzó szentbeszédében kiemelte: a pápai szolgálat nem könnyű, hiszen az egész világ figyel a Szentatya szavaira, gesztusaira. Persze segítik a püspökök, akik együttműködő tevékenységüket több módon fejtik ki. Segítségére vannak továbbá a bíborosok, valamint más személyek is, és a kor szükségletei szerint különféle intézmények. Azonban mindezek mellett mindenki a pápától várja el a sorsdöntő megnyilatkozásokat, a Katolikus Egyház állásfoglalásának megfogalmazását az időszerű kérdésekkel, problémákkal, kihívásokkal kapcsolatban.

Fazekas Ferenc szólt a Szentatya együttérző karizmájáról: „A Jóisten olyan karizmákkal áldotta meg Ferenc pápánkat, hogy együtt tud érezni a mai világgal. Egyszerűen mondva fölismeri az idők jeleit, rálát annak torzulásaira, betegségeire: a közönyösségre, az elterjedt korrupcióra, a manipulálódott demokráciára, a kíméletlen törtetésre, az egyre inkább elterjedt erőszakra, az igazság és a szabadság elferdítésére. Ahelyett, hogy az emberek hidat építenének egymás között, falakat emelnek felebarátaikkal szemben. Mindennek pedig az a következménye, hogy sokan a társadalom peremére szorulnak. Az emberiség nagy része nyomorban, nincstelenségben, kilátástalanságban tengődik. Mindezek megszüntetése érdekében Ferenc pápánk gyakran felszólal, körleveleiben síkra száll egy emberibb világ megteremtéséért.“

Az egyházmegyei kormányzó szentbeszédét azzal a kívánsággal zárta, hogy a Jóisten tartsa meg Ferenc pápát jó egészségben. A hívekhez fordulva azt kérte: kövessük példáját, legyünk mi is egy szebb világ építői, legyünk figyelmesek a környezetünkben élő embertársaink iránt, és vigyük el hozzájuk az evangélium örömét, hogy így reményt keltsünk mások szívében.

Forrás: Illés Hajnalka/Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Kovács Ákos/Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria