Ritkán látott derűs sokaság a bazilikában – a Regnum Marianum ünnepe Budapesten

Hazai – 2015. december 8., kedd | 23:01

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, december 8-án, a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában tartott ünnepi szentmisén kétszáznegyven fiatal tett először fogadalmat a Regnum Marianum ünnepén.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

December 8-án este zsúfolásig megtöltötték a Szent István-bazilikát nyílt tekintetű, mosolygós fiúk és lányok, papok – a Regnum Marianum közösség tagjai. A Szeplőtelen Fogantatás titkának ünnepi szentmiséjét Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a Szent István-bazilika plébánosa vezette; szentbeszédet Somogyi Sándor, Soma atya, a Regnum házfőnöke mondott, míg a közösség papjai koncelebráltak.

Zengjen a Bazilika! Énekeljünk együtt, ne valamiféle előadás legyen a szentmise – hangzott a felszólítás, amelynek a fiatalok maradéktalanul eleget tettek. A közösség hagyományaihoz híven a zenei szolgálatot a Regnum tagjai végezték.

A több mint 1000 jelen lévő, fogadalmát megújító Regnum-tag között akadt olyan is, aki 75-ödször újította meg fogadalmát.

Somogyi Sándor atya, miután köszöntötte a Regnum Marianum közösség tagjait és a vendégeket, hangsúlyozta: fontos, hogy ne burkolózzanak magukba, hogy nyitottak legyenek egyház és társadalom felé.

Mit ünneplünk ma? – hangzott Soma atya kérdése szentbeszédének kezdetén. – Mondhatnánk, a Regnum fő ünnepét. De, mint Beton püspök atya, Balás Béla megmondta: nem mi vagyunk az elsők, hanem Szűz Mária.

Homíliájában Somogyi Sándor az evangéliumra (Lk 1,26–38) emlékeztetve így fogalmazott: Sötétség borult a földre, eláradt a bűn, de az Atya úgy látta, elérkezett az idő. Fia így szólt: Atyám küldhetsz, indulok. Akármennyire sötét az ég, sáros, gazos, tüskés a Föld, én lemegyek, hogy kimentsem az embereket a bűn sötétjéből. Csak egyet kérek Tőled: az az édesanya, akinek méhében elindul földi életem, egészen tiszta legyen. Ne terhelje semmi bűn. Az Atya lenézett, s amikor Anna méhében megfogant Mária, egészen tisztának teremtette. Az angyalok csodálkozva néztek, amint a föld sötétségében felragyogott Mária lelke.

Nemcsak azért volt tiszta, mert nem tett semmi rosszat, hanem mert egész életében Isten minden hívására, kívánságára igent mondott. Kegyelemmel teljeset. Olyan volt, amilyennek Isten az embert megálmodta. Őt ünnepeljük ma – fogalmazott a házfőnök, aki a következőkben a közösség születését idézte fel.

Alapító atyáink be akartak kapcsolódni az egyháznak egy nagyobb közösségébe, a Mária Kongregációba. Rómában 1902. szeptember 24-én beíratták annak anyakönyvébe közösségüket. A kongregáció mindegyik csoportja valamelyik Mária-ünnepről nevezte el magát. Atyáink a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét választották. Bizonyára azért, mert abban a korban hivatalosan ugyan katolikus ország voltunk, ezeresztendős fönnállásunkat ünnepeltük, azonban a szép külső mögött rengeteg hitetlenség, szabadosság húzódott. Az atyák azt akarták, a fiatalok valóban hívő keresztényekké váljanak, és Mária példájára igyekezzenek igazán Isten akaratát követni, hitüket másoknak is átadni, Mária országát építeni, miként Szent István királyunk neki ajánlotta fel hazánkat.

A folytatásban Somogyi Sándor személyes emlékeihez fordult. 1950-ben került a rendbe, amikor a Damjanich utcai, egykor volt kápolnának már csupán a romjai emlékeztettek a világháború borzalmára. A szomszédos Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban tartottak ünnepi szentmisét, Shvoy Lajos püspök vezetésével. A templomot egy évre rá lebontották.

Mint mondta: útban volt az akkori nagyságoknak, akik a Damjanich utcai házat is elvették a Regnumtól, amelynek tagjai ezt követően lakásokban, erdőkben húzták meg maguknak.

1960-ban, Szent Cecília napján négy atyát lecsuktak, a következő esztendőben hat atyát és két civil testvért ítélt el a bíróság, köztük Werner Alajost, a Regnum Marianum Hitoktató Központ házfőnökét.

Ki akartak irtani minden keresztény közösséget – jelentette ki Soma atya. – Amikor a közösség megmaradt tagjai egy templomkertben Mária ünnepén összegyűltek imádkozni, otthon már rendőrök vártak rájuk. Újabb per következett és újabbak mentek a börtönbe. Mindvégig bíztak azonban abban, hogy Mária édesanyjuk nem hagyja el őket, s tovább élhetnek a hatalom támadásai ellenére.

Szentbeszéde zárásában a házfőnök atya figyelmeztetett: Isten a történelem ura. Negyven év után összeomlott a rendszer és az ország, az egyház erősebben jött ki belőle, mint előtte volt. Azok hitéből nőtt fel a mai nemzedék, akik vállalták azt, hogy hitük, kiállásuk miatt munkahelyükön baj érte őket, szakmájukban akadályoztatás.

A homíliát követően következett a fogadalmi ima és a fogadalmak megújítása. Amíg az előző években név szerint szólították az először fogadalmat tévőket, most kiemelkedően nagy létszámuk ezt nem tette lehetővé. Ezért a „népeket” szólították, majd név szerint Lejtényi Emánuel káplán atyát. A közös hitvallást Soma atya vezette.

Az újonnan fogadalmat tettek kézfogásába Soma atyának besegített három egykori házfőnök. A kézfogás mellé mindenki jelvényt kapott.

A szentmise záróáldása előtt került kihirdetésre és átadásra a közösségért végzett kiemelkedő szerepvállalás elismeréseként a Pro Regno Mariano és a Regnum Marianum Év Embere díj. Előbbit Rochlitz Tibor és Temesi Ágoston, utóbbit Nacsa Gellért kapta. Korábban kerültek díjazásra az év vezetői: Dörnyei Kristóf és Gerber Krisztina.

A Regnumról

A Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület a magyarországi katolikus mozgalmak egyike. Neve a régi magyar Regnum Marianum eszméből származik. A szervezetet magát is gyakran nevezik egyszerűen Regnum Marianumnak.

A REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A Regnum Marianumot világi katolikus papok egy csoportja indította a 19. század végén, az Budapest egyik (akkor még) külső kerületében. Ezek a papok többnyire hittant oktattak a környező iskolákban, és különös figyelmet fordítottak a szegény gyerekekre. A Regnum Marianum hivatalos megalapítása 1902-ben történt, amikor Rómában bejegyezték Mária Kongregációként.

A cserkészmozgalom magyarországi megjelenésekor a Regnum a módszer egyik első alkalmazójaként a Magyar Cserkészszövetség 1912-es megalapításakor az alapítók között volt. A cserkészet és a Regnum Marianum között a hivatalos kapcsolatat az 1940-es években megszűnt. A Regnum Marianum tevékenységét elsősorban a hittanoktatáson, cserkészfoglalkozásokon és a 10-20 ezer példányban havonta megjelenő, a 10-18 éves korosztálynak vonzó katolikus életmodellt bemutató Zászlónk újságon keresztül fejtette ki.

A Regnum Marianum működése zavartalanul folyt Magyarországnak a II. világháború végéig történő megszállásáig.

1951-ben, amikor a szovjet támogatást élvező kommunisták teljes magyarországi hatalmukat kiépítették, a szerzetesrendekhez és más egyházi közösségekhez hasonlóan Regnum Marianum tevékenységét betiltották. A Regnum Marianum Közösség a folyamatos zaklatások ellenére (egyedüliként a katolikus ifjúsági szervezetek közül) a kommunista rezsim idején is folytatta tevékenységét, titokban szervezve a csoportok találkozóját, táborokat és más eseményeket. A Regnum Marianum papjai és laikus csoportvezetői közül többeket három koncepciós perben (1961, 1965 és 1971) összesen 72 évnyi börtönbüntetésre ítéltek, aminek nagy részét le is töltötték. A közösség vezetői és egyszerű tagjai is gyakran szenvedtek egyéb hátrányt (munkahelyről történő elbocsátás, egyetemi felvétel elutasítása, papok elhelyezése kis, távoli plébániákra).

A REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG LELKISÉGE


A Regnum Marianum katolikus közösség, saját teológiával nem rendelkezik. A Regnum Marianum eredetileg világi papok közössége volt, akik 10-18 éves fiúk tanításával és nevelésével foglalkoztak, Néri Szent Fülöp és Don Bosco elvei szerint. 1951 után lányok is csatlakoztak a csoportokhoz, és a tagok életkora is nőtt. Jelenleg a Regnum Marianum papok és laikus hívek közössége, és tevékenysége a legfiatalabbtól az idős korosztályig kiterjed. Sokak úgy tekintenek a Regnumra, mint egy terület nélküli plébániára.

A Regnum Marianum speciálisan magyar közösség, és nagyon kevés kapcsolata van a nemzetközi mozgalmakkal, de tevékenysége közel áll az olaszországi Communione e Liberazione szervezetéhez.

A REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG NAPJAINKBAN

A kommunista rendszer 1989-es bukása után a Regnum Marianum megjelenhetett a nyilvánosság előtt, és hagyományaival és eszközeivel részt vesz Magyarország „újraevangelizálásában”. 2005-ben a Regnum Marianumnak körülbelül 2500 tagja volt. A Regnum Marianum Közösség tagjai részt vesznek az egyház mindennapi életében, és sokszor aktívak más keresztény közösségekben, mozgalmakban is.

Fotó: Lambert Attila

Ditzendy Attila/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria