Portugáliai Szent Erzsébet, a békességszerző

Kultúra – 2011. július 4., hétfő | 14:33

Portugáliai Szent Erzsébet, másik nevén Szent Izabella, Árpád-házi Szent Erzsébet unokahúga, nevét is tőle kapta. Coimrában, az általa alapított klarissza kolostorban halt meg 1336. július 4-én. 1626-ban avatták szentté.

Erzsébet (hazájában Izabellának nevezik) 1271-ben született Aragóniában, királyi családból. II. András magyar király dédunokája, Árpád-házi Szent Erzsébet másodfokú unokahúga. Apja III. Péter aragóniai király, anyja Konstanza, Manfréd szicíliai király leánya. A keresztségben szentté avatott nagynénjéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről kapta a nevét.

Már születésével békét szerzett: az örömre kibékült atyja és nagyapja, akik háborúban álltak egymással.

Gyermeklányként házasságot kötött Dénes portugál királlyal; két gyermeket szült. Férje kicsapongó életet élt, több gyermeke is született a házasságán kívül. Erzsébet türelemmel viselte férje hűtlenségét, imádkozott és vezekelt megtéréséért; férje törvénytelen gyermekeit is szeretettel nevelte. Dénes súlyos betegsége idején Erzsébet végig mellette volt, a legnagyobb szeretettel ápolta. Szeretete győzött: hatására a király megtért, s oly mértékben megváltozott, hogy később az „igazságos” jelzőt kapta a néptől.

Portugáliai Erzsébet – miként unokanővére: Árpád-házi Szent Erzsébet – a tevékeny hit és emberszeretet mintaképe: betegeket gondozott, szegényeket ruházott, táplálta őket; a szegény lányokat gyakran kiházasította, hogy megvédje őket a zülléstől. Békességszerző tevékenysége hatékonyabb volt a hadszíntéri küzdelmeknél, áldásos eredményeket hozott: közvetített Portugália, Kasztília, Aragónia között; békét szerzett Nápoly és Szicilia között.

Férje halála után Erzsébet vagyonát és ékszereit eladta, árát szétosztotta a szegények s a kolostorok között. Magára öltötte a ferences harmadrendiek ruháját, és zarándoklatokra indult: gyalog ment el Szent Jakab sírjához, Compostellába; majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított klarissza kolostorba. 1336. július 4-én halt meg Estremosban. A coimbrai zárdában temették el.

Sírja hamarosan zarándokhellyé vált, ereklyéi körzelében csodák történtek. Szenttéavatását 1576-ban indították el. 1612-ben sírját kinyitották, testét teljes épségben találták. 1625-ben avatta szentté VIII. Orbán pápa. Ünnepét még ebben az évben felvették a római naptárba, július 4-re.

Magyar Kurír

(gj)