Marton Zsolt püspök igehirdetésével zárult az ökumenikus imahét Vácon

Hazai – 2023. január 24., kedd | 18:08

Január 22-én, a keresztények egységéért szervezett imahét zárónapján a vác-felsővárosi (kisváci) református templomban tartott ökumenikus szertartáson Marton Zsolt váci megyéspüspök hirdetett igét.

Mint ismeretes, a januári ökumenikus imahét mottója ez volt: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” (Iz,1,17)

Az imahetet az elmúlt évekhez hasonlóan Vácon a református, baptista, evangélikus és katolikus lelkipásztorok együtt készítették elő, és mindennap kölcsönösen hirdettek igét egymás felekezeteinek templomaiban.

Az ökumenikus imahét utolsó, nyolcadik napjára rendelt evangéliumi olvasmányban (Lk 18,1–8) Jézus egy igazságtalan bíró és a szegény özvegyasszony esetével ismertet meg bennünket. Marton Zsolt püspök igehirdetését az evangéliumi szakasz 7. versére építette: „Isten nem szolgáltat-e igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá?” A bíró nem az igazságérzete miatt, nem is szeretetből, csakis a külső körülmények nyomására szolgáltat igazságot az asszonynak – szögezte le a főpásztor.

Jézus provokatív velünk szemben, amikor ezt a példabeszédet mondja el, de ezzel tanítani szeretne arról, hogy fontos a kitartó imádság, amely mindig meghallgatásra talál Istennél.

Bele lehet-e fáradni az imádságba, azaz belefáradhatunk-e a hitbe, a reménybe, a szeretetbe? – tette fel a kérdést a szónok. – Emlékeztetnünk kell magunkat, hogy az ima soha ne legyen csak az ismert szövegek felmondása, hanem mindig bensőséges kapcsolatnak kell lennie Istennel. Az imánknak szívből kell jönnie. Az igazi imához őszinteség és hűség kell, és az, hogy merjünk kapcsolatba lépni a mennyei Atyával. Szent Ágoston szavai szerint

Ő a legmagasabban van felettünk és a legmélyebben bennünk”.

Ha ezt a bensőséges kapcsolatot éljük meg Vele, az ima valóban hatással lesz lelkiéletünkre – hangsúlyozta a váci megyéspüspök.

Majd Martin Luther King amerikai emberi jogi aktivistát idézte a főpásztor:

A természetből sokat megtanultunk: a madaraktól repülni, a halaktól úszni, milyen kár, hogy azt nem tudjuk, hogyan kell testvérként élni.”

Bízzuk magunkat arra a Krisztusra, aki az igazságot képviseli: ő állítja helyre a testvériséget, azaz a közösséget ezen az igazságon keresztül, amire a nap mottója is utal. Imáinkkal Isten igazságszolgáltatásának előkészítésén fáradozhatunk. Az igazság pedig azt jelenti, hogy felismerjük és azt cselekedjük, amit Isten akar, és amit ő meg akarna valósítani az emberek javára.

Ne azon fáradozzunk, hogy a magunk által önkényesen értelmezett igazságot valósítjuk meg. Ez nagyon fontos egy olyan világban, ahol az önzés és az önkényeskedés sok apró lépésben tetten érhető. Úgy tűnik, mintha az erősebb vagy az agresszívebb képviselné az igazságot, de az nem Isten igazsága. A szabadság, a béke és a kiegyensúlyozottság akkor jelenik meg életünkben, ha a jót tesszük, és akkor fogunk eljutni az Isten által is kívánt igazságra. Csak így sikerül majd testvérekként élnünk – zárta igehirdetését a főpásztor.

A 2023. évi ökumenikus imahét igéjét és igemagyarázatát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja dolgozta ki. Minnesotában a faji megkülönböztetés helyzete régóta az egyik legrosszabb egész Amerikában. 2020 márciusában egy minneapolisi rendőr erőszakos fellépése egy fiatal afroamerikai férfi halálát okozta, ami tiltakozást váltott ki Amerikában és világszerte. Az esemény felszínre hozta azt a tényt is, hogy az USA-ban a faji kérdés a felekezetek közötti szembenállásban is megjelenik.

Az Egyházak Világtanácsának az egységgel kapcsolatos teológiai munkája már régóta arra irányul, hogy az egyházak egységtörekvését összekapcsolja az emberiséget megosztó tényezők, így a rasszizmus felszámolásával. Ezért az imádság, különösen is a keresztény egységért folytatott imádság még nagyobb jelentőséggel bír.

A szertartást követően Marton Zsolt püspök elmondta, hogy Vácon hagyományosan jó kapcsolat van a különböző keresztény felekezetek lelkipásztorai között. Nem csak az ökumenikus imahét során vannak kapcsolatban, év közben is találkoznak és beszélgetnek az egyházközösségek és Vác városának lelki életéről, arról, hogyan tudnák lelkiekben még jobbá, szebbé formálni a várost. „Öröm, amikor együtt vehetünk részt más rendezvényeken. Ilyenkor azt érzem, hogy egy nagy család tagjai vagyunk.”

Az ökumenikus imahét jelentőségét méltatva a főpásztor kiemelte: konkrét cselekvésről van szó. Nem egy teológiai kérdésben tesznek közös nyilatkozatot, hanem egy héten keresztül mindennap összejárnak a hívek és a lelkészek, és ennek üzenetértéke van. „Azt gondolom, hogy a kölcsönös tanúságtétel termékenyítőleg hat a közösségekre, de magukra a lelkipásztorokra is. Segít, hogy jobban megismerjük egymást, és ez megadja az alapot ahhoz, hogy a későbbiekben más közös programjaink, kezdeményezéseink legyenek, ahol a konkrét segítő szeretetet gyakorolhatjuk az emberek felé.”

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria