Spányi Antal mutatott be szentmisét Nyitrán Szent László halálának évfordulóján

Külhoni – 2015. augusztus 2., vasárnap | 19:05

Szent László király halálának 920. évfordulóján, július 31-én ünnepi szentmisét mutatott be Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a nyitrai Szent László-templomban – adja hírül a Székesfehérvári Egyházmegye.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A szentmise előtt Spányi Antal megyéspüspök – Gyurcsó Zoltán vikárius, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke és Maga Ferenc egyesületi elnök kíséretében – felkereste a nyitrai temetőben Prohászka Ottokár édesanyjának nemrég megtalált sírját, ahol az egyházmegye nevében koszorút helyezett el.


A lovagkirály tiszteletére szentelt piarista templomot zsúfolásig megtöltötték a zoboralji, nyitrai és távolabbi felvidéki és magyarországi településekről érkező hitvalló zarándokok. A hívek közül többen népviseletben vettek részt az ünnepségen. Az 1095. július 29-én Nyitrán elhunyt szent lovagkirály tiszteletére bemutatott szentmisét Spányi Antal koncelebrálta felvidéki magyar papokkal. A szentmise védnökei a budapesti Magyar Királyi Szent László Lovagrend és Szent György Lovagrend, a Vitézi Rend, továbbá a bécsi Európa Club és a Zoboraljai Községek Regionális Társulása voltak. Részt vett az ünnepi szertartáson a Lévai Szent László Kör is.

A székesfehérvári megyéspüspököt Viliam Judák nyitrai püspök nevében Gyurcsó Zoltán, a nyitrai egyházmegye magyar helynöke köszöntötte. A vikárius örömmel emlékezett vissza a két megyéspüspök közötti testvéri kapcsolat állomásaira, a kölcsönös székesfehérvári és nyitrai látogatásokra. Spányi Antal a mise előtt Nyitra nagy születte, Prohászka Ottokár gondolataival köszöntötte a híveket.


Szentbeszédében Spányi Antal Szent László erényes életének követésére buzdította a híveket. Szent László egy testvérháborúktól, pogánylázadásoktól sújtott országot emelt fel, gazdagított s tett az európai nagyhatalmak megbízható szövetségesévé. Ezt csak úgy érhette el, ha először saját életében tett rendet. Erényeit keményen, megalkuvás nélkül önneveléssel bontakoztatta ki. Amint az Árpád-házi szentek és boldogok, Szent László is legyőzte saját nyughatatlan emberi természetét és hazája szolgálatába állította minden erejét, idejét. Az Árpádok nyughatatlan vérmérséklete mellett lengyel származású édesanyjától szelídséget, lelki érzékenységet örökölt. Lelkiismeretét ezért terhelték az uralkodással járó feladatok. Krisztus követésére törekedett minden körülmények között, csak így tudott igazságos és sikeres király maradni. Harci és politikai tehetsége mellett erényei emelték Európa nagy uralkodói és szentjei közé. Isten kegyelmével Szent László erényei mindenki számára követhető és követendő példák.


A szentmise után a szervezők elismeréseket adtak át a Szent László ünnepek méltó megvalósításában évek óta önzetlenül segítő személyeknek.

Fotó: Lakata Pál

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria