A francia keresztény vezetők továbbra is egyeztetnek a Miatyánk szövegéről

Kitekintő – 2013. november 27., szerda | 19:18

A francia nyelvű Miatyánk szövegének módosításáról szóló bejelentést követően kialakuló vitára reagálva a Franciaországi Keresztény Egyházak Tanácsa (CECEF) egy november 26-án kiadott közleményben kívánt néhány pontosítást tenni a kérdéssel kapcsolatban – tudósít a La Croix.


A francia katolikus egyház októberben jelentette be hivatalosan, hogy módosulni fog a Miatyánk francia változatának egyik sora, nevezetesen az imádság hatodik kérése. Ennek értelmében az „és ne vígy minket kísértésbe” sor helyett „és ne engedd, hogy kísértésbe essünk” fog szerepelni. A módosítás oka, hogy a jelenlegi (1966-os) változat azt sugallja, hogy Isten visz minket a kísértésbe, azaz miatta esünk bűnbe, és ez az értelmezési lehetőség teológiai szempontból kifogásolható. A bejelentést a francia anyanyelvű hívek körében mégis vita követte, a CECEF így néhány pontosítást tartott szükségesnek a kérdést illetően.

„A hívek által elmondott Miatyánk nem azonos azzal, amit a Bibliából felolvasunk, amikor Máté evangéliumának ezt az imádságot tartalmazó része (Mt 6, 9-13) képezi a liturgia egyik olvasmányát” – hangsúlyozza François Clavairoly lelkész (Franciaországi Protestáns Szövetség), Emmanuel metropolita (Franciaországi Ortodox Püspökök Tanácsa) és Georges Pontier érsek (Francia Katolikus Püspöki Konferencia), akik lényegesnek tartják felhívni a figyelmet, hogy a Máté evangéliumában szereplő ima nem azonos a Miatyánk ökumenikus változatával.

„Ez a különbség soha nem okozott problémát” – fejtik ki a keresztény egyházi vezetők, hozzátéve, hogy ez az eltérés korábban is megfigyelhető volt a Biblia különböző, használatban lévő változatainál (Jeruzsálemi Biblia, a Louis Segond féle francia nyelvű Biblia, ökumenikus fordítású Biblia, stb.).

A Miatyánk új változata a frissen elkészült, új, francia nyelvű, liturgikus Bibliafordítás részeként született meg, és ez a verzió kerül át „abba a két olvasmányos könyvbe, mely 2014-ben, advent első vasárnapján, azaz a katolikus liturgikus év kezdetén lép életbe” – írja a CECEF, melynek tagjai szerint „ez a fordításbeli változás, mely a szentmise során elhangzó bibliai szöveget érint, nem vet fel különösebb ökumenikus problémát”.

A Miatyánk új változata a misekönyvekben is megjelenik majd, melynek új kiadását a frankofón püspöki konferenciáknak 2015-ben még meg kell szavazniuk. Amennyiben a szavazás eredménye pozitív, az új misekönyv 2016 adventjének kezdetétől kerülhet használatba a templomokban.

Az új szöveg el fog tehát térni a jelenleg érvényben lévő, ökumenikus verziótól, a francia katolikus püspökök azonban rendszeresen tájékoztatták a folyamat állásáról a többi keresztény felekezet képviselőit, és kikérték a véleményüket a változtatásról. A CECEF tagjai ezen kívül arról is biztosították a híveket, hogy „a Miatyánk szövegével kapcsolatos ökumenikus egyeztetés továbbra is folytatódni fog”.

Magyar Kurír
(já)