Mohos Gábor püspök Berlinbe látogatott

Külhoni – 2023. november 28., kedd | 15:47

Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, akit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén márciusban nevezett ki a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott koordinátorrá, november 10–12-én meglátogatta a berlini magyar katolikus közösséget.

Mivel Rasztovácz Pál 2021 januárjában bekövetkezett halála óta nincs állandó magyar ajkú papja a berlini Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközségnek (Ungarische Gemeinde im Erzbistum Berlin-Brandenburg), a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiküldött munkatársa, Urbán Ilona Anna fogja össze a közösséget, akinek szolgálatai közé tartozik – magyar pap meghívásával – a havonkénti magyar szentmise és gyónási lehetőség, a helyszín és a szolgálattevők biztosítása is.

Novemberben Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a külföldön élő magyar katolikusok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök tett eleget e meghívásnak. A berlini magyar egyházközség  búcsúnapja egybeesett az esztergom-budapesti segédpüspök vizitációjával. Mohos Gábor november 10-én, pénteken délután érkezett meg a német fővárosba. Az esti órákban találkozott az egyházközségi tanáccsal, hogy vacsora mellett a helyi magyar katolikus közösség helyzetéről beszélgessenek.

November 11-én, szombaton délután a Berlini Magyar Protestáns Gyülekezettel együtt szervezett ökumenikus istentiszteleten vett részt, melyen Csabay Árpád evangélikus lelkész hirdetett igét.

A közös imádságot szeretetvendégség követte. Ennek keretében a berlini magyar közösségek delegáltjai bemutatták szervezetüket, egyesületüket. Keresztény közösségek: a Magyar Protestáns Gyülekezet, a Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség és az Apáczai Csere János cserkészcsapat; a magyar kultúra őrzői: a Magyar Fonó néptánccsoport és a Berlini Magyar Kórus; a magyar kultúra továbbadója: a Brunszvik Iskola és a legrégebbi, ma is működő berlini magyar egyesület, a Magyar Kolónia.

A bemutatkozások után Mohos Gábor püspök szólt a közösségekhez. Beszédében a saját identitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Csak úgy tudunk másokat elfogadni, ha tudjuk, kik vagyunk, miben áll önazonosságunk, kiben hiszünk, hol vannak a határaink – mondta az esztergom-budapesti segédpüspök.

November 12-én, vasárnap a közösségi nap reggel 9 órakor, közös zsolozsmával vette kezdetét.

Délelőtt Árnyvilág az életről címmel beszélgetést hallgathattak meg a jelenlévők Bajkó Attila erdélyi festőművésszel.

Vasárnap délután Mohos Gábor püspök Van jövője a katolikus egyháznak? címmel tartott előadást a püspöki szinóduson szerzett személyes tapasztalatairól és az Egyház jövőjéről.

Minthogy e hónapban ez volt az egyetlen alkalom, hogy a Berlinben élő magyarok anyanyelvükön gyónjanak, ezért a szentgyónás elvégzésére is volt lehetőség a 16 órakor kezdődő szentmise előtt.

A szentmise homíliájában Mohos Gábor püspök mindenszentek, a magyar szentek és Szent Erzsébet ünnepének hónapjában arra emlékeztetett, hogy mindannyian lehetünk szentek, sőt erre vagyunk meghívva akkor is, ha ez azzal jár, hogy elveszítünk barátokat, és újakat találunk.

A közösségi napot idén is a Berlini Magyar Kórus koncertje zárta.

A német katolikus egyház része lenni nem mindig egyszerű. Mohos Gábor, a külföldön élő magyar katolikusok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök Berlinben tett látogatása megerősítette az ott élő magyar katolikusokat, hogy ne adják fel hitüket, továbbra is éljenek a szentségekkel, melyek ajándékok, és ne féljenek hűségesek maradni az Egyház tanításához, akkor sem, ha úgy érződik, kisebbségben maradnak.

Forrás és fotó: Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség, Berlin-Brandenburg

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria