Száz éve született Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítója

Megszentelt élet – 2020. január 22., szerda | 13:42

Száz évvel ezelőtt, 1920. január 22-én született Chiara Lubich. A Fokoláre Mozgalom alapítója a 20. század azon személyiségeinek egyike, akinek tanítása több millió embernek segített életre váltani az evangéliumi parancsot: „Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket!”

Chiara Lubich mindig érzékenyen reagált az Egyház, a társadalom és a politika aktuális problémáira, és evangéliumi válaszokat adott rá. Az ökumené és a vallások közötti párbeszéd elkötelezett híve volt. Boldoggáavatási eljárásának egyházmegyei szakasza tavaly novemberben zárult le.

1920. január 22-én született az olaszországi Trentóban. Tanítónőként dolgozott, a Katolikus Akció tagja volt, kisgyermek korától kezdve érezte Isten hívását. 1943. december 7-én végleg Istennek szentelte magát. Chiara Lubich igenjéből egy sokrétű és mára a világ 182 országában jelen lévő mozgalom bontakozott ki Fokoláre Mozgalom néven, amelynek közel kétmillió követője van, és az „egység lelkisége” néven ismert. Célja Jézus végrendeletének megvalósítása: „Legyenek mindnyájan egy”. A „focolare” olasz szó családi tűzhelyet jelent, utalva arra a bensőséges közösségre, amelyet a kölcsönös szeretet hív életre, és amely az egység előfeltétele.

„Húsz évvel a zsinat előtt olyan lelki út nyílt meg, amely gondviselésszerűen megfelel a II. vatikáni zsinaton megfogalmazott új egyházi élet igényének, és amely segíteni tudja az Egyházat, hogy a mai világgal párbeszédre lépjen, és mindenkivel megismertesse az élő Jézust” – nyilatkozott Chiara Lubich lelkiségéről Vlk bíboros, egykori prágai érsek.

A Fokoláre Mozgalom gyorsan elterjedt előbb Olaszországban, majd 1952-től Európában, 1959-től pedig a többi földrészen is. 1965-től kezdve városkái létesültek, nemzetközi kongresszusokat tartott, saját sajtóval rendelkezett, és sokféle módon járult hozzá az „egyesült világ” építéséhez.

Az 1956-os magyarországi forradalom eseményei nyomán kezdték meg szolgálatukat a mozgalomban „Isten önkéntesei”, akik a társadalom különböző területein magukat elkötelezve biztosítják Isten jelenlétét a testvéri szeretet tanúságtételén keresztül.

A ’60-as évektől Chiara inspirációjára létrejöttek a családokat, fiatalokat, sőt gyerekeket tömörítő tömegmozgalmak, akik mind radikális evangéliumi életükkel kívántak választ adni az egyes társadalmi problémákra. A ’90-es években közösségi gazdaság néven új gazdasági elmélet és gyakorlat született meg a Fokoláre Mozgalom keretein belül a gazdagok és szegények között tátongó egyre nagyobb szakadék áthidalására.

A ’60-as évektől kezdve a mozgalom megnyílt az ökumené felé, az egység lelkisége az évek során több mint 300 egyházban és keresztény közösségben terjedt el. Chiara Lubich az első keresztény és laikus nő, akit meghívtak, hogy beszéljen lelki tapasztalatáról buddhista szerzeteseknek, fekete muszlimoknak és zsidó közösségnek. Chiara személyisége és meggyőződése – amely szerint a nép ökumenizmusát kell építeni, és mindig szem előtt kell tartani a testvéri szeretetet –, új lehetőségeket nyitott a keresztény egyházak és később a vallásközi párbeszéd terén is. A 2000-es évek elején egyik kezdeményezője volt az „Együtt Európáért” elnevezésű együttműködésnek, amelyben keresztény mozgalmak és közösségek dolgoznak Európa jövője érdekében. A folyamatot élete végéig figyelemmel kísérte.

Chiara Lubichnak tizenhat díszdoktori címet és húsz díszpolgárságot adományoztak, valamint hat nemzetközi díjjal tüntették ki, köztük a Templeton-díjjal, az UNESCO díjával a békére nevelésért és az Európa Tanács „egyéni és társadalmi jogok védelmében kifejtett munkásságáért” járó díjával.

2008. március 14-én fejezte be földi életét.

Boldoggáavatási eljárásának első, egyházmegyei szakasza 2019 novemberében zárult le, a dokumentumok vizsgálatát jelenleg a vatikáni Szentek Ügyeinek Kongregációja folytatja.

Ferenc pápa a boldoggáavatási folyamat ezen szakaszának elindításakor arra buzdította a mozgalom tagjait, hogy „Isten népével ismertessék meg az ő életét és tevékenységét, aki az Úr hívását befogadva új fényt lobbantott fel az Egyházban az egység felé vezető úton”.

A Fokoláre Mozgalom alapítója születésének 100. évfordulójáról több magyarországi helyi közösségben is megemlékeznek a napokban, Budapesten A menny és az emberiség címmel január 25-én tartanak emlékünnepet. Várhatóan áprilisban jelenik meg Az egység lelkisége című kötet magyar nyelven, amely átfogóan mutatja be Chiara Lubich tanítását.

Chiara Lubich részletes életrajza ITT olvasható.

Mennyei Atyánk, aki forrása vagy a Szeretetnek, minden fénynek és minden jónak! Hálát adunk neked az egység karizmájáért, amelyet Chiarának adtál; és hálát adunk a csodálatos tanúságtételért, amelyet Chiara az egységről tett az egyház és az emberiség előtt, hűségesen az elhagyott Jézushoz.

A Szentlélek közreműködésével és a jelen pillanatban megélt Ige által add meg nekünk Atyánk, hogy Chiara példáját követve minden jóakaratú emberrel együtt hozzájárulhassunk Fiad akaratának megvalósításához: „Legyenek mindnyájan egy!”

Alázattal kérünk: add meg nekünk, gyermekeidnek, hogy kölcsönös szeretetben éljünk és mindenkit szeressünk, hogy ez által a Feltámadott jelenlétét élvezhessük, és Chiarával közösségben és az ő közbenjárására kérni merjük tőled a kegyelmet – ha megfelel akaratodnak – … (itt fogalmazzuk meg személyes kérésünket). Jézus érdemei által, és a Legszentebb Háromság dicsőségére, Ámen

Az imameghallgatásokat a postulazionechiaralubich@focolare.org címre kérik jelezni.

 

Forrás és fotó: Fokoláre Mozgalom

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria