Nagy lépés az alázat útján – Három fiatal ferences tett örökfogadalmat Pasaréten

Megszentelt élet – 2021. szeptember 19., vasárnap | 12:54

A pasaréti Páduai Szent Antal-templomban szeptember 18-án Radványi Atanáz, Gács Paszkál és Kis Efrém testvérek szentmise keretében örökfogadalommal kötelezték el magukat Jézus Krisztus szorosabb követésére a Kisebb Testvérek Rendjében. A szentmisén Berhidai Piusz ferences tartományfőnök volt a főcelebráns.

„Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból magatoknak, hogy egészen visszafogadjon benneteket az, aki egészen odaadja önmagát nektek”

– Assisi Szent Ferencnek az egész rendhez írt leveléből (29. vers) vett idézettel hívta meg barátait, ismerőseit, egyben a pasaréti plébánia közösségét a három fiatal ferences az örökfogadalom-tételre.

Atanáz, Paszkál és Efrém testvér a szolgálatuk révén ismert és szeretett szerzetes személyiségek a plébániához tartozó fiatal és idősebb hívek körében.

Az örökfogadalom-tételre is nagy számban érkeztek a pasaréti közösség tagjai, családjai. A szertartásra gyülekezőket Lengyel Donát OFM köszöntötte a mintegy hetven százalékban már megújult pasaréti templomépületben.

„Örülünk, hogy már itt ünnepelhetünk örökfogadalmat, és velünk ünnepel az Egyház is, hiszen lám, vannak olyan fiatalok, akik Isten szolgálatára adják az életüket.

A hármas fogadalom (szegénység, tisztaság, engedelmesség) a világ szemében három »nem« az életre, pedig mi tudjuk, hogy inkább egy hatalmas igen a testünk és a lelkünk átadására Istennek, aki megszólított minket”

– mondta Donát testvér.

A szentmise a pasaréti Csibe kórus impozáns megszólalásával indult, majd a főcelebráns, Berhidai Piusz ferences tartományfőnök köszöntötte a megjelenteket, elsősorban az örökfogadalmasok hozzátartozóit, és a barátokat, a ferences diákokat, rendtársakat. „Nagy ünnep a rendtartomány számára a három fiatal örökfogadalom-tétele” – mondta, s külön megköszönte sokak munkáját, melynek eredményeként a szertartást a templomban tarthatták meg.

Az olvasmány és a szentlecke Isten bölcsességéről és az igaz ember megpróbáltatásairól szólt, az evangéliumi részlet pedig Jézusnak az apostolok körében a szolgálatról mondott tanításáról (Mk 9,30–37). „»Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.« Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: »Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem«” – e szavakkal végződött a felolvasott evangéliumi szakasz.

A ferences tartományfőnök homíliája elején az örökfogadalom-tételre jelentkezett fiatal ferencesekhez fordult: „Isten hozott benneteket”, majd emlékeztette őket, hogy Szécsényben történt beöltözésük alkalmával igencsak bátor, sőt vakmerő kéréssel fordultak ferences testvéreikhez, mondván: „Tegyetek próbára minket.”

„Megtettük kérés nélkül is – folytatta mosolyogva Berhidai Piusz OFM. – De most már tudjátok, hogy elsősorban Isten tesz próbára minket, mégpedig oly módon, ahogy nem is várjuk.”

Ugyanazon a jeruzsálemi úton járunk, amelyen egykor Jézus és tanítványai haladtak, ahol a Mester elszántan tanította az apostolokat, és hívta őket, hogy kövessék őt – fejtette ki a szónok. Majd hozzátette, ezen az evangéliumi úton

„az igazi próba lényege, hogy felismerem a saját akaratomat, majd azt is, hogy azt el kell engednem. Ekkor megtörténik a csoda: az Isten akaratába simul az akaratom.

Tehát a »képzésetek« csak most kezdődik igazán, a tanítványi közösségben” – mondta a fiatal ferenceseknek Berhidai Piusz.

Az evangéliumra utalva a tartományfőnök hangsúlyozta: Jézus kinyilatkoztatta önmagát, egyszersmind a tanítványait szembesítette önmagukkal, és egy különös életprogramot adott: „Legyél olyan, mint a gyermek.” Mindezzel az alázat útját mutatta meg nekünk.

„Úgy megyünk fölfelé, az istenülés felé, hogy »lefelé« megyünk, ami a kereszt megtapasztalását, egyúttal Isten elevenítő lelkének megtapasztalását jelenti.

Az Emberfiát ugyanis az emberek kezére adták, megölték, de harmadnapra feltámadt” – folytatta a főcelebráns.

Berhidai Piusz OFM arról is beszélt, hogy Assisi Szent Ferenc első közössége az assisi bűnbánókból állt. „Jézus minket is szembesít önmagunkkal, azzal, hogy mi jár a fejünkben; s mi akkor járunk a bűnbánat útján, ha engedjük, hogy ez a szembesítés megtörténjen.”

A gyermekről és az ő befogadásáról szóló evangéliumi jelenet kapcsán a ferences tartományfőnök kifejtette: a gyermeket közénk hívja Jézus, és magához öleli; ez azt jelenti, hogy élet forrása Isten, aki magához ölel, s csak ettől lesz igazán életünk. Ugyanakkor Jézus arra is tanít, hogy senkinél ne tartsuk magunkat különbnek: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket.”

A szónok felhívta a figyelmet arra, hogy az örökfogadalom-tétel előtti napon volt Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepe; szeptember 18-a pedig Copertinoi Szent József ünnepnapja.

Berhidai Piusz néhány mondatban vázolta a szent életét, majd arról beszélt, hogy az alázat, a Szent Ferenc-i út nagy tanítója volt, Istenhez ragaszkodó, gyermeki lélek, s a tanítását fel is jegyezték. Egy helyütt ez olvasható a mondásai között:

„Isten az akaratunkat kéri tőlünk.”

A tartományfőnök rámutatott: a fogadalomtétel „Mit akartok?” kérdése mindannyiunkat provokál, bármely életállapotban legyünk is. Isten szegezi nekünk a kérdést, de mielőtt válaszolunk, „szemléljük az evangélium tanítását, hallgassuk Jézus szavát, ahogy kinyilatkoztatja magát, és egy gyermeket elénk állítva az alázat útjára tanít minket”.

A homília után folytatódott a szertartás: a Mindenszentek litániája, az örökfogadalom-tétel, a békecsók, majd a szentmise áldozati része következett.

A szentmise után a ferencesek a Pasaréti Közösségi Házban látták vendégül az örökfogadalom-tételen megjelent híveket.

Kérjük a Jóisten áldását fiatal ferences testvéreink fogadalmára és szolgálatára!

Szerző: Körössy László

Fotó: Pasaréti Ferencesek/Jánosa Bence, Molnár Barnabás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria