Lezárult a nemzetközi Serra-találkozó

Hazai – 2009. május 27., szerda | 16:50

Május 23-án Jánkmajtis adott otthont a 2. Nemzeti Serra Tanács ülésének és egyben a nemzetközi Serra-találkozónak.

A 10 órakor kezdődő szentmisét Bosák Nándor megyéspüspök celebrálta. A „jó Pásztor” képével és Boldog Apor Vilmos életén keresztül bemutatta, mit jelent a papi hivatás. „Azok az apostolok, akik 2000 éve megértették Jézus szeretetét, azt a szeretetet viszik az emberek közé, amelyet Jézus mutatott számukra. A papi élet odaadó szolgálat, amelyben a pap mások javára szenteli életét”  – mondta. „Aki megérti az egyházban a papi szolgálatot, Jézus Krisztus másokért való szeretetét látja meg. (…) A Serra közösség tagjai hivatásként vállalják, hogy imádkozzanak a papságért, és ezzel a hitet erősítik meg az emberben, hogy a magunk módján bekapcsolódhatunk a Jézus Krisztus által képviselt műbe.”

Ruszki Gábor plébános elmondta: „A Serra-mozgalom olyan lelkiség, amely imára hív papi és szerzetesi hivatásokért, mert annyi és olyan papunk van, amennyit megérdemlünk és amennyit kiimádkozunk.”

A szentmisén a Munkácsi Egyházmegye képviseletében a nagyszőlősi ferences házfőnök, a görög katolikus hittudományi egyetem lelki igazgatója, a záhonyi és fehérgyarmati görög katolikus paróchus, a Serra-káplánok, valamint Jánkmajtis papnövendékei is részt vettek.

A szentmise végén Várbíró Péter magyarországi Serra-kormányzó bejelentette, hogy Wollenszky Tibor és Ruszki Gábor nemzetköri Serra-káplánokká váltak, a jánkmajtisi és a fehérgyarmati Serra-klubok pedig bekapcsolódtak a nemzetközi Serra-mozgalom vérkeringésébe. Zárásként Gino Cappallozza európai elnök átadta a nemzetközi tagságot jelentő okmányt a két klub részére.

Kádár Brigitta/Magyar Kurír