Sławomir Oder prelátus II. János Pál szentté avatásáról

Nézőpont – 2014. április 28., hétfő | 9:59

2005. április 8-án, II. János Pál pápa temetésén a hívek ütemesen tapsolva kérték: legyen azonnal szent! Szinte az egyház ősi hagyományához, a hívők közfelkiáltásához hasonlított: „Szent volt, egy szent halt meg!” Oder prelátus visszaemlékezése.

Ez a kiáltás nem pusztán annak a sajátságos pillanatnak a következménye volt, napjainkig tart és történelmi tartalommal telített. Karol Wojtyła, a későbbi II. János Pál élete tele van az életszentség jeleivel. A boldoggá avatási eljárás megnyitásának első napjától kezdve tömegével érkeztek a tanúságételek Krakkóban és Rómában, válaszolva a tömegtájékoztatási eszközök által világszerte közzétett hírre: XVI. Benedek felmentést adott az alól a szabály alól, hogy a halál után csak öt év elteltével lehet megkezdeni az eljárást (ez történt Teréz anya esetében).

II. János Pál tovább él az emberek emlékezetében, története nem fejeződött be – mondta Oder prelátus. Sokakat ihlet meg még ma is felhívása: „Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt, tárjátok szélesre a kaput Krisztus előtt!” Ezek a szavak újból és újból visszatérnek a nehéz pillanatokban, mélyen belevésődtek az emberek szívébe. Azért hatnak ma is bátorítólag, mert II. János Pál életével tanúskodott róluk. Így belépett életünkbe, és elkísér bennünket.

„A csodákat Isten teszi: én csak imádkozom” – mondta gyakran II. János Pál. Most még többen fogják közbenjárását kérni. 

„A szentté avatási szertartással küldetésemet befejezettnek kell tekintenem. Természetesen az emberek továbbra is írnak majd, tehát szükség lesz egy titkárságra. Krakkóban nyitottak egy központot, amelyet II. János Pál spiritualitásának és emlékének szenteltek, így feltehetőleg oda irányítják majd azokat a jelzéseket, amelyek újabb imameghallgatásokról szólnak, és amelyeket II. János Pál közbenjárásának tulajdonítanak” – fogalmazott Sławomir Oder.

Magyar Kurír