Kovács Gergely gyulafehérvári érsek körlevélben mondott köszönetet a tavalyi támogatásokért

Külhoni – 2022. január 24., hétfő | 9:00

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek köszönetét fejezi ki idei első körlevelében – melynek részletét január 18-án tették közzé a főegyházmegye honlapján – a 2021-es támogatásokért. Felidézi a tavalyi ünnepi eseményeket, találkozásokat, a bérmálási körutat, az új intézmények megáldását. Reményét fejezi ki, hogy a gondviselő Isten 2022-ben is alkalmat ad hasonló eseményekre.

A körlevélben emellett közzétették a bérmálások rendjét az idei évre vonatkozóan, a jubiláns papok, illetve a 2021-ben elhunyt papok névsorát. Részleteket közölnek a kántorok lelkinapjáról, a nagyböjti és tavaszi papi lelkinapokról. Gyűjtést hirdetnek az ifjúságpasztorációért, illetve az ökumenikus imahétről is megemlékezik az érseki körlevél.

A köszönőlevél részleteit az alábbiakban olvashatják.

Az elmúlt év minden erőfeszítéséért, a közösen megtett útért „hála legyen Istennek, aki mindig diadalra segít minket Krisztusban, és az ő ismeretének jó illatát minden helyen elterjeszti általunk” (2Kor 2,14). A főpásztor háláját és köszönetét fejezi ki a papoknak, közvetlen munkatársainak és a főegyházmegye plébániáin dolgozóknak az elmúlt év minden munkájáért. Isten áldása kísérje hűségüket, áldozatkészségüket és fáradságot nem ismerő szolgálatukat.

Köszönetét fejezi ki a főegyházmegyében tevékenykedő szerzeteseknek, a szociális intézményekben dolgozóknak, az egyházi és egyházközeli szervezetekben munkálkodóknak, az oktatásban, nevelésben helytálló tanároknak, hitoktatóknak, az önkénteseknek, hogy munkájukat hivatásként, Istennek felajánlott szolgálatként végzik.

Köszöni a főegyházmegye minden hívőjének a közösséget, szeretetet és ragaszkodást, valamint az imát, amellyel a közös ügyet kísérik, abban életállapotuknak és lehetőségeiknek megfelelő mértékében részt vesznek. Köszöni, hogy minden felhívásukra segítőkészen válaszoltak és válaszolnak, a gyűjtések alkalmával a kevesükből is készségesen adakoznak.

Isten fizesse, s adjon boldogabb, egészségben és kiteljesedésben gazdag új esztendőt mindannyiuknak, fogalmaz a körlevél szövege.

Köszönetét fejezi ki a püspök a külföldi segélyszervezeteknek, a magyar kormány illetékes államtitkárságainak, hogy támogatásuknak köszönhetően számos templom, épület megújult, illetve hogy újakat tudtak építeni és a közösségek használatára átadni, mindemellett azért, hogy az elmúlt év során is támogatták a fennmaradást, a szellemi fejlődést a kiadványok, rendezvények felkarolásával.

Köszönet illeti a román kormány keretében működő Vallásügyi Államtitkárságot a támogatásért, az államsegélyekért, a templomok felújítására nyújtott vissza nem térítendő támogatásokért. Köszönetet mondanak a megyei és helyi tanácsok vezetőinek, akik a templomokat, az egyházi intézményeket, iskolákat az elmúlt évben is nagylelkűen támogatták.

A 2021-es év is nehézségekkel, küzdelmekkel, de örömet hozó eredményekkel ajándékozott meg – írja Kovács Gergely érsek. Sikerült eljutni sok plébániára a bérmálási körút során, látni a pezsgő életet, a hitet, amely fiatalban, idősben, kis és nagyobb közösségben egyaránt megvan. Sikerült több új intézményt megáldani és használatra átadni a helyi közösségnek, részese lenni ezáltal örömüknek, fejtette ki a főpásztor. Reményét fejezte ki, hogy a gondviselő Isten 2022-ben is alkalmat ad hasonló eseményekre, valamint találkozásokra egyénekkel, közösségekkel, szolgálattevőkkel, és ezáltal a megerősödésre abban, hogy az úton együtt haladunk.

A körlevél emlékeztet, hogy erre ebben az évben Ferenc pápa külön is meghív azzal, hogy a szinodális folyamatba való bekapcsolódásra buzdít. Ez a közösségi egyház a pápa szándéka szerint erősíti minden megkereszteltben az Egyházhoz és annak fejéhez, Jézus Krisztushoz való tartozása tudatát. Kapcsolódjunk be, vegyünk részt a megbeszélésekben, biztat Kovács Gergely, hogy a mi egyházmegyénk közösségeinek gondolatai, meglátásai is eljuthassanak a 2023-ban tartandó püspöki szinódusra.

Ahogyan Ferenc pápa mindig is hangsúlyozza: Jézus Krisztus az Egyház középpontja, körében mindenkinek, a legkisebbnek, a gyengének, a peremre, nehéz helyzetbe kerültnek is helye van! Ebben a tudatban erősödve kerüljenek, kerüljünk mind közelebb Egyházunk lüktető szívéhez és így tudjuk egymást is segíteni a közös úton, fogalmaz Kovács Gergely érsek. Mindehhez és az elmúlt évért hálául főpásztori áldását küldi.

A körlevél végén néhány fontosabb, a 2021-es évre vonatkozó gazdasági adatot közölnek; ezeket ITT tekinthetik meg az érdeklődők.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria