Húsvét vigíliája a püspöki székhelyeken

Hazai – 2019. április 21., vasárnap | 19:04

Április 20-án, húsvét vigíliáján ünnepi szertartást vezettek a főpásztorok a püspöki székhelyeken, ezekből adunk közre összefoglalót.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, miután megáldotta a tüzet és meggyújtotta a húsvéti gyertyát, hangsúlyozta, hogy remény és öröm számunkra is Húsvét ünnepe. Öröm, mert akit szeretünk, akiben bízunk, él és velünk marad mindörökre. Jóban-rosszban, szenvedésben és örömben összetartva segítsük egymást anyagilag, testileg és lelkileg egyaránt és bátorító, vonzó, erőt sugárzó jel lehessünk az egész világ előtt – kérte a hívektől.

A szentbeszédet követően Erdő Péter megáldotta a keresztvizet, majd tizenhárom felnőttet keresztelt meg, ezt követően részükre kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, a jelenlévő hívek pedig megújították keresztségi fogadalmaikat.

Az esztergomi nagyszombati szertartásról bővebben itt olvashatnak.

* * * 

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Nagyszombaton már délután 5 órakor vecsernye kezdődött Hajdúdorogon az Attila téri főszékesegyházban, amelyen sok ószövetségi olvasmánnyal készülhettek fel a hívek az év, az élet, a világ legnagyobb eseményére. A körmenet ilyenkor a kenethozó asszonyok menetét idézi a Megváltó sírjához. Ezt követően Kocsis Fülöp metropolita felolvasta a templomajtóban a feltámadásról szóló evangéliumi részeket.

A bűneinket kell legyőznünk, hogy szentekké legyünk, és önmagunkon keresztül megszenteljük a világot. Ezért fontos hinnünk a győzelemben. Ezért fontos hinnünk a föltámadásban! – hirdette beszédében a metropolita.

A teljes beszámolót és a képgalériát itt találják, Kocsis Fülöp érsek metropolita beszédét itt olvashatják.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Kalocsán a Nagyboldogasszony-főszékesegyházban április 20-án, nagyszombat este ünnepi feltámadási liturgiát vezetett Bábel Balázs érsek. A főpásztor beszédét az angyalok kérdésével kezdte: „Miért keresitek az élőt a holtak között?” – majd kifejtette, hogy az angyaloktól származó kérdés a mostani időben különös fénytörést kap. Sok esetben egyféle „krisztofóbiában” él Európa nagy része. Mit őriz a kereszténységből? Néphagyományt? A kereszténységnek nem romjai éltetik tovább az Egyházat, hanem Jézus Krisztus az élő Isten, élő Fia.

A Notre Dame templom katasztrófája kapcsán az érsek megjegyezte, hogy az első építők nyolcszáz évvel ezelőtt nem a turistáknak építették. Nem zárja ki, hogy megnézzék, de a célja elsősorban az, hogy olyan hely, ahol különleges módon lehet találkozni az Istennel.

* * *

Miskolci Egyházmegye

Orosz Atanáz püspök homíliájában hangsúlyozta, hogy a húsvéti hitben vállalhatunk felelősséget egymásért, hogy áldozatosan küzdjünk az igazságosságért és szeretetért. Ez a húsvéti hit érzékenységet tud kialakítani a szegények, betegek felé, és mindenkit hív a testvériességre. A feltámadott Krisztussal már elérkezett Isten szerető országa, aki pedig ezt építi, az mostantól úton lesz Isten országa teljessége felé.

Nincs okunk aggodalomra. A halál már nem ok a félelemre: a halál az örökkévalóság kapuját nyitja meg előttünk; amikor eljön az ideje, a teremtő Isten hangja újra felhangzik, és mindannyian testben és lélekben feltámadunk, és az öröm, az ünnep és a hála örök énekét fogjuk zengeni az Úrnak.

A teljes beszámolót és a képgalériát itt találják.

* * * 

Nyíregyházi Egyházmegye

Körmenettel vette kezdetét éjfélkor a feltámadási szertartás, melyet Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök vezetett a Szent Miklós-székesegyházban. Papp Tibor főhelynök Aranyszájú Szent János húsvéti beszédét olvasta fel.

A feltámadási szertartás végén Szocska Ábel püspök megszentelte a húsvéti kosarakat.

A teljes beszámolót és a képgalériát itt találják.

* * * 

Szeged-Csanádi Egyházmegye

A szegedi dómban az ünnep vigiliáján, este 20 órakor tűzszenteléssel kezdődött az ünnepi szentmise. Kiss-Rigó László megyéspüspök homíliájában kiemelte, hogy a Názáreti Jézus feltámadása megújította az Isten és az ember közötti szövetséget. Isten a keresztség által mindannyiunkkal személyesen is szövetséget köt, melyet ezen az éjszakáján újra és újra együtt megújítunk. A szentmise végén a hívek, a főpásztor és az asszisztencia vezetésével feltámadási körmeneten vettek részt, amely hagyományosan a Dóm előtti téren hirdeti Urunk feltámadását.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Krisztus feltámadt a halálból! Benne Isten örök, elpusztíthatatlan élete jelent meg ebben a földi, véges világban. Ő a fény, az Atya fényéből! Világosság a világosságból! Valóságos Isten a valóságos Istentől. Benne és általa Isten legyőzte a bűn, a halál, a sötétség hatalmát, mondta szentbeszédében Székely János.

Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Isten élő Isten, aki megalkotta a világmindenséget. Benedek pápát idézte, aki azt mondta: Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy létezésünknek van tartalma és van távlata. A tartalma a szeretet, a távlata az örök élet.

A prédikáció után következett a keresztelés ünnepélyes szertartása, majd a szentmise végén Székely János megyéspüspök megáldotta a húsvéti ételeket.

A teljes beszámolót és a képgalériát itt találják.

* * *

Váci Egyházmegye

A húsvéti vigília a váci székesegyház főbejárata előtt kezdődött, ahol Beer Miklós váci megyéspüspök elvégezte a tűzszentelés szertartását, majd a templomba vonultak, ahol egy diakónus gregorián dallammal elénekelte a húsvéti öröméneket. Ezt követően felolvasták a négy ószövetségi olvasmányt, majd felcsendült a Glória, és ismét megszólaltak a nagycsütörtökön elnémult harangok, emlékeztetve mindannyiunkat Krisztus győzelmére.

Beer Miklós megyéspüspök homíliájában kiemelte, szükségünk van a hitünkre ahhoz, hogy megértsük a világot, tisztán lássunk és megtaláljuk helyünket a világban. A hit a Jóisten iránti bizalmat jelenti. A körülöttünk lévő világban, a természetben a teremtés csodáit láthatjuk és Jézus személyén keresztül megértjük, hogy mindez értünk van.

A megyéspüspök felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy Isten saját képmására teremtette az embert, és adott mindenkinek értelmet és szabad akaratot. Ebből a szabadságból fakadóan azonban eltévelyedhetünk, ellene mondhatunk, de ugyanígy igent is mondhatunk és el is köteleződhetünk mellette. „Az hogy milyen lesz az emberiség jövője rajtunk múlik. Isten bízik bennünk és abban, hogy igent mondunk. Adjunk hálát szeretetéért és imádkozzunk a hit ajándékáért, azért, hogy megerősödjünk egymás hite által, a keresztségben pedig vállaljuk azt, hogy Isten munkatársai akarunk lenni, hogy tovább építsük a világot az örök élet távlatába” – zárult a szentbeszéd.

A beszámoló teljes terjedelmében ITT érhető el.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Miskolci Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye; Szeged-Csanádi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Bölönyi Gabriella; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Miskolci Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye; Szeged-Csanádi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria