Ferenc pápa a spanyol katolikus nevelési kongresszus alkalmából: Krisztus beszéli a nyelvünket

Ferenc pápa – 2024. március 1., péntek | 10:31

Az Egyház a nevelésben – Jelenlét és elkötelezettség címmel rendezett tanácskozást Madridban a Spanyol Püspöki Konferencia. Ferenc pápa február 20-i keltezéssel küldött az eseményre üzenetet.

Az Egyház nevelői küldetése évszázadokon keresztül megmarad – utalt a Szentatya arra, hogy száz éve egy másik hasonlóan nagy kongresszusra került sor a spanyol püspökök kezdeményezésére. Akkor is, mint most ugyanaz az evangéliumból fakadó nagy remény mozgat bennünket, amellyel mindenkire tekintünk, kezdve a legkisebbekkel és a legsebezhetőbbekkel – tette hozzá.

Mindenkinek joga van az oktatáshoz, abból senkit sem szabad kizárni – írta a pápa, hozzátéve: nem feledkezik meg a sok gyerekről és fiatalról, akik nem jutnak hozzá az oktatáshoz a világ különböző részein, akik elnyomást, sőt háborút és erőszakot szenvednek el. A Szentatya ugyanakkor örömének adott hangot, hogy a kongresszus magáévá akarja tenni az oktatás sürgető feladatát. Dolgozzanak az igényeknek megfelelően Spanyolországban, anélkül, hogy bárkiről is megfeledkeznének – kérte a résztvevőktől a pápa. Arra is hívta őket, hogy kellő érzékenységgel vegyék észre azokat az új kirekesztési formákat, melyeket a leselejtezési kultúra eredményez.

Ne tévesszék soha szem elől, hogy a népek közötti igazságos kapcsolatok megteremtése, a rászorulók iránti szolidaritás lehetősége és a közös otthonunk gondozása „azoknak a szívén, elméjén és kezén fog áthaladni, akik ma képzésben részesülnek”.

A katolikus oktatás megkülönböztető jegye minden területen az igazi humanizálás, a hitből fakadó és kultúrát teremtő humanizálás. Krisztus mindig az otthonainkban él, beszéli a nyelvünket, kíséri családjainkat és népeinket.

Hogyan is feledhetnénk az Egyház jelenlétét és elkötelezettségét a spanyol emberek és közösségek világában, akik munkájukkal hozzájárultak az oktatásban társadalmuk kulturális identitásához és gazdagították az egyetemes egyház útját? A Szentatya arra biztatta a kongresszust, hogy továbbra is gondolkodjon és járjon együtt saját identitása és hite értékelésében. Az oktatás „kórusmunka”, amely mindig együttműködést és kapcsolatépítést igényel, soha ne maradjanak egyedül, kerüljék az önreferenciát. Az oktatás nem lehetséges a szabadság nélkül, amely utat nyit a társadalmi barátság és a találkozás kultúrája felé.

A pápa kifejezte háláját, mert a spanyol egyház a maga teljes tágasságában szemléli oktatói küldetését mint az idők jelét. Köszönetet mondott az oktatás és nevelés minden szereplőjének, akik néha fáradtak, és mára már alig becsülik meg őket; küldetésük kedves az Isten előtt és nagyon fontos a testvérek számára. Jézus áldását kérte családjaikra és azokra a gyermekekre, akiket oktatnak, valamint mindazoknak, akik az Egyház nevelési küldetésének szentelik magukat. Jézus áldja meg a családokat és mindazokat, akik az Egyház nevelési küldetésének szentelik magukat, a Guadalupei Szent Szűz pedig oltalmazza őket – fogalmazott Ferenc pápa a madridi kongresszushoz szóló üzenetében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria