Magyar viceposztulátort neveztek ki Zita királyné boldoggáavatási ügyében

Külhoni – 2019. január 21., hétfő | 17:33

Az egyházmegyei szakasz posztulátora, Alexander Leonhardt, a strasbourgi érsekség papja Nagy Norbert teológust kérte fel, hogy legyen a boldoggá avatás magyar vonatkozású ügyeinek támogatója viceposztulátori minőségben.

Az utolsó magyar királynénak, Boldog IV. Károly hitvesének boldoggáavatási eljárása 2009 decemberében kezdődött meg a franciaországi Le Mans-i egyházmegye főpásztorának jóváhagyásával.

Az eljárást a Zita királyné boldoggáavatási ügyének előmozdításáért alapított nemzetközi egyesület kezdeményezte. Az egyházmegyei szakasz posztulátora Alexander Leonhardt, a strasbourgi főegyházmegye papja az elmúlt év decemberében kérte fel, a kezdeményezőkkel egyetértésben, Nagy Norbert teológust, hogy legyen a boldoggá avatás magyar vonatkozású ügyeinek támogatója, viceposztulátori minőségben.

Zita királyné életének nagy részét Svájcban, a churi egyházmegyéhez tartozó Zizersben töltötte emigrációban. Így az alpesi országban kellett volna elindulnia a boldoggáavatási eljárásnak, mivel azonban Zita bencés oblátaként különösen szoros kapcsolatban állt a solesmes-i apátsággal, a Szentek Ügyeinek Kongregációja jóváhagyta a területileg illetékes püspöknek, Yves Le Saux-nak, a Le Mans-i egyházmegye főpásztorának kérését, hogy egyházmegyéje területén indulhasson el a boldoggá avatás folyamata.

Magyar részről a Habsburg-család sokrétű pannonhalmi kötődésének jegyében Várszegi Asztrik OSB püspök, nyugalmazott főapát lett tagja a Zita szellemiségét ápoló emlékbizottságnak.

A magyar viceposztulátor, Nagy Norbert nagyváradi származású, jelenleg Svájcban él. Évek óta foglalkozik az utolsó magyar királyi pár szellemi és lelki örökségével, ő fordította magyarra a Zita királyné szellemiségében íródott imafüzetet. Zita mint szolgáló királyné, feleség és édesanya mindenekelőtt az imádságban és a szegények iránti irgalmasság gyakorlásában mutatott példát sokaknak.

A magyarul 2016-ban megjelent imafüzethez, amely hamarosan újabb kiadásban is elérhető lesz, Veres András püspök, az MKPK elnöke írt előszót. Ebből idézünk: „Hálásnak kell lennünk a Gondviselőnek, hogy újból és újból születnek a világra olyan személyek, akik sokszor minden észszerű magyarázat, emberi okoskodás ellenére hagyják, hogy átszakadjanak szívük határai, és éppen ezért végtelenül és feltétel nélkül tudnak szeretni. Zita királyné hitvestársként és nyolcgyermekes édesanyaként ilyen példamutató életet élt elénk. Tudjuk, hogy azoknak, akik a házasságot és a családalapítást választják, rengeteg mindenről le kell mondaniuk, legfőképp saját magukról. Az önzés örvényébe került világunknak Zita királyné életútja rámutat arra, hogy igenis, lehet szembe úszni az árral.”

A kinevezett viceposztulátor szorosan együtt kíván működni mindazokkal, akik szívükön viselik azt, hogy Zita a boldogok sorába kerüljön; elsősorban az egyesület magyarországi tagjaival, Boldog Károly király tisztelőivel, a Habsburg-ház tagjaival és mindazokkal a hívekkel, akik úgy tekintenek Zitára, mint aki királynéként, hitvesként és édesanyaként a száműzetés hosszú évei alatt sem szűnt meg példaadó módon élni a keresztény értékeket.

Ima Isten szolgálója Zita királyné boldoggá avatásáért

Mennyei Atyánk, te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot; őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett, és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad. Add jóságosan, hogy szolgálódat, Zita királynét Egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek idején is élő reménynek és a te isteni gondviselésedbe vetett rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk. Add, hogy férjével, Boldog Károly királlyal együtt a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé. Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképévé válhasson. Közbenjárásának segítségével hallgasd meg kérésünket (itt röviden megemlíthető a kérés). Ezt Krisztus, a mi Urunk nevében kérjük. Ámen.

Miatyánk, három Üdvözlégy, Dicsőség

Imprimatur: 2009. július 9.

† Yves Le Saux, Le Mans püspöke

Kérik, hogy az imameghallgatásokat az alábbi címek egyikén jelezzék:

Mgr. Alexander Leonhardt posztulátor
Pariosse S. Louis
2 quai Charles Frey
F-6700 STRASBOURG
alexleo@laposte.net

Nagy Norbert teológus, posztulátorhelyettes
Vereinsweg 1
CH-3012 BERN
zitakiralyne@gmail.com


Boldog IV. Károly királyról és Zita királynéról ITT olvashatnak

Forrás: MKPK Titkárság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria