Munkácson és Ungváron is megrendezték az ökumenikus imahetet

Külhoni – 2023. január 30., hétfő | 12:47

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében a munkácsi Szent Márton-székesegyházban tartott imaórával kezdődött az ökumenikus imahét, január 23-án. Ungváron január 25-én a Szent György-plébániatemplomban imádkoztak együtt a felekezetek hívei.

A munkácsi nyitóáhítaton a közös imát Lucsok Miklós OP püspök, az egyházmegye apostoli kormányzója vezette. Az igét az Új Teremtés Evangéliumi Keresztyén Gyülekezet lelkésze, Petro Babij hirdette. Az ökumenikus imán részt vettek a Munkácsi Római Katolikus és Görögkatolikus Egyházmegye papjai, a Kárpátaljai Református Egyház, az Élő Isten Keresztény Evangéliumi Egyház és a Református Keresztyén Gyülekezet lelkészei.

A következő három napban hasonló imaórákat tartottak a Szentlélek Eljövetele görögkatolikus templomban, az Élő Isten Keresztény Evangéliumi Egyház imaházában és a református templomban.

A záróalkalmon, amelyet a református templomban rendeztek meg január 26-án, Fizer Jenő munkácsi káplán mondott beszédet, amelyben – többek között – hangsúlyozta: „Az emberek készek az életüket adni az értékekért. A tény, hogy most itt vagyunk, azt jelenti, hogy az egység számunkra érték.” Az evangélium szavai a boldogságokra irányították a résztvevők figyelmét, melyek Isten életszemléletét tárják elénk. „Jézus azt mondja, boldogok, akik sírnak, akik szegények… mert megkapják a Szentlelket, Istennel élnek. Boldogok lehetünk hát akkor is, amikor különböző nehézségeket élünk át.” „Fontos, hogy együtt imádkozzunk a keresztények egységéért” – hangsúlyozta a munkácsi plébános, Pogány István.

A közös ima most már nemcsak a város különböző közösségeinek képviselőit egyesíti, hanem a helyi lakosokat is összeköti azokkal, akiknek el kellett hagyniuk szülővárosukat. Szinte minden közösségben új arcok láthatók – az emberek keresik Istent, és eljönnek az istentiszteletre, a szentmisére.

„Minden évben várom ezt a hetet, amikor a munkácsi templomokban ökumenikus imákat tartanak a keresztények egységéért – mondta el Viktoria Golis, a Szent Márton Egyházközség egyik tagja. – Barátaimnak, ismerőseimnek és kollégáimnak mesélek ezekről az alkalmakról, és elhívom őket is. Ezek az imák az öröm és a szeretet érzésével töltenek el. Megtapasztaljuk Isten nagyságát, jelenlétét, azt, ahogyan vezet és összeköt bennünket. Nagy szükségünk van az egységre. Amikor látom a különböző felekezetekhez tartozó papok egymás iránti tiszteletét, amikor lelkesen hallgatom prédikációikat, amikor együtt imádkozom és könyörgök a más felekezetű hívekkel, újra és újra meggyőződöm arról, hogy Isten egy és hatalmas. Nagyon érdekes részt venni egy-egy istentiszteleten, megcsodálni a más keresztény felekezetek szépségét, érezni, hogy szívesen látnak és befogadnak. Mindannyian különbözőek vagyunk, de ugyanazokat az értékeket valljuk, ugyanazok a kéréseink, ugyanahhoz az Istenhez imádkozunk, ugyanazt az Istent dicsőítjük.”

*

Január 25-én az ungvári Szent György-plébániatemplomban is sor került közös imára a görögkatolikus és református testvérekkel. Petenko Miron plébános meghívására a görögkatolikus egyházat Luscsák Nílus püspök, Vaszko Iván atya és Báhirov Mikola fődiakónus képviselték, a református egyházat Héder János tiszteletes. A római katolikus közösség képviseletében jelen volt Majnek Antal nyugalmazott püspök, Petenko Miron plébános, Janig Péter, valamint az Ungváron szolgálatot teljesítő László és Róbert diakónusok.

Majnek Antal püspök beszédében kiemelte az ószövetségi próféták folyamatos megtérésre sarkalló intéseit, különösen a tisztaszívűségre való törekvést. Hiszen az Úr számára az az áldozat kedves, és olyan ima lel igazi meghallgatásra, amit a bűntől megszabadulva végzünk. Nem tetsző számára a képmutatás, így nem oszthat áldást az a kéz, melynek másik fele a bűnbe van merítve. Mennyire fontos felismernünk a szegények, árvák, szenvedők szükségleteit, akik a társadalom peremére kerültek, és nem csak fizikai értelemben. Közösségeiket az igazság utáni vágy keresése és a szeretet cselekedeteinek gyakorlása tudja kiemelni új szintre, különösen a mai nehéz időkben – hangsúlyozta.

Az ungvári alkalomról szóló teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Tetjana Resetar (Munkács); Báhirov Mikola diakónus (Ungvár)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria