Mai evangélium – 2021. szeptember 14., a Szent Kereszt felmagasztalása

Napi Evangélium – 2021. szeptember 14., kedd | 0:01

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 3,13–17

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.”

Kapcsolódó fotógaléria