Hogyan legyünk keresztények a világhálón?

Kitekintő – 2011. január 25., kedd | 12:05

Január 24-én, Szalézi Szent Ferenc, a katolikus sajtó védőszentje ünnepén a Szentszék sajtótermében Claudio Maria Celli érsek, a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának elnöke bemutatta XVI. Benedek pápa üzenetét, amelyet a június 5-én esedékes tömegtájékoztatási világnapra írt.

A keresztények arra kaptak meghívást, hogy bizalommal és alkotó szellemmel kapcsolódjanak be a világhálóba, amely az emberi élet integráns része – állapítja meg a Szentatya. Az internet korát azokhoz a nagy változásokhoz hasonlítja, amelyeket az ipari forradalom idézett elő. Az új technológiák nem pusztán a kapcsolatteremtés módját, hanem magát a kommunikációt változtatják meg. Születőben van a tanulás, a gondolkodás egy új formája. Korábban ismeretlen lehetőségek tárulnak fel a kapcsolatteremtésre és a közösségek építésére. Az internetes háló rendkívüli adottságai előtt nem maradhat közömbös az egyház sem. A pápa arra szólítja a keresztényeket, hogy bizalommal, tudatos és felelős kreativitással csatlakozzanak a digitális kor által teremtett hálózathoz, a közösségi oldalakhoz, amelyek ma már az emberi élet integráns részei. A világháló hozzájárul a lelki-szellemi tudatosság új, összetett formáinak kialakulásához. Ezért ezen a téren is hirdetnünk kell a Krisztusba, az ember és a történelem üdvözítőjébe vetett hitünket.

Természetesen az evangéliumi igazságnak – még ha a világháló virtuális terében is hirdetjük – a való világban kell megtestesülnie, konkrét kapcsolatban kell lennünk testvéreinkkel, akikkel osztozunk a mindennapi életben. Továbbra is alapvetően fontosak a közvetlen emberi kapcsolatok, amelyeken keresztül átadjuk a hitet.

A digitális világban való jelenlét „keresztény stílusa” a becsületes és nyílt kommunikáció, amely felelős és tiszteletben tartja a másikat, következetes marad az evangéliumhoz még akkor is, amikor nem utal rá nyíltan. Olyan stílust jelent ez, amely ösztönzi a szívet, és megmozgatja a lelkiismeretet, mint ahogy Jézus tette az emmauszi tanítványokkal. Fokozatosan vezette be őket misztériumba azáltal, hogy mellettük állt, párbeszédet folytatott velük, tapintatosan felszínre hozta azt, ami szívük mélyén rejtőzött.

Tudatában kell lenni annak is, hogy a másokkal megosztani kívánt igazság értéke nem népszerűségéből fakad, nem is abból, hogy mekkora figyelmet ébreszt. Az evangéliumot a maga teljességében kell megismertetnünk, nem kell felhigítanunk, hogy elfogadhatóbb legyen. A hívek így tanúságot tesznek legmélyebb meggyőződéseikről, és értékesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a világháló ne váljon olyan eszközzé, amely beskatulyázza az embereket, érzelmileg manipulálja őket, vagy lehetővé teszi, hogy az erősebbek irányítsák mások véleményét.

A pápa üzenetében azt is elmondja, milyen korlátai vannak a webfelületnek: a kölcsönösség részleges hiánya és az a veszély, hogy belső világunknak csak egy részét kommunikáljuk, nekünk tetsző képet alakítunk ki magunkról, lesz egy „nyilvános profilunk”. Figyelmeztet, hogy  ne meneküljünk párhuzamos, virtuális életbe. Az a feladatunk, hogy hitelesek legyünk és hűségesek maradjunk önmagunkhoz. A Szentatya üzenetében arra buzdítja elsősorban a fiatalokat, hogy a jóra használják fel jelenlétüket a digitális világ porondjain; ne feledjék, hogy a virtuális kapcsolat soha nem helyettesítheti a személyes, közvetlen emberi kapcsolatokat. Ennek jegyében megújítja meghívását, hogy minél többen vegyenek részt augusztusban Madridban az Ifjúsági Világtalálkozón.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

(tzs)