Ferenc pápa a verbiták nagykáptalanjához: A Lélek tüzével hirdessétek Isten Igéjét!

Ferenc pápa – 2018. június 23., szombat | 17:10

Az „Isten szeretete sürget minket” páli gondolat jegyében teljes bizalommal hagyatkozzanak az Úrra, az egész földön hirdessék az evangéliumot minden népnek és egymás közt az imádság és szolgálat testvériségében éljenek – buzdította a pápa a verbitákat június 22-én.

A Szentatya a Kelemen teremben fogadta a verbita missziós rend nagykáptalanjának 155 tagját. Hozzájuk intézett beszédében három kulcsszó köré szőtte üzenetét: bizalom, hirdetés, testvérek.

A bizalom teljes ráhagyatkozást jelent az isteni Gondviselésre, melynek jegyében bátran merjünk kockáztatni is. Az alapító, Szent Arnold karizmája jegyében a verbiták újítsák meg a bizalmukat az Úrban, és félelem nélkül, bátran lépjenek ki az evangéliumról szóló tanúságtételre. Segítse ezt a tanúságtételt az Úrral való találkozás az imádságban és a szentségekben – buzdított Ferenc pápa.

Majd szólt a rend alapküldetéséről, ami nem más, mint a nevükben is jelzett isteni Ige, a Verbum hirdetése. Tegyék ezt minden ember felé, tegyék ezt minden időben és tegyék ezt minden lehetséges eszközzel, képezzenek tanítványi közösségeket. A pápa arra biztatott, hogy lobogjon minden verbita szerzetes szívében tűz, mert Szent Pál szava szerint „jaj annak, aki nem hirdeti az evangéliumot” (vö 1Kor 9,16).

Ezt az örökséget hagyták rátok az elődeitek, ahogy az alapító elgondolta a küldetéseteket, mint „ad gentes”, vagyis a népekhez küldött misszionáriusok küldetését. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot (Mk 16,15). A missziós küldetés nem ismer határokat, sem kultúrákat, mert az egész világ missziós terület – hangsúlyozta a Szentatya. – Ha e munkában eleinte adódik is rendellenesség, később az imádsággal kitisztul minden.

Az Úrban egybegyűlt testvérek közössége az, ami vonz bennünket. Ő erőt ad ehhez és örömet is, hogy betölthessük a parancsát: „Szeressétek egymást!” (Jn 13,34). A viták és küzdelmek ellenére is őrizni kell ezt az egységet – folytatta Ferenc pápa. – Mert a küzdelmek és a viták ellenére, ami minden jó családban is előfordul, végül azért beköszönt a harmónia és a béke.

A pápa utalt a jelen kor nehézségeire, a leselejtezés kultúrájára, mely a testvéreket is leselejtezi, sorsukra hagyva őket. „Ti arra kaptatok meghívást, hogy a jézusi boldogságok lelkületével építsétek az ő országát. Figyeljetek a gyökereitekre és a temetőitekre. A temető nem szomorú dolog, a sírköveken nevek vannak, köztük fiataloké, akik merték kockáztatni az életüket!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria