Magyarország és a római Szentszék - bemutatták az Erdő Péter bíboros tiszteletére készült tanulmánykötetet

Hazai – 2012. szeptember 14., péntek | 14:41

Szeptember 14-én a budavári prímási palotában mutatták be a Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére címmel Tusor Péter történész szerkesztésében megjelent tanulmánykötetet, melyet a szerzők jelenlétében Tusor Péter nyújtott át születésnapi ajándékul Erdő Péter bíborosnak.

Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok) címmel újabb kötettel bővült a Collectanea Vaticana Hungariae-sorozat, melynek célja a Szentszék és Magyarország közötti kapcsolat feltárása és ezzel őrzése. A sorozat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen alakult Egyháztörténeti Kutatócsoport munkájának köszönhető. A kutatócsoportot Erdő Péter bíboros az egyetem rektoraként alapította 1999-ben, és védnökként folyamatosan támogatja a történeti kutatások folyamatát. A Collectanea Vaticana Hungariae az új kiadvánnyal együtt több mint tíz kötetet tartalmaz.

Az ünnepélyes átadáson Török József, a Hittudományi Kar professzora, a kutatócsoport elnöke a magyar egyháztörténet kutatás legfontosabb állomásait idézte fel. 

Erdő Péter bíboros méltatta a kutatócsoport elkötelezett munkáját és rámutatott az egyháztörténészi munka fontosságára, kiemelte az egyházmegyék történelme feltárásának szükségességét, különös tekintettel az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyére, melynek  kutatása számos tekintetben árnyaltabbá teheti egész Magyarország történelmének ismeretét.

A Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok) kötet a vatikáni magyar kutatások jelenlegi állásáról, irányairól nyújt áttekintést. Tizenhat tanulmányt tartalmaz, amelyek a pápaság és Magyarország sokrétű kapcsolatának egy-egy érdekes fejezetét vonultatják fel a XV–XX. századra fókuszálva. A közlemények időrendben követik egymást, s mindegyikhez gazdag forrásközlés tartozik.

A kötet alapját korábbi, több OTKA-projekt keretében folyó vatikáni alapkutatások adják. E munkálatok részbeni befejezése és a kötet megjelentetése már az MTA Lendület-programjában, annak támogatásával történt. Szerzői a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport tagjai, ahhoz szorosan kötődő pályakezdő, illetve tapasztalt kutatók, továbbá együttműködésre felkért történészek: Török József (PPKE HTK), Gárdonyi Máté (Veszprémi Hittudományi Főisk.), Véghseő Tamás  (Szent Atanáz Főisk.), Tusor Péter (PPKE BTK), Szovák Kornél PPKE BTK), Fedeles Tamás (Pécsi Tudományegyetem), Nemes Gábor (Győri Pk. Levéltár)
Karlinszky Balázs (Veszprémi Érseki Levéltár), Tóth Krisztina (MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport), Rétfalvi Balázs (Szombathelyi Pk. Levéltár), Dr. Csiky Balázs (ELTE B TK), Dr. Balogh Margit (MTA  Történettudományi Intézet), Sági György (PPKE BTK), készítette a kötet mutatóját.

Címénél, mely e kutatások központi tematikáját, Magyarország és az Apostoli Szék történeti kapcsolatrendszerét jelöli meg, igyekszik többet adni. A pápai gyűjteményekben végzett feltárás ugyanis a magyar történelem egyéb vonatkozásait is érintheti, főként a régebbi korokból. Ugyanakkor a magyar–szentszéki relációk mélyebb megismeréséhez hozzásegítő dokumentumok gyűjtőköre messze túllépi Róma és Itália határait: Marylandtől Bécsen keresztül Moszkváig húzódnak. Az írások majdnem fele a 20. századdal foglalkozik, ami jól jelzi a kutatói érdeklődés súlypontját, illetve a kutatási távlatokat.

Trautwein Éva/Magyar Kurír