Római szeminaristák felajánlása Szűz Máriához, a Bizalom Anyjához a járvány idején

Kitekintő – 2020. április 5., vasárnap | 22:42

Virágvasárnap este, a Római Nagyszeminárium (Pontificio Seminario Romano Maggiore) elöljárói és növendékei, Gabriele Faraghini rektor vezetésével ünnepélyes felajánló imádság keretében Szűz Mária, a Bizalom Anyjának ajánlották életüket a járvány idején. A kegyképet a szeminárium kápolnájában őrzik. Alábbiakban az egykori növendék Szakács Péter plébános írását, fordítását adjuk közre.

A Madonna della Fiducia (Szűz Mária, a Bizalom Anyja) kegykép története a 18. századi Itáliára nyúlik vissza, Carlo Maratta festménye. Az eredeti képet Isten szolgálója Chiara Isabella Fornari készíttette, egy különleges misztikus adományokkal rendelkező személy, a Todi-ban található a klarissza rendház később apátnője. A kép jellegzetessége, hogy a karján ülő Kisded az, aki Máriára mutat, és nem fordítva, ahogy az általában szokás ábrázolni (Mária mutat Jézusra). Mintha Jézus mondaná újra nekünk: „Íme a te anyád!” (Jn 19, 27) A képet Klára nővér halála után is nagy tisztelet övezte, elsősorban a betegek részéről, illetve előtte imádkozva sokan megkapták bűneik szívbéli bánatának kegyelmét, és Szűzanya iránti mélységes szeretetet.

Klára nővér egy jezsuitának elküldte a betegágyához az eredeti képet, aki azonnali gyógyulásban részesült a csodás kegykép hatására, így készíttetett egy másolatot, amit magával vitt a római papnevelő intézetbe, ahol spirituális volt. Így került a papnövendékek és a római nép tiszteletére.

Az első fogadalom és felajánlás, amit tettek az elöljárók és a növendékek, az 1837-es kolerajárvány idején történt. A felajánlásban résztvevők mind megmenekültek a kórtól (elöljárók, növendékek és családtagjaik). A járvány 1867-es kiújulása idején történt a második felajánlás, hasonló eredménnyel.

Ezért tisztelete a Pápai Római Nagyszemináriumában terjedt el, és Róma egész népe nagy becsben tartja. 1917. májusában az elöljárók és papnövendékek fogadalmat tettek a kegykép előtt és felajánló imát végeznek az első világháborúba besorozott növendékekért. 1920. május 12-én volt a fogadalomteljesítés, amikoris megállapítják, hogy közülük egy híján mindenki megmenekült a világháborúban.

Az idén, 2020. májusában van ennek a 100 éves évfordulója. A száz évvel ezelőtti hálaadó imádság egyik ünnepi szónoka Angelo Roncalli, a szeminárium volt növendéke volt, akit ma Szent XXIII. János pápaként ismerünk. Ő volt az, aki pápaságának ideje alatt elterjesztette a Bizalom Anyjának tiszteletét az egész Egyházban. Ezt követően a pápák sokszor ellátogattak a kegyképhez, együtt imádkozva a papnövendékekkel.

A szeminárium elöljárói és növendékei ma, 2020 április 5-én, virágvasárnap, 18.30-kor Rómában a kegykép előtt megújították felajánlásukat a Bizalom Anyjának. Erre a koronavírus világjárvány miatti nehéz időszak ad fájdalmas aktualitást.

A Seminario Romano meghív minket arra, hogy volt növendékek – akik közé magam is tartozom – és közösségeik (plébániájuk, családjuk, közösségeik) is, illetve mindenki, aki tiszteli a Bizalom Anyját, részt vegyen ebben az ünnepélyes és nagy jelentőségű felajánlásban.

Kapcsolódjunk be minnél többen hittel és bizalommal ebben a felajánlásban!

Bízzunk Isten kegyelmében és a Szűzanya anyai pártfogásában!

Felajánlás Szűz Máriához, a Bizalom Anyjához

Ó Mária, Isten Anyja és az Egyház Anyja,
Rád bízzuk életünket, a te gyermekeid vagyunk
és a te kezedbe tesszük le hivatásunkat (életünket/szolgálatunkat)!

Üdvözlégy Mária

Neked ajánljuk alázattal, Názáreti Szűz,
azt a vágyunkat, hogy kövessük Jézust a szeretet útján,
hűséggel és kitartással,
s hogy osztatlan és nagylelkű szívvel szolgálhassuk Őt!

Üdvözlégy Mária

Vezess minket mindig anyai szereteteddel,
támogass a gyengeségben, erősíts meg a reménységben,
növeld bennünk a bizalmat Istenben, a szeretetet Krisztus iránt és a hűséget az Egyházhoz!
Ó Mária, anyánk és bizodalmunk!

Salve Regina

Mater mea, Fiducia mea

Mária közbenjár értünk, hogy megvalósulhasson életünkben a zsidókhoz írott levél ezen igéje: „Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.” (Zsid 4, 16)

Fotó: Pontificio Seminario Romano Maggiore

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria