Jöjj, Szentlélek, legyél a szeretet Lelke köztünk! – Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkben

Hazai – 2024. május 20., hétfő | 19:50

Húsvét után ötven nappal, május 19-én ünnepeltük a Szentlélek eljövetelét és az Egyház születését. A főpásztorok által pünkösdvasárnap bemutatott szentmisékről az egyházmegyei tudósítások alapján számolunk be.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Lélek kiáradásának ünnepén, pünkösdvasárnap Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök  a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban 21 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Az evangélium elhangzása után Csordás Gábor, az egyházközség plébánosa bemutatta a bérmálkozásra felkészült fiatalokat.

Homíliájában Palánki Ferenc püspök kifejtette: a Szentlelket hasonlítják levegőhöz, tűzhöz, a galamb is jelképe, mégis megfoghatatlannak tűnik számunkra. Csak a hatását érezzük, nem tudjuk igazán megfogni, megfogalmazni, mint ahogy magát a lélek fogalmát sem. Mi a lélek? akkor járunk a legközelebb az igazsághoz, amikor azt mondjuk: a lélek az énem, a szívem, az emberségem középpontja. A lelkemnek örök élete van. Megkapjuk a Szentlelket a keresztségben, és eltörölhetetlen jegyet kapunk a bérmálás szentségében, azt a dinamikát, erőt, amely képessé tesz arra, hogy Isten szeretetét vigyük bele a világba.

„Mi az életünk célja? Hogy hitben felnőttek legyünk, egyre inkább hasonlítsunk Krisztushoz, hogy megvalósítsuk Isten rólunk alkotott nagy szeretettervét. Ez nem könnyű. Ezért szükségünk van a Szentlélekre, akit ma megkaptok a püspöki szolgálatom által – mondta a szentség felvételére készülő fiataloknak a főpásztor. – Ez mindennap ugyanolyan erővel hat a lelketekben, az életetekben, csak ezzel az erővel, kegyelemmel együtt kell működnötök.”

Az Úr „elküldte Szentlelkét, az igazi Vigasztalót, a bátorítót, az erősítőt, aki végigvezet, végigkísér életünkön, és elvezet bennünket a célhoz” – zárta homíliáját a megyéspüspök.

Az ünnepről szóló bővebb beszámolót ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

*

Egri Főegyházmegye

Pünkösdvasárnap az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét, amelyben kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Csizmadia István, a bazilika plébánosa mutatta be a főpásztornak a fiatalokat, akik felkészültek a bérmálás szentségének fogadására.

Az érsek szentbeszédében az apostolok és a mai kor embere közötti párhuzamról beszélt. Pünkösdkor az apostolok megtapasztalták, hogy minden megváltozott körülöttük és bennük is. A pünkösdi Lélek elvezette őket arra az élményre, hogy megértették, hogy mi történt velük az előző három év során, amikor Jézus mellett jártak, tanultak, látták a csodáit és hallgatták szavait. Az apostolok is nagyon emberien élték az életüket, értetlenkedtek, lelkesedtek, elkeseredtek, egymással versengtek. De amikor megkapták az igazság Lelkét, akkor elkezdték megérteni Jézust, az ő tanítását, és nagy változás történt bennük. 

Majd a főpásztor a fiatalokhoz szólva elmondta: a bérmálás után, azért fogunk imádkozni, hogy a Lélek alakítsa át a hívek szívét, úgy, amint pünkösdkor az apostolokét is átalakította. Ha együttműködünk vele, ha megnyitjuk szívünket az ajándékai előtt, akkor csodákat tapasztalhatunk meg körülöttünk is, de elsősorban önmagunkban.

Aki átadja magát Krisztusnak, az állandó csodákat élhet meg, az felfedezi életében a véletleneken keresztül az Isten ujját.

És rájöhetünk arra, hogy a véletlen az valójában Isten művészneve.

A bérmálkozókhoz szólva az érsek kiemelte: Tegyétek láthatóvá saját életeteken keresztül Krisztust a barátaitok előtt, próbáljátok meg egyre többször úgy reagálni, ahogy Krisztus tenné! 

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Domán Vivien/Egri Főegyházmegye

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter mutatott be ünnepi szentmisét pünkösdvasárnap, május 19-én az esztergomi bazilikában, melynek keretében nyolcvanegy fiatal és felnőtt részesült a bérmálás szentségében.

A főpásztor rámutatott: a történelem és a természet váratlan körülményei sok olyan helyzet elé állítják az emberiséget, és a közösségeket is, hogy a Szentlélek útmutatása és ereje nélkül eltévedhetünk az útvesztőben.

Erdő Péter bíboros homíliájában kiemelte: Krisztustól a Szentlélek által kapjuk meg a tanítást és a törvényt. Ő segít minket, hogy napról napra meglássuk, mit kíván tőlünk a krisztusi szeretet parancsa. 

De nemcsak a törvény beteljesedését ünnepeljük pünkösdkor a Szentlélek kiáradásában, hanem valódi aratást is, amelynek csak szelíd jelképe a föld termésének betakarítása”

– tette hozzá.

A főpásztor szerint az ünnep hordozza annak ígéretét, hogy mindig lesznek a történelem során, „akik szavunkra hinni fognak, hogy Krisztus vetését a Szentlélek érleli.” Ebben az aratásban lehetnek a papok munkatársak. „Ezért különösen nagyszerű a papi hivatás, ezért kell újra és újra imádkozni új hivatásokért.

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szöveg: Zsuffa Tünde

Fotó: Mudrák Attila

*

Győri Egyházmegye

Május 19-én, pünkösdvasárnap Veres András győri megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise keretében a főpásztor fiatalokat részesített a bérmálás szentségében. A bérmálkozók a székesegyházi, a győr-révfalui, a győrszigeti és a gönyűi plébánia területéről érkeztek.

Jézus pünkösd ünnepén elküldte az apostolokhoz a Szentlelket. A tanítványok a Szentlélek által bátorságot, erőt kapva útnak indultak az általuk bejárható és ismert világon hirdetni az evangéliumot – emlékeztetett prédikációja bevezetőjében Veres András megyéspüspök.
Elmélkedését a bérmálás szertartásáról folytatta. A bérmálással, amely a keresztség szentségének megkoronázása, eltörölhetetlen jelet kapunk, ezért nem is lehet megismételni.

A bérmálás szertartásában ígéretet teszünk arra, hogy jó keresztények leszünk: a felnőtt embertől kérnek ígéretet, esküt, és el is várják, hogy az ígéretét becsülettel teljesítse, ahhoz hűséges maradjon.

A főpásztor azt kívánta a bérmálkozóknak, hogy mindazok, akikkel életük folyamán találkoznak, szavaikban, tetteikben, érzéseikben felismerjék Isten szeretetét, Krisztus jelenlétét.

A szentmisén Veres András megyéspüspökkel koncelebrált Maróti Gábor püspöki bírósági helynök, gönyűi plébános, Böcskei Győző székesegyházi plébános, Császár István, a Brenner János Papnevelő Intézet spirituálisa és Hencz Márton püspöki szertartó.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Pünkösd vasárnapján püspöki Szent Liturgiára gyűltek össze a hívek Debrecenben, az Attila téri főszékesegyházban. Kocsis Fülöp érsek-metropolita prédikációjában arra hívott, hozzuk létre a Lélek erejéből az Egyház közösségét.

Nem szabad úgy elképzelni a pünkösdi eseményt, a Lélek leszállásának a különlegességét, hogy mindenki ajándékot kap és mindenki egyenként megerősödik a Lélek által. Ez is igaz természetesen, de mire való a karizma, mire való a Szentlélek ajándéka, mire való az Isten erejének a megerősítése, ha azt nem a másik javára fordítjuk?

Mindenki azért kapott ajándékot, karizmát, hogy másokat szolgáljon vele.

Csak akkor válik értelmezhetővé az Isten ajándéka, hogy ha azzal másoknak szolgálok, ha másoknak jót teszek. 

Minden egyes adottságunk akkor válik hatékonnyá, ha szolgálunk vele. Tehát a Szentlélek adományai közösséget alkotnak. Valóban ezt láthatjuk a Szentírás tanúsága szerint is, aznap, mintegy háromezer ember megtért. 

Ma, amikor az Egyház születésnapját ünnepeljük, nem tortát készítünk és nem a régi eseményre emlékezünk vissza, hanem

azt akarjuk, hogy állandó születésben legyen az a közösség, amelynek meghívott tagjai vagyunk. Hozzuk létre a Lélek erejéből az Egyház közösségét

– zárta elmélkedését Kocsis Fülöp érsek-metropolita. 

A teljes beszámoló ITT olvasható. 

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

*

Kaposvári Egyházmegye

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának ünnepén Varga Péter plébános koncelebrálásával mutatott be szentmisét Varga László megyéspüspök a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor prédikációjában a Szentlélekkel való minél szorosabb kapcsolat megélésére buzdította a híveket.

„Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben” – valljuk minden szentmisében, amikor elmondjuk a hitvallást. Kiben hiszel? Ki számodra a Szentlélek? Elvont, teológiai fogalom, vagy egy személy? – tette fel a kérdést a püspök elmélkedésében. – A harmadik isteni személynek hívjuk. Egy fogalmat nem lehet szeretni, de egy személyt igen. 

Ő a szeretet Lelke. Jézus azt mondja: aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat. Ahogyan egymás előtt is akkor tárjuk fel a szívünket, ha azt érezzük, hogy a másik szeret bennünket, ugyanezt érvényesnek tartom a Szentlélekre is – tette hozzá Varga László. – Nem elég tudni és hinni, hogy létezik. Lehet szeretni őt!

Szeressétek a szeretet Lelkét, a Szentlelket! Egészen más az, amikor szeretettel szólítod meg őt. Szeretettel mondod ki, hogy jöjj, Szentlélek és tölts be, vezesd a gondolataimat. Jöjj, Szentlélek, szeretlek, s szeretetből tárd fel Isten igéjének a titkait számomra! Jöjj, Szentlélek és legyél a szeretet Lelke köztünk, a másik ember és köztem! Jöjj, Szentlélek és legyél a szeretet Lelke az ellenségemmel szemben! Szeressétek a Szentlelket és szeretettel imádkozzatok hozzá! Szeretettel kérjétek, és szeretettel adjatok hálát, amikor felismeritek az ő működését bennetek és körülöttetek – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában.

A bőbebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

***

Katonai Ordinariátus

A Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában, május 17-én pünkösdi ökumenikus áhítatot tartottak. A Katolikus és a Protestáns Tábori Püspökségek által szervezett első pünkösdi áhítaton Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök köszöntötte az egybegyűlteket. „Szerettük volna, hogy a karácsony és húsvét utáni legnagyobb és legismertebb keresztény ünnepünkön is tartsunk egy áhítatot. A mostani ökumenikus áhítat is azt a célt szolgálja, mint az adventi gyertyagyújtások vagy a karácsonyi és húsvéti istentiszteletek: megpróbáljuk elmélyíteni az egyházi ünnepek fontosságát, amelyeket nagy mértékben befolyásol a világ aktuális helyzete.”

Mint elmondta, a hívőknek, beleértve a katonatársadalom vallásos tagjait is, meg kell találniuk a magasságokba és mélységekbe vezető utakat, amelyekhez nem magától értetődő az útvonal. „Ami a mélységeket illeti, oda a gondolatainkban kell eljutnunk, a magasság pedig úgy értelmezhető, hogy az ünnepeket fel kell emelnünk egy másik dimenzióba” – húzta alá.

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök rámutatott: „A pünkösd csodája az, hogy megerősítette a tanítványokat: az Isten kitöltötte rájuk az ő Szent Lelkét, éppúgy, ahogyan Jézus megígérte. Ahogy beléjük ér a Lélek ereje, úgy átalakul az életük, a szolgálatuk, az egész szívük érzésvilága. Péter beszélni kezd Jeruzsálem egyik terén, és mindenki úgy érzi, hogy a Lélek ereje által hozzájuk szól. Hiába vannak nyelvi különbségek közöttük, mindenki megérti az égi-mennyei világról szóló bizonyságtételt, amit hirdet számunkra.” Kiemelte, pünkösd az Egyház születésnapja, mert egybefogta a különböző népeket, egyfajta gyülekezetté szervezve a tömeget.

A katonák, kormánytisztviselők és honvédelmi alkalmazottak számára tartott pünkösdi áhítaton zenei szolgálatát a Központi Zenekar rézfúvós kvintettje biztosította, amelyet Kovács Tibor főhadnagy vezényelt. A rendezvényen elhangzott a Jöjj, Szentlélek Úristen című katolikus és az Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám című református ének is.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Katonai Ordinariátus

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Szabó Lajos zászlós

*

Miskolci Egyházmegye

Pünkösd hétfőjén, május 20-án Orosz Atanáz megyéspüspök a miskolci görögkatolikus székesegyházban végzett Szent Liturgiát. Homíliájában a Szentlélek gyümölcseinek keresésére, a Szentlélek bátorító és tisztító erejére hívta föl a figyelmet.

„Ebben a nehéz időben, a mai kaotikus világban rendkívül fontos annak bizonyossága, hogy a Szentháromság egy Isten a szívünkbe szállt és meg is maradt benne, hogy ellen tudjunk állni a test kísértéseinek. A Szentlélek ereje ahhoz kell, hogy ellenálljunk a mai világ csalafinta kísértéseinek, hogy ellenálljunk a testi kívánságoknak, a pusztán ösztönös impulzusoknak, és hogy a Szentlélek vezesse életünket – mondta ünnepi homíliájában Atanáz püspök.

A Szentlélek bátorságot tud adni nekünk arra, hogy ellenálljunk a kor nyomásának és áramlatainak, hogy merjünk akkor is és ott is békét hirdetni, ahol már mindenki háborút akar, hogy merjünk megbocsátást adni és kérni ott, ahol gyűlöletet szítanak, hogy merjünk életről szólni ott, ahol a halált híresztelik.”

Hogy is mondta az apostol? „A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közöltetése”. (2 Kor 13,13) Ezt ismételjük mától fogva minden Szent Liturgián, mert ez az az áldás, amire leginkább szükségünk van: Jézus Krisztus kegyelmére, aki megváltott bennünket ennek a nagyon-nagyon furcsán alakuló világnak és a bűnnek sokféle csapdájából. Szent Pál apostol figyelmeztet bennünket arra, hogy amíg megváltatlanul jár az ember, addig a test kívánságai kerekednek felül és a test állandó harcot vív az igazi és tiszta, és a szép gondolatok, elképzelések ellen. Azt kívánja, „hogy a Lélek erejében éljetek, és nem fogjátok teljesíteni a test kívánságát.”

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Miskolci Egyházmegye

*

Székesfehérvári Egyházmegye

Pünkösd napján, Székesfehérvár közös bérmálási ünnepén Spányi Antal székesfehérvári püspök 82 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Szent István király székesegyházban.

Ugrits Tamás pasztorális helynök kérte a főpásztort a szentség kiszolgáltatására.

„Isten szent lelke csodálatos módon átalakította és átformálta az apostolokat, feltüzesítette az első keresztények hitét. De Isten Szentlelke ma is ezt akarja tenni velünk. Hallgassunk a Lélekre, lelkiismeretünk szavára, éljünk az Egyház kegyelmeivel, a szentségekkel, és legyünk a szeretetnek, a békének, a szent reménynek a hírnökei, mert erre ma nagy szüksége van a világnak” – hangzottak el a főpásztor szavai, aki a bérmálkozókat a napi imádságra, a vasárnapi szentmisére és a szentségek vételére buzdította.

A Lélek a lelkiismeretünk szavával szól hozzánk, erejével gyógyít, bátorít, segít, hogy ha kell, tudjunk mindennap újrakezdeni – emelte ki homíliájában Spányi Antal püspök. „A szentségek vételével olyan kegyelmet kaptok, amellyel egyre jobban megvalósítjátok életetekben, amit Jézus tanított, és amire ő hívott benneteket mondta a bérmálkozóknak a püspök. – Egész életetekben szeressétek és váltsátok valóra, amit kaptatok! Járjatok azon az úton, ami a Lélek által a béke, az öröm és a boldogság útja!”

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

*

Veszprémi Főegyházmegye

A keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban mutatott be szentmisét és szolgáltatta ki pünkösdvasárnap a bérmálás szentségét 82 felkészült fiatalnak Udvardy György veszprémi érsek. A bérmálkozókat Tál Zoltán plébános mutatta be a főpásztornak és a jelenlévőknek.

A veszprémi érsek homíliájában elmondta: szükségünk van arra, hogy jól lássunk a világban, hogy jól lássuk saját életünket, a jövőnket, kapcsolatainkat. Isten Lelke segít bennünket ebben, megajándékoz bennünket. Abban segít, hogy felfedezzük, az élet, a képességeink, a korlátaink, a vágyaink, a lehetőségeink Istentől vannak. „Isten az, aki döntött felőled. Isten az, aki téged megálmodott a teremtés kezdetén. Ismeri a tulajdonságaidat, ismeri a vágyaidat, még azt is, hogy mitől félsz, mit szeretnél elkerülni. Ismer, s azt akarja, hogy te is jól ismerd magadat, hogy a céljaid, a terved önmagadról, a boldogságodról igaz, reális legyen, és az soha el nem múló boldogságot jelentsen” – fogalmazott a főpásztor.

Nem könnyű ezt mindig felfedezni. Főleg egy olyan kényelmes világban, amelyben most élünk. Nagyon sok minden mutatja magát igazán fontosnak, boldogságra vezetőnek, s látjuk, hogy nem igaz, mert megtöri az ember méltóságát, szétzilálja a családot, a szülő-gyermek viszonyt, a közösséget, vagy éppen megrontja emberi kapcsolatainkat.

A Szentlélek abban akar segíteni, hogy felismerd, mit jelent méltó módon élni, amikor méltó vagy emberségedhez, az Isten által rólad elgondolt tervhez.”

A bérmálkozókhoz fordulva az érsek hozzátette: „Isten Szentlelke abban akar segíteni, hogy bízzál az Istenben. Ő bízik benned. Nem lesz sohasem olyan pillanat, amikor azt hallanád tőle: eddig tartott, elég, most már nem törődöm veled. Ilyen nincs. Isten végérvényesen elkötelezte magát Jézus Krisztusban.”

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Szerző és fotó: Halász Gábor

 

Kemelt fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria