Mindszenty szobra a budapesti Pannonia Sacra iskolában

Hazai – 2015. május 8., péntek | 18:01

Mindszenty József bíboros kisalakú bronzszobrát május 8-án avatták fel a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában. Babusa János alkotása Habsburg-Lotharingiai Mihály és Varga János személyes adománya az intézménynek.KÉPGALÉRIA – kattintás a képre!

Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora az aulában tartott ünnepségen elmondta: 2012-ben, a Mindszenty hercegprímás születésének 120. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévben Babusa János két Mindszenty-szobra is a Pázmáneumba került: az intézmény által megrendelt mellszobor mellett a Budaörsön felállított köztéri alkotás kicsinyített mása is.


Mivel Varga János úgy érezte, hogy még a Mindszentyhez való szoros kötődés (a bíboros a Pázmáneumban lakott élete utolsó éveiben) ellenére is túlzás ez a két szobor a bécsi intézményben, ezért kereste a lehetőséget, hogy méltó helyre kerüljön a kisplasztika.


A patinás múltú bécsi tanulmányi és vendégház vezetője tavaly a Pannonia Sacrá-s diákokkal együtt vett részt a Mindszenty József emlékére szervezett hagyományos esztergomi engesztelő zarándoklaton, s ekkor született meg benne az elhatározás, hogy a budai iskolának ajándékozza a szobrot. A bíboros örökségét gondozó Magyarországi Mindszenty Alapítvány és a művész is támogatta az ötletet, és Dóra Zoltán igazgató is nagyon örült a lehetőségnek. Bár egyesek „könyöklő Mindszentynek” nevezik a művet, a kisplasztika valójában azt ábrázolja, amint a hercegprímás állhatatosan imádkozik a magyar hazáért, a magyar nemzetért – mondta Varga János a diákoknak, majd hozzátette: kívánja, hogy akik látják a szobrot, valamit megérezzenek a hercegprímás lelkiségéből.


Ezt követően Kovács Gergely, Mindszenty bíboros boldoggá avatási ügyének posztulátora szólt a gyerekekhez a Magyar Mindszenty Alapítványt vezető Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg képviseletében. A történész-posztulátor a „Pannonia Sacra” latin kifejezésből indult ki, amely nemcsak az iskola neve, hanem Mindszenty bíboros püspöki jelmondata is volt. Ez nem pusztán egy kijelentés: „szent Magyarország” vagy egy felszólítás, hogy „Magyarország szent legyen”, minket mindannyiunkat arra hív Mindszenty bíboros, hogy szentek legyünk. Halljuk meg bent, a szívünkben megszólaló hangot, és magunkat és egymást is szeressük jobban – buzdította a gyermekeket Kovács Gergely.


Az ünnepségen részt vevők együtt könyörögtek Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért, majd elénekelték az ősi magyar himnuszt, a Boldogasszony Anyánkat. Az osztályok képviselői és az iskola vezetősége zeneszó mellett átkísérték Babusa János alkotását végleges helyére. Ezután Varga János megáldotta a szobrot, amelyet ezentúl bárki megtekinthet, aki belép a budapesti általános iskola kapuján.

A Pannonia Sacra általános iskola idén tizennegyedik alkalommal szervezett kerékpáros zarándoklatot a Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért is bemutatott engesztelő szentmisére. Május 2-án háromszázhúszan kerekeztek el Budapestről Esztergomig.

Fotó: Lambert Attila

Agonás Szonja/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria