Lábjegyzetekkel tette közzé a Vatikán a Szentatya regensburgi beszédét

Kitekintő – 2006. október 11., szerda | 9:38

A pápa tudományos értekezése és a hozzá fűzött 13 jegyzet németül, angolul és olaszul olvasható a Vatikán honlapján.

Mint ismeretes, XVI. Benedek pápa Regensburgban, a tudományos élet képviselői előtt mondott beszéde nagy vihart váltott ki az iszlám képviselőinek körében.

A beszédben a pápa II. Manuel bizánci császárt idézve a következőt mondta. „…meglepő számunkra, hogy a császár milyen nyerseséggel fordul beszélgetőpartneréhez a központi kérdéssel, mely általában a vallás és az erőszak közti összefüggésre vonatkozik: „Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni”. A beszéd jegyzetekkel közzétett változatában ez a mondat így olvasható: „... meglepő számunkra, hogy a császár milyen nyersességgel, számunkra elfogadhatatlan nyersességgel fordul beszélgetőpartneréhez”.

A beszéd most közzétett, 13 lábjegyzettel ellátott változatában a pápa a 3. jegyzetben ezt írja: Ezt az idézetet a muzulmán világ úgy értelmezte, mintha az a saját véleményem lenne, és széles körű megbotránkozást és tiltakozást váltott ki. Remélem – folytatódik a jegyzet , hogy a beszédemet olvasók belátják, hogy ez az idézet nem az én véleményemet tükrözi a Koránnal szemben, hiszen ennek éppen ellenkezője igaz: én mélységesen tisztelem e nagy vallásnak, az iszlámnak a szent könyvét, a Koránt.

Az idézettel a vallás és az ész összefüggésére akartam utalni, ezen a ponton értek egyet Manuel császárral anélkül, hogy azonosulnék véleményének és stílusának további részével – világítja meg álláspontját a lábjegyzetben a Szentatya.

Egy további lábjegyzetben (5. sz.) a Szentatya arra figyelmeztet, hogy az idézett polémia azt kívánja megvilágítani, hogy értelmetlen cselekedeteket nem lehet Isten nevében elkövetni.

A Szentatya lábjegyzetekkel ellátott beszédét a Vatikán honlapján (www.vatican.va) tették közzé.

KNA/Magyar Kurír