Ferenc pápa: Óscar Romero arra tanít, hogy minden katolikusnak mártírnak kell lennie!

Ferenc pápa – 2018. október 18., csütörtök | 10:11

Október 15-én délelőtt a Szentatya azt a mintegy ötezer salvadori zarándokot fogadta a VI. Pál teremben, akik a vértanúhalált halt Óscar Romero érsek szentté avatására érkeztek Rómába.

KÉPGALÉRIA – klikk  a képre!

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes egészében közreadjuk.

Kedves testvéreim!

Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy itt vagytok! Óscar Romero érseknek, az amerikai kontinens kitűnő pásztorának szentté avatása lehetőséget ad számomra, hogy találkozhassam veletek, akik azért jöttetek Rómába, hogy kifejezzétek tiszteleteteket iránta, és hogy kinyilvánítsátok ragaszkodásotokat és közelségeteket Péter utódához. Köszönöm!

Első helyen köszöntöm püspöktestvéreimet, Salvador püspökeit, akik papjaik és híveik, köztük sok szerzetesnővér kísértében érkeztek Rómába. Szent Óscar Romero tökéletesen meg tudta élni a bárányaiért életét is odaadó pásztor eszményképét. Ezért – és most a szentté avatása után még inkább – „példaképet és ösztönzést” találtok benne a rátok bízott szolgálatra. Példakép ő az Isten irgalmára legjobban rászorulók iránti különleges szeretetre, és ösztönzés arra, hogy tanúságot tegyetek Krisztus szeretetéről és az Egyházzal való törődésről úgy, hogy képesek vagyunk koordinálni az Egyház tagjainak tevékenységét és kollegiális szeretettel együttműködni a többi részegyházzal. Kívánom, hogy Szent Romero püspök segítsen benneteket, hogy annak a sokszínűségben megvalósuló egységnek lehessetek jelei mindenki számára, amely Isten hív szent népét jellemzi.

Különleges szeretettel köszöntöm a sok papot és szerzetest is, akik itt vannak, és azokat is, akik otthon maradtak. Ti, akik arra éreztek hivatást, hogy kereszténységeteket az új szent életstílusában éljétek meg, mutatkozzatok méltónak tanításaira, mindenekelőtt azáltal, hogy „a papi nép szolgái” vagytok, azt a hivatást élve, amelyre Jézus, az egyetlen és örök főpap meghívott benneteket. Szent Óscar Romero a papot két mélységes szakadék között képzelte el: egyik oldalon Isten végtelen irgalma található, a másikon az ember végtelen gyarlósága (vö. Papszentelési homília, 1977. december 10.). Kedves testvéreim, megállás nélkül dolgozzatok azon, hogy utat készítsetek Istennek, aki végtelenül vágyik arra, hogy megbocsásson a gyarlóságaikat megbánó embereknek, és megállás nélkül dolgozzatok azon, hogy megnyissátok az emberek szívét Isten gyengéd szeretete előtt, a világ rosszaságainak prófétai szóvá tétele által is.

Szeretettel köszöntöm a nagyszámú zarándokot is, akik azért jöttek Rómában, hogy részt vegyenek ezen a szentté avatáson, hasonlóképpen köszöntöm a Rómában élő salvadori közösség tagjait is. Szent Óscar Romero üzenete kivétel nélkül mindannyiunkhoz szól, nagyokhoz, kicsikhez egyaránt. Nagyon meghatott, amikor láttam egy kilencvenes éveiben járó nagymamát, aki úgy kiabált és tapsolt, mintha tizenéves lenne. A hit ereje Isten népének az ereje. Ő, Óscar Romero, erősen hajtogatta, hogy minden katolikusnak mártírnak kell lennie, a mártír ugyanis tanút jelent, vagyis Isten üzenete tanújának kell lennünk az emberek előtt (vö. Homília advent első vasárnapján, 1977. november 27.). Isten jelen akar lenni életünkben, és arra hív, hogy hirdessük az ő szabadságüzenetét az egész emberiségnek. Egyedül őbenne lehetünk szabadok: szabadok a bűntől, a rossztól, szabadok a szívünkben ébredt gyűlölettől – Romero érsek a gyűlöletnek esett áldozatul! –, egészen szabadok arra, hogy szeressük és befogadjuk az Urat és testvéreinket. Igazi, már a földön megvalósuló szabadságról van szó, mely a konkrét emberrel is törődik, és az a cél mozgatja, hogy felébressze minden ember szívében az üdvösség reményét.

Jól tudjuk, hogy ez nem könnyű, és ezért rászorulunk az imádság támogatására. Istennel egységben és az Egyházzal közösségben kell lennünk. Szent Óscar azt üzeni nekünk, hogy Isten nélkül és az Egyház szolgálata nélkül ez nem lehetséges. Egy alkalommal úgy utalt a bérmálásra, mint a „mártírok szentségére” (Homília, 1977. december 5.). Valóban, „a Szentlélek ereje nélkül, amelyet az első keresztények püspökeiktől, a pápától kaptak…, nem tudták volna elviselni az üldöztetést, nem tudtak volna meghalni Krisztusért” (ugyanott).

Vigyük bele imánkba ezeket a prófétai szavakat, és kérjük Istentől az ő erejét a mindennapi küzdelmekhez, hogy – ha szükséges – „életünket is készek legyünk odaadni Krisztusért” (ugyanott).

Üdvözletemet küldöm innen Isten egész szent népének is, mely Salvadorban zarándokol, és ma örömmel ujjong, mert tanúja lehet, hogy egy fiát az oltár dicsőségére emelték. Salvador népének élő hite van, mely a népi vallásosság sokféle formájában fejeződik ki, és amely átjárja társadalmi és családi életét: Isten hív szent népének hite! Kérem tőletek, papok és püspökök: „Viseljétek gondját Isten hív szent népének, ne botránkoztassátok meg, hanem viseljetek gondot rá!” Nem hiányoztak a nehézségek, sem a szakadás csapása, a háború csapása; az erőszak erősen rányomta bélyegét a közelmúlt történelmére, de ez a nép kitart és halad tovább. Nem kicsi azon salvadoriak száma, akiknek el kellett hagyniuk földjüket, hogy egy szebb jövőt keressenek. Megemlékezés Szent Óscar Romeróról kiváló alkalom arra, hogy a béke és a kiengesztelődés üzenetét küldjétek Latin-Amerika összes népének. A nép szerette Romero érseket, Isten népe szerette őt. Tudjátok miért? Mert Isten népe ki tudja szagolni, hol van szentség. És most köszönetet kellene mondanom sokatoknak, az egész népnek, mindazoknak, akik kísérték őt, akik követték, akik mellette álltak. De hogyan mondhatnék köszönetet mindenkinek? Ezért kiválasztottam valakit, azt a személyt, aki nagyon közel állt hozzá, aki kísérte és követte őt, a nép egyik nagyon egyszerű tagját: Angelita Moralest. Ő Isten népét képviseli. Kérem szépen Angelitát, hogy jöjjön ide, ha tud. [Taps és ének kíséretében Morales asszony a pápához megy.]

Mindnyájatok öröméhez csatlakozva kérem Máriát, a béke királynőjét, hogy viselje gondját, gyengéden, Salvador minden lakosának, és kérem Urunkat, hogy áldja meg az ő népét gyengéd irgalmával… És mondjátok csak, fizettetek-e azért, hogy ide beléphessetek? [Válaszolnak: Nem.] Jól van, most viszont fizetnetek kell, a fizetség pedig az, hogy imádkoztok értem. Az áldás előtt kérjük Szűz Mária segítségét! Üdvöz légy, Mária… Szent Óscar Romero! [Válaszolják: Könyörögj értünk!] És áldjon meg benneteket a mindenható Isten…

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria