Jozef Beran bíboros hazatért Prágába

Kitekintő – 2018. április 22., vasárnap | 11:00

Április 20-án, pénteken ünnepélyes keretek között szállították a Vatikánból Prágába Josef Beran bíboros földi maradványait, majd háromnapos egyházi ünnepség és szertartás után hétfőn örök nyugalomra helyezik a Szent Vitus-székesegyház Szent Ágnes-kápolnájában.

A nemzetiségére végsőkig büszke bíboros végrendeletében hagyta meg, hogy cseh földbe temessék. E kívánsága csak mintegy ötven évvel halála után teljesülhet, miután Ferenc pápa a bíboros végrendeletét figyelembe véve és a család kérését jóváhagyva engedélyezte a holttest átszállítását. 

A 20. századi cseh és keresztény példakép teste április 20-án érkezett a cseh fővárosba. Este 6 órakor megszólalt az ország összes templomának minden harangja – üdvözölvén a hazatérő bíborost, akinek élete a mai kor embere számára is követendő példa. Mielőtt a földi maradványokat a székesegyházba szállították, a püspök életének több meghatározó helyszínén egy-egy rövid szertartásban emlékeztek meg róla és imádkoztak lelke üdvéért.

A központi ünnepségre április 21-én, szombaton került sor a Szent Vitus-székesegyházban, ahol Dominik Duka bíboros, prágai érsek mutatott be ünnepi szentmisét. Jozef Berant halálakor egy püspöktársa „második Adalbert”-nek nevezte, ezért állították ki a szentmise alatt a székesegyházban őrzött Szent Adalbert-ereklyét is, ezzel is növelve az esemény méltóságát. A bíboros koporsója hétfőig ki lesz állítva a székesegyházban, hogy a hívek méltó körülmények között róhassák le kegyeletüket a cseh nemzet mártírpüspöke előtt, majd április 23-án, Szent Adalbert ünnepén, este 6 órakor helyezik végső nyughelyére, a székesegyház Szent Ágnes-kápolnájába.

* * *

Eddig miért nem teljesült Josef Beran végakarata? A vatikáni száműzetésben elhunyt bíborost végakarata szerint hazájában szerették volna eltemetni 1969-ben bekövetkezett halála után, de az akkori politikai hatalom ezt megakadályozta. Az ember tragédiájához hasonlóan azonban a rosszakarat itt is visszájára fordult: Josef Beran (volt) az eddigi egyetlen cseh, akit a Szent Péter-bazilika kriptájába temettek, Szent Péter sírja közelébe, XI. és XII. Piusz pápa közé, VI. Pál pápa engedélyével, sőt mi több a 20. század eme jelentős pápája a hagyományokkal szakítva személyesen vezette a szertartást, ezzel is megmutatva tiszteletét és megbecsülését.

Josef Beran bíboros élete példa mindenki számára hazaszeretetből, lojalitásból és hithűségből, legyen az ember cseh, magyar, vagy a világ bármelyik nemzetének tagja. Eltekintve az élete során hozott áldozatoktól, szenvedéstől, amit a dachaui koncentrációs táborban élt át hite miatt, és az összes példaértékű cselekedettől, amit élete során tett és aminek felsorolásához kevés ez a cikk, ha mindez nem történt volna meg, a halálos ágyán megfogalmazott kívánsága akkor is tiszteletet váltana ki mindenkiből. Mi lehet ugyanis egy keresztény ember, egy püspök számára nagyobb megtiszteltetés, mint az Egyház első pápája, egy apostol közelében nyugodni a Vatikán szívében? Josef Beran kívánsága mégis ez volt: hazatérni, otthon lenni.

Szöveg és fotó: Balga Zoltán prágai magyar katolikus lelkész

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria