Megjelent új kötetünk a keresztény reményről – Készüljünk együtt a Szentatyával való találkozásra!

Kultúra – 2023. március 31., péntek | 9:37

Ferenc pápa április 28. és 30. között Magyarországra látogat. Az apostoli út mottója: Krisztus a jövőnk! A Szentatya érkezésére készülve A remény tanúi és magvetői legyünk! címmel könyvet adtunk ki, melyben publikáljuk a pápa keresztény reményről szóló tanítását. A könyv jelképes összegért, 2300 forintért előrendelhető és a mai naptól megvásárolható könyvesboltunkban.

A készületünket segítő, a Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatában megjelent kötethez Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt ajánlást, amit az alábbiakban közreadunk.

A Mindnyájan testvérek (Fratelli tutti) kezdetű enciklikájában Ferenc pápa a távlatokat nyitó krisztusi reményre hív bennünket, amely nélkül nem élhetünk hiteles emberi és keresztény életet: „Mindenkit meghívok a reményre, mert…

a remény bátor, képes felülemelkedni a személyes kényelmen, a horizontot beszűkítő kicsinyes biztosítékokon és kárpótlásokon,

hogy megnyílhassunk az életet szebbé és méltóbbá tevő nagy eszmék előtt. Induljunk hát a remény útján” (FT 55)! A Szentatya annyira fontosnak tartja a remény kérdését, hogy egy harmincnyolc részes katekézist is tartott erről a témáról 2016-2017-ben.

A szűnni nem akaró háború idején még inkább szükségünk van a reményre, amely segít felülemelkedni félelmeinken és kétségeinken. Ferenc pápa – tapasztalhatjuk szavaiból és írásaiból – a krisztusi remény hordozója és hirdetője. Ennek a reménynek tanújaként jön ismét Magyarországra.

Talán még fel sem fogtuk, meg sem értettük igazán, mekkora kitüntetés ez nekünk, hogy rövid időn belül másodszor is ellátogat hozzánk Krisztus földi helytartója, a remény embere.

Korunk emberei nagyon megosztottak a jövő vonatkozásában. Vannak, akik szinte teljesen elvesztették bizakodásukat a jövőre nézve, mások viszont feltétel nélkül bíznak a fejlődés eszméjében, amely átjárja egész gondolkodásukat. Azonban mindkét szemlélet vonatkozásában joggal állapíthatjuk meg, hogy hiányzik belőlük a hívő, keresztény lelkület. Az utóbbi is szinte teljesen csak a tudomány, vagyis az evilági fejlődés eredményei miatt remél a jövő jobbá alakulásában. Hiányzik belőle a keresztény transzcendencia, vagyis az isteni erőtérben való haladás felismerése.

A keresztény reménynek ugyanis meghatározó alapja az, hogy életünk Istentől ered, és Isten felé tart.

Ahogy Pál apostol is vallotta: „Bizakodom és reménykedem, … sőt nyíltan megmondom, hogy Krisztus, mint mindig, most is megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség” (Fil 1,20-21).

A húsvéti esemény nemcsak az apostolok reményét élesztette újjá, hanem az egész emberiség számára új dimenziót nyitott. Igaz, sokan nincsenek ennek tudatában, ezért reményeikben gyakran csalatkoznak is.

A hívő embert is megkísérthetik az evilági múló remények, de jobb esetben az itt ért csalódásai még inkább rámutatnak az egyetlen, rendíthetetlen alappal bíró, az Isten szeretetéből forrásozó igazi reményre.

Fontos tudatosítanunk, hogy a keresztény remény csak személyes együttműködésünk által bontakozik ki, hiszen szabadok vagyunk az isteni szeretet elfogadásában is. A hívő emberben élő remény mutatja meg a keresztény lelkiség lényegét. Ezért óvja Pál apostol is a Tesszalonikában élőket a pogány gondolkodástól, „akiknek nincs reményük” (1Tessz 4,13).

Az új kötet az Új Ember könyvesboltban

Mint a keresztség ajándékaiból élők, örömmel valljuk és hirdetjük minden kortársunknak – hívőnek és nemhívőnek egyaránt –, hogy Krisztus a jövőnk, Ő a mi reménységünk forrása. Erről akarunk tanúságot tenni Ferenc pápa előtt, s ebben várunk tőle is megerősítést. Imádságos lélekkel készülünk a vele való találkozásra:

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

Győr, 2023. április 12.

Veres András
győri megyéspüspök,
az MKPK elnöke

*

A kötet a 2016. december 7. és 2017. október 25. között elmondott, a keresztény reményről szóló harmincnyolc katekézist tartalmazza. A beszédeket Tőzsér Endre piarista szerzetes fordította magyar nyelvre.

Az alábbiakban négy gondolatot emelünk ki a pápa tanításából.

„A mi reményünk egy személy, mégpedig az Úr Jézus, akinek élő jelenlétét felismerjük magunkban és testvéreinkben, hiszen Krisztus feltámadt.” (2017. április 5.)

„Menjünk el Krisztus sírjához, lássuk az elmozdított kősziklát, és gondoljunk arra, hogy Isten egy nem remélt jövőt készít nekem és mindannyiunknak! Menjünk el saját sírunkhoz – mind­nyájunknak van egy kis sírja belül –, és lássuk meg, hogy Isten képes itt is feltámadást adni! Itt boldogság van, öröm és élet van, ahol mindenki csak azt hitte, hogy szomorúság, vereség és sötétség uralkodik.

Isten a legkopárabb kövek közül hajtatja ki legszebb virágait!” (2017. április 19.)

„A jövőt még nem ismerjük, de tudjuk, hogy az élet legnagyobb kegyelme Jézus Krisztus: ő Isten ölelése, aki utunk végén vár ránk, de aki már most kísér és vigasztal bennünket utunkon.” (2017. augusztus 23.)

„Ha egységben maradunk Jézussal, a nehéz pillanatok hidege nem bénít meg bennünket; és ha az egész világ a remény ellen prédikálna, ha azt mondaná, hogy a jövő csak sötét fellegeket hoz, a keresztény tudja, hogy abban a jövőben ott van az Úr visszatérése.” (2017. október 11.)

Ferenc pápa A remény tanúi és magvetői legyünk című kötete jelképes áron, 2300 forintért előrendelhető az Új Ember online könyváruházban, és megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig). A kötet április elejétől elérhető lesz országszerte a nagyobb könyvesboltokban is.

Fotó: Magyar Kurír; a nyitókép: Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának hivatalos logója 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria