Lelki feltöltődés járvány idején – Könyv az újrakezdés művészetéről

Kultúra – 2020. március 27., péntek | 11:15

Válságos időkben különösen fontos, hogy legyen miből erőt merítenünk. Fabio Rosini atya Istennek semmi sem lehetetlen című könyve azért segíthet ebben bennünket, mert egy személyes válság – egy súlyos betegség – átélése után íródott. Az Új Ember Kiadványok sorozatának legújabb kötete megrendelhető webáruházunkon keresztül.

Ajánlóként P. Marko Ivan Rupnik előszavából idézünk.

Fabio Rosini írói stílusát bekezdésről bekezdésre átitatja az emberekért égő papi szeretete, amely az életet keresi – az igazi életet, amely nem a sírban végződik. Látszik, hogy biblikus, de mégsem kutató, sokkal inkább atya és emberhalász. A Szó az élet, amely, amikor megtestesül, kézzé válik, embereket halász, akiket a háborgó tenger hullámaiból húz ki a történelem hosszú éjszakái során.

Ő ez a kinyújtott, erős, fürge kéz, amely a szárazföldre húzza a hajótörötteket a személyes történetek vagy akár egész generációk történetének viharából, akiket gyakran hamis távlatokkal és ideológiákkal hitegetnek.

Rosini könyve nem egy klasszikus exegézis, nem egy szokványos homiletika, még ha valóban magas szintű is. Ellenben a Teremtés könyvének első fejezeteiben elmesélt teremtéstörténet meglepő olvasata, amely valóban nyitott a bölcsességre. A biblikus ismereteken túl ezekben a fejezetekben kivételes lelkiségteológiai tudás is feltárulkozik. Nagyfokú precizitással elemzi a lelki élet nagy témáit, ami végig át van itatva saját tapasztalataival, legyen az egészen személyes vagy a lelki beszélgetések gyümölcse. Ezeken az oldalakon több ezer hang szólal meg, de lefegyverző őszinteséggel vall saját életének eseményeiről is. Mindez teljes természetességgel egyesül egyetlen szövegben, hiszen nincs semmi művi a struktúrában sem, amely szigorúan követi a Hexameron napjai egymásutánjának ritmusát.

A teremtés biblikus szövege több száz évvel az után íródott, hogy Isten szövetséget kötött Izrael népével, amely így magában foglalja a nép történelmének a bölcsesség fényénél alaposan átgondolt tapasztalatait. Azért írták, hogy a kezdetet, a princípiumot mutassák be. Egyben állandó forrása egy többrétegű intuícióanyagnak azok számára, akik már évek óta a szövetség útján járnak, ahogy Izrael is vissza-visszatér, hogy a Teremtés könyvének első fejezeteiből merítsen.

Így Rosini is annyi év tapasztalata és olvasmánya után most valódi távlatokat tár fel azok előtt, akik szeretnének kiszabadulni pusztulásra szánt életükből, és a bölcsességben járni.

A könyv szerzője, P. Fabio Rosini 

De szól ez a szöveg azoknak is, akik már évek óta követik az Ige hangját. Az írás gyakran annyira igaz, cicoma és kozmetika nélküli, hogy adott esetben képes fájdalmat is okozni és ellenállást kiváltani. De már a fájdalmas bekezdés végén beláthatjuk, hogy a dolgok valóban úgy állnak, ahogy azokat Rosini lefesti.

A kötetet Koszoru Péter káplán fordította magyar nyelvre.

Fabio Rosini Istennek semmi sem lehetetlen – Az újrakezdés művészete a Teremtés könyvének első fejezete alapján című könyve megrendelhető a https://bolt.ujember.hu/ oldalunkon.

Magyar Kurír
(bb)

Kapcsolódó fotógaléria