Huszonöt éves a Katolikus Ifjúsági Mozgalom

Hazai – 2016. január 11., hétfő | 18:10

Január 9-én ünnepelték egykori és jelenlegi tagok, alapítók és támogatók a 25 éve létrejött Katolikus Ifjúsági Mozgalom (KIM) születésnapját a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti irodaházában.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az ünnepi alkalmon részt vett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottságának elnöke és Hegyi László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is.

„Minden születésnap családi ünnep – fogalmazott köszöntőjében Gábor Miklós, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom elnöke. – A KIM alapításától fogva nagy hangsúlyt fektetett a feladatok megvalósításán túl a személyes kapcsolatok ápolására. Ezzel is szeretnénk valóra váltani Ferenc pápának a családszinóduson elhangzott felhívását: váljunk családegyházzá. A KIM küldetése kezdetektől fogva az ifjúságpasztoráció támogatása és annak elősegítése, hogy a fiatalok érett keresztény felnőttekké váljanak. Fontos eszköz ebben, hogy a fiatalokat ne csak mint fogyasztókat ismertessük meg az egyház életével, hanem tapasztalatot kínáljunk nekik az egyes projektek, programok kapcsán a felelősségvállalásról, az önkéntességről is” – tette hozzá Gábor Miklós.

A Katolikus Ifjúsági Mozgalom tehát immár huszonöt éve tartja céljának és éli meg a Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájában a civil és politikai szeretet kapcsán megfogalmazottakat: „Ha valaki felismeri Isten hívását arra, hogy másokkal együtt részt vesz ezekben a társadalmi dinamikákban [ti. a társadalom iránti szeretetben és a közjó melletti elköteleződésben, a szeretet civilizációjának építésében], ne feledje, hogy ez lelkiségének része, a szeretet gyakorlása, s ily módon bontakozik ki és szentelődik meg.” (LS, 231.)

Gábor Miklós köszöntőjében beszámolt továbbá az elmúlt öt esztendő legfontosabb programjairól, amelyeket a napi működést folyamatosan veszélyeztető anyagi létbizonytalanság ellenére is sikeresen valósított meg az egyesület.

A köszöntést követő kerekasztal-beszélgetést Szőnyi Szilárd újságíró, a Heti Válasz főszerkesztő-helyettese vezette. Az eszmecsere középpontjában az ifjúsági munka és a nevelés mai lehetőségei, kihívásai álltak. A beszélgetés résztvevői – Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Iskolaközpont főigazgatója, Gőbel Ágoston, a Fokoláre mozgalom korábbi magyarországi ifjúsági felelőse, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztője, Hegyi László, az EMMI egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa, a Székesfehérvári Egyházmegye korábbi ifjúsági referense és Pillók Péter szociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének egyetemi adjunktusa – amellett, hogy visszaemlékeztek az alapítás, a rendszerváltás hajnala időszakára, előre is tekintettek: azokra a kihívásokra, amelyekre az ifjúság helyzetét – akár szociológiai, teológiai vagy politikai szempontból – figyelve az egyházi munkában reflektálni lehet és kell. A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy akkor tudjuk megszólítani a fiatalokat, ha először be tudjuk őket fogadni, meg tudjuk hallani, rá tudunk érezni, hogy mi van a szívükben.

Az ünnepi szentmisén Palánki Ferenc püspök hangsúlyozta: a fiatalság a nagy kérdések és a nagy válaszok időszaka. Ha odaadjuk életünket Istennek, ő odaállít bennünket mások mellé, hogy szeretete a mi szolgálatunk révén jelenjen meg a földön: így ifjúságpasztorációs koncepciónk távlata maga az örökkévalóság lesz. Blanckenstein Miklós homíliájában a vezetés fontosságára mutatott rá: ahogy a Mennyei Atya elküldte Fiát, Jézus pedig az apostolokat, úgy nekünk is vállalnunk kell azt a felelős elindulást, amely nyomán a KIM is megszületett a rendszerváltás utáni években, s amelynek segítségével ma is reflektálhatunk a jelen kihívásaira – nem félelemmel, hanem az előttünk járt szentek odaszántságának biztonságával. Beszéde végén Blanckenstein Miklós kifejezte köszönetét Gábor Miklós, a KIM elnöke az egyesület élén végzett hűséges és odaadó szolgálatáért.

Az este utolsó ünnepi mozzanataként Nobilis Márió nyitotta meg azt a kiállítást, amely tablókon mutatja be a KIM huszonöt éves történetét az alapítástól a legutóbbi időszakig. Megnyitójában Márió atya visszaemlékezett az egyesület egyik első nagy rendezvénye, a 2000. évi zánkai Országos Katolikus Ifjúsági Nagytábor szervezésére, aminek egyik felelőse a kérdésre, hogy mi volt számára a legnagyobb élmény a munka során, azt felelte: „Amikor a névsorokból arcok lettek.” Nobilis Márió ezt az „arcosítást”, és az Arc egyre tisztább visszatükrözését kívánta az egyesület számára az elkövetkezendőkben is. A kiállítás január 31-ig megtekinthető az MKPK irodaházában (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.).

A Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1989-ben, az Esztergomi Főegyházmegye ifjúsági referensének kezdeményezésére országos társadalmi szervezetként alakult. 1998-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mozgalmat országos egyházi egyesületként Krisztus-hívők magántársulásának ismerte el. Az egyesület 1999 óta közhasznú, tagja a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetségnek (KIFE), több nemzetközi katolikus ifjúsági szervezetnek.

Az egyesület mögött mozgalmas évtizedek állnak, olyan rendezvények megvalósításában vállalt szerepet, mint a párizsi, római, kölni, sydney-i, madridi és a Rio de Janeiró-i ifjúsági világtalálkozókon való magyar részvétel és utóbbi hazai rendezvénye, a HungaRio, a magyar fiatalok eljutása a Taizéi Közösség által szervezett európai és regionális ifjúsági találkozókra, a Budapesten megrendezett Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus, a Városmisszió és a Genfest (a Fokoláre mozgalom nemzetközi ifjúsági rendezvénye), a Karizmák Ünnepe vagy a Nagymarosi Ifjúsági Találkozók, a KATTÁRS – és még sorolhatnánk, hiszen az egyesület 1997 óta aktívan bekapcsolódik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által szervezett események előkészítő munkájába is. E több mint 150 ezer főt megmozdító rendezvények támogatására önkéntesprogramok létesültek, és a középiskolások számára kötelező ifjúsági közösségi szolgálat keretében is csatlakozhattak fiatalok az egyesület munkájához. Gyümölcsöző együttműködés látszik kibontakozni a katolikus plébániai ifjúsági mozgalmak nemzetközi szervezete, a FIMCAP és a KIM között.

Forrás: Katolikus Ifjúsági Mozgalom

Fotó: Thaler Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria