Krisztus jó illata – Ferenc pápa írt előszót a Rosario Livatino vértanú bíróról szóló könyvhöz

Ferenc pápa – 2021. április 6., kedd | 17:14

Ferenc pápa írt előszót Vincenzo Bertolone érsek Rosario Angelo Livatinóról szóló könyvéhez, méltatva a szicíliai maffia által meggyilkolt bíró következetes, keresztény magatartását. A Rosario Livatino vértanúságáról szóló dekrétumot tavaly december 21-én hagyta jóvá a Szentatya.

Rosario Angelo Livatinót 1990-ben, alig 38 évesen gyilkolta meg a szicíliai maffia, keresztényi és szakmai hűsége iránti gyűlöletből. Utolsó szavai ezek voltak:

Fiúk, mit követtem el ellenetek?”

Egy haldokló próféta szavai voltak ezek, aki tudta, hogy nem szolgált rá a halálra. Rosario Angelo Livatino korunk Heródesei ellen emelte fel a szavát, akik nem törődve az ártatlansággal, kamaszokat is beszerveznek, hogy kíméletlen gyilkosokká neveljék őket. Utolsó mondata a fájdalom és az igazság kiáltása volt, mely rávilágít arra az ellentmondásra, hogy a maffiózók katolikusnak vallják magukat, mégis megtapossák az evangélium értékeit: elsőként az emberi élet tiszteletét.

Ferenc pápa előszavában idéz a Livatino tanulmányi központ tagjainak 2019. november 29-én mondott beszédéből, melyben Livatino követésére biztatta a bírákat és a jog területén dolgozókat.

A vértanú következetes volt hitében és szakmájában, megfontolásai ma is meglepően időszerűek. Hite az igazság gyakorlásában nyilvánult meg, mert a felebarát javát szolgálja.

Jogi diplomája megszerzése után a lehető legjobban akarta végezni bírói feladatát. Szenvedett, amikor elmarasztaló ítéletet kellett hoznia a vádlottakkal szemben; kivétel nélkül mindenkivel emberségesen bánt. A törvény szerint járt el, ugyanakkor keresztényként fölvetette magának a megbocsátás kérdését.

Teljesen ráhagyatkozott Istenre a mindennapokban, és ebben követendő példa valamennyi ember számára. Különösen a fiatalok példaképe lehet, akiket ma is megkísértenek az erőszak, a korrupció, a hatalmaskodás és a halál szolgálatában álló maffia szirénhangjai. Livatino tanúságtétele a hitről és az igazságosságról legyen az egyetértés és a társadalmi béke magva – annak példája, hogy valamennyien testvérnek tekintsük egymást, ne riválisnak vagy ellenségnek.

Krisztus jó illata (vö. 2Kor 2,15),

melyet a fiatal bíró mártírhalált halt teste áraszt, legyen az újjászületés forrása mindenki számára – ahogy gyilkosai közül többek esetében történt, akik a megbánás és a megtérés útjára léptek – fogalmazott Ferenc pápa. – Különösen azok számára, akik most is az erőszak, a háborúk, merényletek közepette élnek, akiket faji vagy vallási okokból üldöznek, vagy eltipornak emberi méltóságukban.

Adjunk hálát Rosario Angelo Livatino életpéldájáért, akinek már folyamatban van boldoggá avatása. Mindennap megvívta az igazak küzdelmét, a hit csatáját alázattal, szelíden és irgalmasan. Mindig és csakis Krisztus nevében, anélkül, hogy elhagyta volna a hitet és az igazságosságot, még közvetlenül élete kockáztatása árán is. Ez a

földbe hullott mag, mely gyümölcsöt terem.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria