Ferenc pápa: Testvéreim, bűnösök lehetünk, romlottak azonban nem!

Ferenc pápa – 2023. október 1., vasárnap | 17:46

Október elsején a Szentatya a vasárnapi evangélium alapján az őszinteség megőrzésének, az Istennel való bátor párbeszédnek a fontosságáról elmélkedett a déli Úrangyala elimádkozásakor, majd több fontos témát is érintett, például apostoli buzdítást ad ki Lisieux-i Szent Terézről, érdemes belekóstolni a rózsafüzér imádkozásába, november 6-án a világ minden tájáról érkező gyermekekkel fog találkozni.

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma az evangélium két fiúról szól, akiket apjuk arra kér, hogy menjenek ki a szőlőbe dolgozni (vö. Mt 21,28–32). Az egyikük azonnal igennel válaszol, de aztán mégsem megy ki. A másik viszont nemet mond, de aztán megbánja, és kimegy.

Mit mondjunk erről a két viselkedésről? Rögtön arra gondolhatunk, hogy a szőlőskertbe kimenni dolgozni áldozatot kíván, áldozatot hozni pedig nehezünkre esik, nem ösztönösen tesszük, még akkor sem, ha jó arra gondolnunk, hogy az apa gyermekei és örökösei vagyunk. A probléma azonban itt nem annyira azzal kapcsolatos, hogy vonakodunk-e kimenni dolgozni a szőlőbe, hanem azzal,

hogy őszinték vagyunk-e vagy sem az Atyához és önmagunkhoz.

Bár ugyanis egyik fiú sem viselkedik kifogástalanul, az egyik hazudik, a másik hibázik, de ez utóbbi őszinte marad.

Nézzük azt a fiút, aki igent mond, de aztán mégsem megy ki. Nem akarja teljesíteni apja akaratát, de vitatkozni és beszélni sem akar róla. Így egy „igen”, egy színlelt beleegyezés mögé bújik, mely elrejti lustaságát, és egyelőre megmenti a becsületét – ő képmutató. Konfliktus nélkül megússza, de becsapja az apját, csalódást okoz apjának, tiszteletlenebbül bánik vele, mint ha egyenesen nemet mondott volna. Az így viselkedő emberrel az a baj,

hogy nemcsak bűnös, hanem romlott, korrupt is, mert simán hazudik, hogy elfedje és leplezze engedetlenségét, nem fogad el semmilyen párbeszédet, sem őszinte konfrontációt.

Ezzel szemben a másik fiú, aki nemet mond, de aztán mégis kimegy, őszinte. Nem tökéletes, de őszinte. Persze, örültünk volna, ha rögtön igent mond. Nem mond igent, de legalább nyíltan és bizonyos értelemben bátran kinyilvánítja vonakodását. Vagyis felelősséget vállal a viselkedéséért, és napfénynél cselekszik. Aztán ezzel az alapvető őszinteséggel megkérdőjelezi önmagát, rájön, hogy hibázott, és visszatér a jó útra. Mondhatnánk, hogy bűnös, de nem romlott. Jól figyeljetek erre: bűnös, de nem romlott.

A bűnös számára pedig mindig van remény a megmenekülésre; a romlott számára azonban ez sokkal nehezebb. Hamis igenjei, elegáns, de képmutató tettetései és szokássá vált színlelései ugyanis olyanok, mint egy vastag „gumifal”, amely mögött a lelkiismeret megrovásaival szemben védekezik.

És ezek a képmutatók sok kárt okoznak! Testvéreim és nővéreim, bűnösök lehetünk – mindannyian azok vagyunk –, romlottak azonban nem! Bűnösök igen, romlottak nem!

Nézzünk most magunkra, és mindezek fényében tegyünk fel magunknak néhány kérdést. Azon kell lennem, hogy becsületes és nagylelkű életet éljek, hogy elkötelezzem magam az Atya akarata szerint, de hajlandó vagyok-e mindennap igent mondani, még ha ez sokba kerül is? És amikor nem vagyok rá képes, tudok-e őszintén beszélni Istennek a nehézségeimről, elbukásaimról, gyarlóságaimról? És amikor nemet mondok, visszatérek-e? Beszéljünk az Úrral erről!

Amikor hibát követek el, hajlandó vagyok-e megbánni, és visszatérni a helyes útra? Vagy szemet hunyok felette, álarcot húzok, és csak azért aggódom, hogy jónak és tisztességesnek tartsanak-e?

Végeredményben bűnös vagyok, mint mindenki más, vagy van bennem valami romlott is? Ne felejtsétek el: bűnös igen, romlott nem!

Mária, az életszentség tükre, segítsen, hogy őszinte keresztények legyünk!

*

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim és nővéreim!

Tegnap Piacenzában boldoggá avatták Don Giuseppe Beottit, akit a hit iránti gyűlöletből öltek meg 1944-ben. Krisztus szíve szerinti pásztorként nem habozott feláldozni életét a rábízott nyáj védelmében. Tapsoljuk meg az új boldogot!

Ezekben a napokban figyelemmel kísérem a Hegyi-Karabahból elköltöző emberek drámai helyzetét. Megismétlem felhívásomat az Azerbajdzsán és Örményország közötti párbeszédre, és kívánom, hogy a felek közötti tárgyalások a nemzetközi közösség támogatásával olyan tartós megállapodást segítsenek elő, amely véget vet a humanitárius válságnak. Imádkozom a Sztepanakert város közelében felrobbant üzemanyagraktár áldozataiért.

Ma kezdődik október, a rózsafüzér és a missziók hónapja. Biztatok mindenkit, hogy tapasztalja meg a rózsafüzér imádkozásának szépségét, szemlélje Máriával Krisztus misztériumait, és kérje Mária közbenjárását az Egyház és a világ szükségleteiért.

Imádkozzunk a békéért, a meggyötört Ukrajnában és a háború sújtotta összes országban! Imádkozzunk a népek evangelizálásáért! Imádkozzunk a püspöki szinódusért is, mely ebben a hónapban tartja első közgyűlését az Egyház szinodalitásának témájáról!

Ma a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézt, Kis Szent Terézt, a bizalom szentjét ünnepeljük. Október 15-én apostoli buzdítás jelenik meg az ő üzenetéről. Imádkozzunk Szent Terézhez és a Szűzanyához! Kis Szent Teréz segítsen bennünket, hogy bizakodva éljünk, és dolgozzunk a missziókért.

Köszöntelek mindannyiatokat, rómaiak, Olaszországból és sok más országból érkezett zarándokok! Külön is köszöntöm a római Tre Fontane-nál található Kinyilatkoztatás Szüze kegyhelyről érkezett csoportot, a cataniai plébánia híveit, a Porto Sant’Elpidió-i bérmálkozókat, az afragolai cserkészeket, valamint a Történelmi Íjászok és a Szent Sebestyén Lovagok testvériségét. Szeretettel és bátorítva gondolok a mellműtéten átesett nők országos szövetségére.

Ma öt gyermek van itt mellettem, láthatjátok, akik az öt földrészt képviselik. Velük együtt szeretném bejelenteni, hogy november 6-án délután a VI. Pál teremben a világ minden tájáról érkező gyermekekkel fogok találkozni. A Kultúra és Nevelés Dikasztériuma által támogatott rendezvény témája: „Tanuljunk a gyermekektől!” Ennek a találkozónak az a célja, hogy megmutassa mindenkinek az álmát: hogy újból olyan tiszta érzések töltsenek el bennünket, mint a gyermekeket, mert Isten országa azoké, akik olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek megtanítanak bennünket a kapcsolatok tisztaságára, az idegenek ösztönös befogadására és az egész teremtett világ tiszteletére. Kedves gyerekek, várlak mindnyájatokat, hogy én is tanulhassak tőletek!

Szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria