Márton Áronról szóló kötetet mutattak be Kézdivásárhelyen

Külhoni – 2013. november 21., csütörtök | 14:38

Közönségsiker vagy boldog emlékű Márton Áron püspök egy újabb csodája? – Ez a kérdés merült fel sokakban, amikor a Vigadó Művelődési Ház kiállítóterme zsúfolásig megtelt, és még mindig érkeztek az emberek. Jöttek idősek, fiatalok, akik személyesen is ismerték a nagy püspököt, és érkeztek olyanok, akik csak hallottak róla.

A Verbum Kiadó és a Szent István Társulat együttműködése jegyében Bodó Márta, Lázár Csilla és Lövétei Lázár László szerkesztésében jelent meg az új kötet, amely a legújabb forrásokat mutatja be, a kutatás legfrissebb adatait tárja az érdeklődők elé.

Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről címet viselő kötet bemutatásán részt vett a város szülötte, büszkesége, Dr. Kovács Gergely is, aki Rómából érkezett. Ő Márton Áron püspök boldoggá avatásának posztulátora.

A november 12-én tartott könyvbemutatón Vargha Béla kézdi-orbai kerületi főesperes, a kantai Szentháromság-templom plébánosa köszöntötte az egybegyűlteket, majd imára szólított minden jelenlévőt Márton Áron püspök boldoggá (és szentté) avatásáért.

A boldoggá- és szentté avatás bonyolult folyamatáról, majd a boldog emlékű püspök boldoggá avatásának stádiumáról Kovács Gergely tájékoztatta röviden a jelenlévőket, majd átvette a házigazda szerepét, és bemutatta a legújabb, Márton Áronról szóló tanulmánykötet két jelenlévő szerkesztőjét, Lázár Csillát és Lövétei Lázár Lászlót (Bodó Márta főszerkesztő betegsége miatt nem lehetett jelen).

Lázár Csilla a könyvben olvasható tanulmányok szerzőit és a tanulmányokat mutatta be. Az ismertetés és néhány jellegzetes idézet kiemelése, valamint a hozzáfűzött kommentárok nagy szakmai felkészültséget, anyagismeretet sugároztak.

A könyvismertető végén kivetített képösszeállítás segítségével eleveníthették fel a jelenlévők a Márton Áron püspökhöz kapcsolódó emlékeiket, olvasmányélményeiket.

romkat.ro/Magyar Kurír