Hiánypótló kiállítás nyílt a győri Szent László Látogatóközpontban

Kultúra – 2021. június 26., szombat | 21:29

Újabb kiállítóhellyel és állandó kiállítással bővült a győri Káptalandomb kulturális és spirituális kínálata. A Legenda Aurea – Ereklyék vonzásában címmel rendezett tárlat a Szent László-herma és a Könnyező Szűzanya-kegykép történetét és kultuszát mutatja be. Június 25-én Veres András megyéspüspök áldotta meg az új létesítményt.

„A Szűzanya és a szentek évszázadok óta tárt karokkal fogadják itt a zarándokot. Induljunk most mi is megismerésük által arra az útra, amely minket is az élővíz forrásához vezethet.” A tárlat nyitógondolata arra hívja a látogató figyelmét, amit látni fog – több kíván lenni, mint ismeretátadás. A Szűzanya mindannyiunkat meghív, rajtunk múlik, elindulunk-e felé, célt találunk-e benne. Van módunk választani – mutatta be a kiállítók szándékát Veres András megyéspüspök, és megáldotta a Szent László Látogatóközpont új létesítményét.

Az Őrkanonokházban nyitott kiállítóhely méltó része a Collis Sacer gazdagságának. Évente nemcsak zarándokok sokasága keresi fel ezt a hármas búcsújáróhelyet – Szent László, a Győri Könnyező Szűzanya és Boldog Apor Vilmos tiszteletére –, de egyre nagyobb számban turisták is, évente mintegy 35 ezer vendég.

Egy 2016-ban indult nagy ívű fejlesztés – Triangulum Galéria, szabadtéri keresztút a várossal összefogva, Domus Peregrini zarándokszállás, megújult Apor-kiállítás – újabb lépcsőfoka a most rendezett kiállítás, mely egyszerre ad kulturális élményt és visz közelebb hitünk titkaihoz – adott képet a fejlesztésekről Cseh Sándor, a Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ igazgatója. Így ma a Káptalandomb, szobraival, a történelemről mesélő épületeivel, kiállítóhelyeivel nyitott múzeumtérré vált.

Kiss Tamás, az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár igazgatója, a Legenda Aurea kurátora elmondta, a kiállítás két témát dolgoz fel: Szent László király kultuszát a nagyváradi kezdetektől, a győri kultusz kialakulásán át napjainkig, valamint a Könnyező Szűzanya kegyképének történetét. Tablók, filmbejátszások, fényképek, valamint a győri püspökség féltett kincsei beszélnek ezekről a történetekről.

A tárlat alcíme – Ereklyék vonzásában – szerint a kiállítók szándéka, hogy közelebb hozzák a ma emberéhez, mit jelent az ereklyetisztelet, hogyan alakult ki egy-egy tárgy kultusza. A misztikum mellett megmutatják egy-egy tárgy művészettörténeti jelentőségét is.

A kiállítás középpontjába állított herma mását a látogató fel is nyithatja. Egy tabló pedig azt mutatja be, amikor azt tudósok nyitották fel, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálják, a király testi felépítésére vonatkozó nyomokat keresve, és az eredményekből elkészítették a király arcrekonstrukcióját. Nyomon követhetjük a tárlaton a Szent Lászó-kultusz jegyében, az 1763-as földrengést követően kialakult győri körmenetek történetét is.

A kiállítás másik fő témája a Könnyező Szűzanya kegyképének története. Megismerhetjük azt az egész Európán át vezető viszontagságos utat, melyen keresztül Győrbe érkezett a kép. A könnyezés csodájának körülményeivel is megismertet a tárlat, és kitekint a kultusz nemzetközi hatására, bemutatva a kegykép tiszteletére emelt templomokat.

A látogatót megszólító film zárja a kiállítást. Választás előtt állunk: elindulunk-e az életünknek értelmet és célt adó, az embert tárt karokkal fogadó Szűzanya felé, aki az élő víz forrásához kíván elvezetni minket.

Az Őrkanonokház megújult tereiben modern installációk és eszközök, egyedi hang- és képanyagok mutatják be a Collis Sacer kincseit. A kiállítás egy 2016-ban elnyert pályázatnak köszönhetően jöhetett létre. 

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria