Ferenc pápa: Nem kellenek üdvösségellenőrök

Ferenc pápa – 2015. október 15., csütörtök | 17:15

„Óvakodjunk azoktól a törvénytudóktól, akik leszűkítik Isten távlatait, és kicsivé teszik szeretetét!” – Ferenc pápa október 15-én a vatikáni Szent Márta-házban bemutatott reggeli szentmisén a szeretetparancsról beszélt, valamint arról a kísértésről, hogy az üdvösség ellenőreivé akarjunk válni.

Nekünk, keresztényeknek az egyik legnehezebb dolog, hogy megértsük a Jézusban való üdvösség ingyenes voltát – mondta homíliájában a pápa, és rámutatott, Szent Pál nehezen tudta megértetni kora embereivel, hogy ez az igazi tanítás: az üdvösség ingyenessége.

A mi fülünk már hozzászokott ahhoz, hogy Jézus Isten Fia, aki szeretetből jött, hogy üdvözítsen minket, és meghalt értünk – hangsúlyozta a Szentatya. – Annyiszor hallottuk, hogy már hozzászoktunk. Amikor belépünk Isten határtalan szeretetének misztériumába, elcsodálkozunk rajta, vagy talán inkább meg sem akarjuk érteni.

Jó és helyénvaló dolog megtenni, amit Jézus mond, de az én válaszom erre az, hogy az üdvösség ingyenes, Isten ingyenes szeretetéből jön – tette hozzá a pápa. – Jézus maga is dühös kissé ezekre a törvénytudókra, mert erős szavakkal szól hozzájuk: „mert elvettétek a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be, s a bemenőket is megakadályozzátok” (Lk 11,52). Tudniillik az üdvösség, a tudás ingyenességének kulcsát vették el! Ezek a törvénytudók egyszerűen úgy gondolták, hogy a parancsok megtartása révén üdvözülhetnek, és aki nem így tett, azt megbélyegezték. Így megrövidítették Isten távlatait és lekicsinyítették szeretetét, emberi mértékre kurtították. Ezzel kellett tehát harcolnia Jézusnak és Pálnak is, hogy megvédjék a tanítást.

Természetesen vannak parancsolatok, de az egész foglalata ez: Szeresd Istent és a felebarátodat! És ezzel a szerető magatartással felemelkedünk az üdvösség ingyenességének szintjére, mert a szeretet ingyenes. Ha én azt mondom neked, hogy ó, de szeretlek, miközben a háttérben egy érdek vezérel, akkor az nem szeretet, hanem érdek – jelentette ki a pápa. – Ezért mondja Jézus, hogy a legnagyobb szeretet Istent szeretni egész életünkkel, teljes szívünkkel, minden erőnkkel; a felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint önmagunkat.

Ugyanis ez az egyetlen parancsolat ér föl Isten üdvösségének ingyenességéhez – nyomatékosította a Szentatya. – Jézus aztán hozzáteszi: ebben a parancsban mindegyik másik benne van, mert ez hozza magával mindegyiket. A forrás azonban a szeretet; a távlat a szeretet. Ha te bezárod az ajtót, és magaddal viszed a szeretet kulcsát, akkor nem érsz föl az ingyenes üdvösséghez, amelyet kaptál. Ez a harc az üdvösség ellenőrzéséért – hogy tudniillik csak azok üdvözülnek, akik így tesznek – nem ért véget Jézussal és Pállal.

Ma Avilai Szent Teréz liturgikus emléknapja van. Ebben az évben ünnepeljük a szent születésének 500. évfordulóját. Olyan misztikus nő volt ő, aki az Úr kegyelméből megértette a szeretet távlatait. Kora egyházdoktorai mégis elítélték őt – emlékeztetett Szent Teréz életére Ferenc pápa. – Hány szentet üldöztek azért, mert védelmezték a szeretetet, az üdvösség ingyenességét, a tanítást! Hány ilyen szent volt!

Ennek a harcnak nincs vége, mert magunkban hordozzuk. Jót fog tenni, ha ma megkérdezzük magunktól: Én hiszem, hogy Isten ingyenesen üdvözített engem? Azt hiszem, nem vagyok méltó az üdvösségre? És ha megérdemlek valamit, az Jézus Krisztus által van? És amiatt, amit értem tett? – sorolta a magunknak felteendő kérdéseket a pápa.

Tegyük föl ma magunknak ezeket a kérdéseket, mert csak így leszünk hűségesek ehhez a nagyon irgalmas szeretethez: mert Isten is azt mondja, hogy Ő olyan velünk, mint egy édesanya: szeretettel, nagy távlatokkal – határok, korlátok nélkül. És ne hagyjuk magunkat megtéveszteni a tudósoktól, akik korlátozzák ezt a szeretetet – hangsúlyozta végül Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria