Reformáció 500 – Katolikusok és evangélikusok a közös alapról

Kitekintő – 2017. október 31., kedd | 18:24

A reformáció kezdetének 500. évfordulóján, október 31-én a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa közös nyilatkozatot tett közzé, melyben értékelik a reformáció emlékévének legfontosabb eseményeit és tanulságait.


Munib Junan és Ferenc pápa közös nyilatkozatot írnak alá
(Lund, 2016. október 31.)

A megemlékezés az elmúlt évben nemcsak katolikusok és evangélikusok között folyt, hanem világviszonylatban bekapcsolódtak más keresztény közösségek is. Hálásan emlékeztünk a reformáció spirituális és teológiai adományaira, ugyanakkor bocsánatot kértünk a vétkeinkért, amivel az Úr Testét megsebeztük – olvasható a ma közzétett nyilatkozat bevezetőjében. – Tudatában vagyunk az ötven éve elkezdett ökumenikus útnak, melyet a közös imádság, istentisztelet és párbeszéd szolgált, és segített az előítéletek legyőzésében, egymás mélyebb, kölcsönös megértésében és az elért teológiai eredmények megvalósításában.

A most kiadott közlemény felidézi az éppen egy éve, a svédországi Lundban tartott megemlékezést, melyen részt vett Ferenc pápa és Munib Junan evangélikus püspök, a Lutheránus Világszövetség akkori elnöke. Közös nyilatkozatukban akkor elkötelezték magukat, hogy tovább haladnak a krisztusi egység felé vezető úton. Ezt a közös spirituális célkitűzést egészítette ki a rászorulók és a szegények szolidáris szolgálatának elkötelezett vállalása a most közzétett nyilatkozatban, melyet mindkét fél aláírt.

Ferenc pápa és Junan evangélikus püspök-elnök a tavalyi dokumentumban úgy fogalmaztak: „Közösségeink sok tagja vágyik arra, hogy az Eucharisztiából egyetlen asztalról részesüljön a teljes egység konkrét kifejeződéseként. Tapasztaljuk azok szenvedését, akik bár egész életüket megosztják, nem osztozhatnak Isten megváltó jelenlétéből az Eucharisztia asztalánál. Elismerjük közös pásztori felelősségünket abban, hogy válaszoljunk népünknek a Krisztusban való egységre irányuló lelki szomjúságára és éhségére. Nagyon vágyunk arra, hogy begyógyuljon ez a seb Krisztus testén.”

A Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa közös nyilatkozata az emlékév lelki áldásai között megemlíti továbbá a tényt, hogy evangélikusok és katolikusok először tekintettek a reformációra ökumenikus távlatból. Ez pedig a 16. századi események újfajta értelmezését teszi lehetővé. A múltat ugyan nem tudják megváltoztatni, de a jelenre gyakorolt hatását átalakíthatják oly módon, hogy az a közösségben való gyarapodást segítő impulzus legyen. „Sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt egymástól” – hangsúlyozzák.

A nyilatkozat örömmel emlékeztet arra, hogy a megigazulásról szóló, 1999-ben aláírt katolikus–evangélikus közös nyilatkozatot 2006-ban elfogadta a Metodista Világtanács, idén a Református Egyházak Világszövetsége is csatlakozott hozzá, ma pedig a westminsteri apátságban tartott ünnepi szertartáson aláírta az anglikán közösség is. „Ez a közös alap lehetővé teszi, hogy a lelki egyetértés és közös tanúságtétel mind szorosabb kötelékét építsük ki.”

Méltatja a nyilatkozat azt a sokféle kezdeményezést is, mely a közös ima és istentisztelet révén valósult meg szerte a világon. Végül pedig leszögezik, Isten segítségével és az imádság szellemében próbálják megkülönböztetni az egyház, az Eucharisztia és a papi szolgálat értelmezését, és közös igyekezettel próbálják elérni a lényegi egységet, legyőzve a még meglévő és elválasztó különbözőségeket.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria