II. János Pál pápa és a cikluskövetés

Nézőpont – 2020. július 6., hétfő | 10:56

Nemrégiben létrejött a www.cikluskovetes.hu oldal, mely a Magyarországon személyes oktatással elsajátítható termékenységtudatos cikluskövetési módszerek gyűjtőhelye. A honlapra látogatók nemcsak a módszerekről olvashatnak röviden, hanem – ami igazán hasznos – az érdeklődők rögtön felvehetik a kapcsolatot egy képzett oktatóval. Két, cikluskövetést oktató szakemberrel, Móger-Rassay Virággal és Schaffler Orsolyával beszélgettünk.

– Mit jelent pontosan a cikluskövetés? Miben jelent ez segítséget a termékeny korban lévő nőknek és házaspároknak?

– A cikluskövetés alapja, hogy a menstruációs ciklus során megfigyeljük a termékenységgel összefüggő testi jeleket és azok változásait. Így képesek vagyunk nyomon követni a női testben ciklikusan lezajló hormonális változásokat, és ezek alapján tudjuk azonosítani a termékeny és terméketlen időszakokat. Bármilyen élethelyzetben legyünk is, a cikluskövetésnek számos előnyét tapasztalhatjuk meg. Az egyik szempont az egészségtudatosság és -megőrzés. A menstruációs ciklust ugyanis az ötödik életjelként tartják számon. Az életjelek (testhőmérséklet, pulzus, légzésszám, vérnyomás) a test legalapvetőbb funkcióit mutatják; fontos információkat nyújtanak az általános egészségi állapotunkról és az esetlegesen fennálló rendellenességekről is. A cikluskövetés során végzett feljegyzések értékelése lehetővé teszi a későbbi potenciális egészségügyi problémák korai felismerését is. Ilyen módon aktív közreműködők lehetünk az egészségünk megőrzésében.

A másik szempont a termékenységtudatosság, mely a házaspár önismeretének fontos részét képezi. A cikluskövetéssel biztonsággal megállapíthatjuk a ciklus termékeny és terméketlen időszakait. Csak ezen ismeretek birtokában vagyunk képesek arra, hogy megfontolt döntéseket hozzunk a családtervezésben, és körültekintően bánjunk a termékenységünkkel.

– Milyen cikluskövetési módszerek vannak jelen Magyarországon? Milyen szempontok alapján döntse el valaki, hogy melyik módszert válassza?

– Hazánkban a Billings (BOM), Creighton (CrMS), Sensiplan (tüneti-hőmérőzés) és a FEMM Health módszerei sajátíthatók el személyes tanulással, szakképzett oktató segítségével. Ezek a módszerek – sokak hiedelmével ellentétben – nem azonosak a régi naptármódszerrel. A naptármódszer ugyanis nem tud alkalmazkodni ahhoz, hogy minden nőnek egyedi a ciklusa, és ahhoz sem, hogy az egészségi állapot és a különféle környezeti hatások befolyásolják a ciklus termékeny és terméketlen szakaszainak alakulását. A honlapon szereplő módszerek egyaránt a termékenységhez kötődő élettani jelek megfigyelését teszik lehetővé. Ezáltal hatékonyak és megbízhatóak, ugyanis a nők pontosan meg tudják határozni a ciklusuk termékeny és terméketlen periódusainak kezdetét és végét.

A házaspárnak a módszerválasztáshoz hiteles forrásból érdemes tájékozódnia, hogy az életmódjával és az élethelyzetével leginkább harmonizálót sajátítsa el (FC 33, EV 97). Ebben nyújt segítséget a cikluskovetes.hu honlap. A módszerek között abban van különbség, hogy pontosan milyen fiziológiai jeleket vizsgál, illetve milyen gyakori megfigyeléseket tart szükségesnek. A különféle fiziológiai jelek (méhnyaknyák, ébredési hőmérséklet, LH–szint stb.) a női testben ciklikusan lezajló hormonális folyamatokról adnak számunkra lényeges információkat.

– Kinek köszönhetjük a cikluskovetes.hu gyűjtőhonlap létrejöttét?

– A különböző módszerek oktatói már évek óta együttműködnek és segítik egymást. Már rég megfogalmazódott az igény, hogy jó lenne szorosabb kapcsolatban lenni egymással és hatékonyabban összefogni. Ez az igény egy nagyszerű lehetőséggel találkozott, amikor 2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával elindult a Katolikus Szeretetszolgálat Természetes gyermekáldás projektje. Ennek keretén belül valósult meg ez a honlap is.

– Miért foglalkozik egy egyházi szervezet a cikluskövetéssel?

– Az Egyház arra hívja a házaspárokat, hogy ismerjék meg a természetes családtervezési módszereket, valamint a női ciklus működését. Isten terve szerint ugyanis a házastársi egyesülésnek két, egymástól elválaszthatatlan aspektusa van: unitív (személyeket egyesítő) és prokreatív (életet továbbadó). II. János Pál pápa számos alkalommal hangsúlyozta, hogy a szerelmet és a termékenységet nem szabad mesterségesen szétválasztani, mert azzal a házastársak „felülbírálják” az isteni tervet, és „kilúgozzák”, illetve lefokozzák az emberi nemiséget (FC 32).

A házastársak ugyanis arra kaptak meghívást, hogy minden alkalommal, amikor testileg egyesülnek, megújítsák a házassági fogadalmukat. Vagyis újra és újra kimondják egymásnak: „Teljesen neked ajándékozom magam, és téged egészen és örökre az életembe fogadlak.” Az együttlét során tehát nem csupán az ember egy részének, a testnek az odaadásáról van szó, hanem az egész személy odaajándékozásáról. (Gratissimam Sane 12)

II. János Pál pápa egy 1998-ban írt levelében rámutatott, hogy manapság a természetes fogamzásszabályozást elválasztják annak etikai aspektusaitól, és pusztán funkcionális szempontból veszik figyelembe. Ezért a természetes módszerekről téves módon úgy beszélnek, mint a fogamzásgátlás egy másik formájáról. Holott jelentős különbség van a fogamzásgátlás és a terméketlen időszakokra figyelő magatartás között. „A természetes ciklusok figyelembevétele – ugyanis – magával hozza a személy, azaz a nő idejének, s egyúttal a kölcsönös megbecsülés, a közös feladat és az önuralom dialógusának elfogadását is”, mely egyben a hűséget is kifejezi. Vagyis a természetes fogamzásszabályozás egyszerűen elfogadja Isten kezéből a menstruációs ciklus terméketlen időszakát, amelyet Isten helyezett bele a nő természetébe. (FC 32)

– Idén emlékeztünk II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára. Az előbb az Egyház tanítása kapcsán az ő írásaira hivatkoztak. Mennyire ismerte a Szentatya a cikluskövetés témáját?

– II. János Pál pápa – azon túl, hogy számos beszédében és írásában foglalkozott a témával – a test teológiájának köszönhetően új szintre emelte a természetes családtervezésről szóló egyházi tanítást. A Szentatya alaposan tanulmányozta és ismerte a családtervezés témáját, és szívügyének tekintette a házaspárok és családok boldogságát. Az Evangelium vitae kezdetű enciklikájában kiemelte, hogy az élet szolgálatában álló nevelés magában foglalja azt is, hogy a házaspárokat a felelősségteljes családtervezésre oktassák. A házaspárokat pedig arra hívta, hogy „tartsák tiszteletben a személyükbe írt biológiai törvényeket”. És rávilágított arra, hogy éppen „ez a tisztelet teszi törvényessé a nemzés iránti felelősség szolgálatában a születésszabályozás természetes módszereihez való folyamodást: ezek tudományos szempontból egyre jobbak lesznek, és konkrét lehetőséget nyújtanak az erkölcsi értékekkel összhangban lévő döntésekhez.” (EV 97)

1996-ban, a családtervezési módszerek oktatóihoz szólva kiemelte, hogy a természetes fogamzásszabályozás globális szinten „támogatja a nők és a népek szabadságának és emancipációjának folyamatát azoktól a hamis családtervezési programoktól, amelyek sajnálatos módon a fogamzásgátlás, az abortusz és a sterilizálás különféle formáit terjesztik”.

– Nem is gondoltam volna, hogy a Szentatya még az oktatókat is megszólította...

– Sőt, a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában (FC 35, 72), valamint különösképpen az Evangelium vitae (EV 97) kezdetű enciklikájában a termékenységtudatos cikluskövetési módszerek kifejlesztőihez is fordult. Tisztában volt azzal és több ízben is hangsúlyozta, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a nehézségeket, amelyekkel a házaspárok szembesülnek, amikor házaséletüket az életre való nyitottsággal törekednek megélni. Éppen ezért elődjéhez, VI. Pál pápához hasonlóan arra buzdította a termékenységtudatos módszerekkel foglalkozó orvosok és kutatók egyre növekvő csoportját, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a természetes fogamzásszabályozási módszerek használata mind könnyebb és megbízhatóbb legyen, és így munkájukkal konkrétan segítsék a házaspárokat. Hasonlóképpen fordult a szakképzett laikusokhoz, oktatókhoz és nevelőkhöz, hogy szolgálatukkal támogassák a házaspárokat abban, hogy az Egyház tanítása szerint felelősséggel tudják megélni a családtervezést, és segítsék a fiatalokat a családi életre való felkészülésben.

– Amellett, hogy nagyon támogatta a cikluskövetés oktatását és fejlesztését, ismerte a módszerek kifejlesztőit?

– II. János Pál pápa jól ismerte a módszerek kifejlesztőinek munkáját. 1992-ben ötven szakértőt fogadott Rómában, a Természetes termékenységszabályozás: a hiteles alternatíva mottójú csúcstalálkozó keretében. Sokukkal, így a Billings házaspárral, Thomas Hilgers és Joseph Rötzer professzorokkal személyes barátságot is ápolt. Nagyra értékelte és mindig bátorította a munkájukat. A Szentatya világosan látta, hogy a cikluskövetési módszerek konkrét segítséget jelentenek a házaspároknak. Pápasága alatt anyagilag támogatta a Creighton-módszert kidolgozó VI. Pál Intézetet Omahában, valamint annak a részlegnek a kialakítását a Római Szent Szív Katolikus Egyetemen, ahol a Billings-módszert tanítják és oktatókat képeznek.

A Billings házaspárt kinevezte a Pápai Tudományos Akadémia tagjaivá, akik Hilgers professzorral együtt a Pápai Életvédő Akadémia tagjai is voltak. A Billings házaspár és Rötzer professzor munkáját a Nagy Szent Gergely lovagrenddel ismerte el, melyet még XVI. Gergely pápa alapított. Ezzel a kitüntetéssel azoknak a tudósoknak és kutatóknak a munkáját ismerik el, akik nagyban hozzájárultak az emberiség fejlődéséhez.

II. János Pál a Vatikánban több ízben is találkozott a természetes családtervezési módszerek oktatóival. 1996-ban mondott beszédében a Szentatya elérkezettnek látta az időt, hogy minden plébánián és családsegítő szervezetnél legyenek szakképzett oktatók, akik a természetes cikluskövetési módszerek alkalmazását megtanítják a házaspároknak. Azt tanácsolta a püspököknek és a pasztorációért felelős személyeknek, hogy támogassák ezt az értékes szolgálatot.

„Az élet szolgálatában álló nevelés magában foglalja a házastársak felkészítését a felelősségteljes családtervezésre. Ez ugyanis a maga igaz tartalmával azt igényli, hogy a házastársak tanulékonyan hallgassanak az Úr hívó szavára, és úgy cselekedjenek, mint az Ő tervének hűséges végrehajtói. Ez akkor történik, ha a család nagylelkűen nyitott az új életek felé, s ezt a nyitottságot akkor is megőrzi az élet szolgálatára, amikor komoly indítékok miatt s az erkölcsi törvény megtartásával úgy döntenek, hogy egy időre vagy meghatározatlan időre elkerülik egy új élet születését. Az erkölcsi törvény arra kötelezi őket, hogy minden körülmények között uralják ösztöneiket és szenvedélyeiket, s tartsák tiszteletben a személyükbe írt biológiai törvényeket. Ez a tisztelet teszi törvényessé – a nemzés iránti felelősség szolgálatában – a születésszabályozás természetes módszereinek alkalmazását. Tudományos szempontból ezek a módszerek egyre jobbak lesznek, és lehetővé teszik az erkölcsi értékekkel összhangban lévő döntéseket. Hatékonyságuk tisztességes értékelése el kell, hogy oszlassa a ma még széles körben elterjedt előítéleteket, s meg kell győzni a házastársakat, az egészségügyi és szociális dolgozókat a természetes családtervezésre nevelés fontosságáról. Az Egyház elismeréssel van azok iránt, akik áldozatosan és odaadóan, de sokszor lebecsülten foglalkoznak az ilyen módszerek kutatásával és terjesztésével, s ugyanakkor előmozdítják az erkölcsi értékekre nevelést, melyeket módszerük föltételez”. (EV 97)

Hivatkozások:

1. II. JÁNOS PÁL PÁPA: Üzenet a termékenységszabályozás kutatási és tanulmányi központjának igazgatójához, Libreria Editrice Vaticana, Vatikán, 1998.
2. II. JÁNOS PÁL PÁPA: Beszéd a természetes családtervezési módszerek oktatóihoz, Libreria Editrice Vaticana, Vatikán, 1996.
3. II. JÁNOS PÁL PÁPA: Beszéd a „Felelős szülőség” témájával foglalkozó szemináriumon résztvevő papokhoz, Libreria Editrice Vaticana, Vatikán, 1983; II. JÁNOS PÁL PÁPA: Üzenet a termékenységszabályozás kutatási és tanulmányi központjának igazgatójához, i.m.
4. II. JÁNOS PÁL PÁPA: Beszéd a Centre de Liaison des Équipes de Recherche tagjaihoz, Libreria Editrice Vaticana, Vatikán, 1979.
5. II. JÁNOS PÁL PÁPA: Beszéd a Természetes termékenységszabályozás: a hiteles alternatíva csúcstalálkozó résztvevőihez, Libreria Editrice Vaticana, Vatikán, 1992
6. WORLD ORGANISATION OF OVULATION METHOD BILLINGS: Dr Evelyn Billings, world-renowned pioneer of natural fertility regulation, died this morning after a short illness, INER – ITALIA: Corso di formazione per insegnanti del metodo sintotermico Roetzer.
7. II. JÁNOS PÁL PÁPA: Beszéd a természetes családtervezési módszerek oktatóihoz, Libreria Editrice Vaticana, Vatikán, 1996.

Fotó: Vatican News 

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria