Püspöki Szinódus: különösen figyelni kell az elváltakra és újraházasodottakra

Kitekintő – 2012. október 13., szombat | 11:43

Pénteken délelőtt a hetedik általános kongregációs ülésre került sor a Vatikánban az új evangelizációról zajló püspöki szinóduson.

A megbeszélés végén a VI. Pál terem előtti aulában XVI. Benedek együtt ebédelt a zsinati atyákkal és a püspöki szinódus résztvevőivel. A délután folyamán Verner Arber, a Pápai Tudományos Akadémia elnöke felszólalásával folytatódott a tanácskozás. Arber 1978-ban elnyerte az orvosi Nobel-díjat.

Csütörtökön délután a főpásztorok a tömegtájékoztatásra és a plébániákra irányították figyelmüket, amelyeket az új evangelizáció és a hit átadásának kiemelt területeinek neveztek. Hangsúlyozták, hogy a plébániaközösségek új missziós lendülete nélkül nehezen valósítható meg az új evangelizáció.

A médiával kapcsolatban a szinódus azt kéri a lelkipásztoroktól, a tanároktól és a hitoktatóktól, hogy értsék meg minél jobban az evangelizáció kihívását egy olyan világban, ahol a tömegtájékoztatás hatalommal bír az ember vallási és erkölcsi szférája felett. Nem elegendő az, hogy az egyház rendelkezzen saját médiával vagy előmozdítson vallási jellegű filmeket. Arra van szükség, hogy a híveket közelebb hozza a hit misztériumának természetéhez, amely ellenszere lehet a valóság „látványossággá” tételének. Ahhoz, hogy evangelizálni tudjon az egyház, tömegtájékoztatási szerepet kell vállalnia. Az újságírók arra kaptak meghívást, hogy fellobbantsák az emberekben a reményt az igazság által. Érezzék magukat „hajóskapitányoknak”, akik megmentik az emberiséget a szekularizáció tengerétől.

A püspöki szinódus nem feledkezett meg a betegekről és a szenvedőkről sem. Felhívták a figyelmet, hogy szükség van a betegek ápolására és szenvedéseik enyhítésére az új evangelizációs projektben. Úgy kell tekinteni az egyházra, mint az Úr által meggyógyított közösségre, amely másoknak is gyógyulást ad.

A fiatalok is a szinódusi atyák figyelmének középpontjában állnak, mint az új evangelizáció célcsoportja. Elsődleges helyet foglalnak el akkor is, ha távol állnak a vallás gyakorlásától, mert szívükben hordják az Isten iránti szomjat.

A püspökök figyelme az elvált és újraházasodott párok gyermekeire is irányul, akik számára gyakran idegenek maradnak a szentségek, mert szüleik sem részesülnek bennük. Ezen a területen fordulatra van szükség a lelkipásztori szeretet szempontjából. Át kell gondolni, hogy milyen módon és mennyi idő alatt lehet a házassági kötelék annullálását elismerni. Továbbá fontos a hit dogmáinak pontos, világos átadása, hogy meg tudják érinteni a hívek mindennapi életét és törekvéseiket.

Az Egyházak Világtanácsa is üdvözölte a szinódust. Az üzenetben kiemelik a II. Vatikáni Zsinat ökumenikus mivoltának fontosságát, valamint azt, hogy az egyház szeretetközösségéért dolgozni annyit jelent, mint az élet egységéért tevékenykedni.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír