Hatszáz éve született Szent Johanna

Kitekintő – 2012. január 9., hétfő | 17:14

Jeanne d’Arc 1412. január 6-án született a lotaringiai Domrémyben, hatszáz évvel ezelőtt. A jeles évforduló alkalmából a francia egyház a mindössze 19 évet élt szentjének megünneplésére készül.

Szent Johanna kora meghatározó személyiségei közé tartozik; laikusként, de szüzességi fogadalmat téve sokat tett az egyházért és népéért. Félelem nélkül hirdette az evangéliumot az egyház válságos időszakában mondta XVI. Benedek 2011 januárjában.

Jeanne d’Arc egyszerű családban született, komoly vallási neveltetésben részesült; és már fiatalon megnyilvánult a szegények és szenvedők iránti jószívűsége, szeretete, együttérzése. A fiatal lány Szent Mihály arkangyal közbenjárására hallotta meg az Úr hívását keresztény életének elmélyítésére és a francia nép felszabadítására. Igent mondva Isten  hívására, szüzességi fogadalmat tett. Minden nap járt szentmisére, gyónt és áldozott, a keresztre feszített Jézushoz és édesanyjához, Máriához imádkozott. Jeanne d’Arc 1429-ben kezdte meg a népe felszabadítására irányuló tevékenységét. Békejavaslattal állt elő az Orléans-ban állomásozó angol katonák és királyuk felé; ám visszautasították. Elkötelezte magát a város felszabadításáért, amely hamarosan megvalósult. Johanna a katonáknak hirdette az evangéliumot, jóságról és bátorságról téve tanúságot. 1430-ban a szent inkvizíció nevében máglyahalálra ítélték olyan teológusok, akikből hiányzott a szeretet és az alázat ahhoz, hogy meglássák a fiatal lányban Isten működését. Johanna élete utolsó perceiben is Jézus nevét kiáltotta, aki mindig első helyen szerepelt életében – hangzott el a Szentatya tavalyi homíliájában. „Jeanne d’Arc a keresztény életvitelre hív mindenkit: az imára, az Istenbe vetett bizalomra, a szeretetről való tanúságtételre.”

A francia katolikus egyház Szent Johanna születése 600. évfordulójának méltó megünneplésére készül: január 6-án Vosges megyében – ahol Domrémy is található – Saint-Dié főpásztora, Jean-Paul Mathieu ünnepi szentmisét celebrált, majd bemutattak egy, az orléans-i szűzről készült filmet. Orléans székesegyházában Jacques Blaquart püspök mutatott be szentmisét.

A nagyböjti időszakban Jeanne d’Arc életét érintő témákat mélyítenek el a hívek közreműködésével, így például a béke, Isten szavának meghallgatása és az önfeláldozás kérdését. Február 11-én zarándoklatot szerveznek Domrémy és Vaucouleurs között. Május 13-án Domrémy székesegyházában André Vingt-Trois bíboros, párizsi érsek mutat be ünnepi szentmisét, amelyet a gyermekek és megszentelt életet élő fiatalok imavirrasztása előz meg. Rouen városában, ahol Szent Johanna máglyahalált halt, június 28. és 29. között egyházmegyei fesztivált rendeznek, amelyen Jean-Louis Tauran bíboros, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke mutat be szentmisét.

Jeanne d’Arc szabad, határozott, bátor fiatal lány volt. Meggyőződését Isten szavának meghallgatása táplálta – mondta francia szentről megemlékezve Jean-Paul Mathieu, Saint-Dié püspöke. Kiemelte: Szent Johanna személyisége példa lehet, különösen egy olyan időszakban, amikor sokak számára nehézzé vált mások meghallgatása, és amikor olyan emberekre, fiatalokra van szükség, akik hisznek a jövőben és képesek feladatuk teljesítésére.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír