Széchenyi Társaság Díjat kapott Bíró László püspök

Hazai – 2019. szeptember 30., hétfő | 10:33

A Széchenyi Társaság minden évben emlékplakettel ismeri el azok munkáját, akik saját területükön Széchenyi István szellemében jelentős munkával és áldozatokkal járulnak hozzá Magyarország jobbá tételéhez. A legnagyobb magyar születésnapján, szeptember 21-én tartott megemlékezésen kihirdetett díjazottak egyike Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens tagja volt.

Széchenyi István születésnapján, szeptember 21-én a Széchenyi Társaság minden évben koszorúzási ünnepséget rendez Budapesten a Széchenyi téren, és emlékülés keretében adja át a társaság díjait a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében.

A magyar családok több évtizedes áldozatos szellemi és lelki támogatásáért a társaság egyik díjazottja idén Bíró László tábori püspök, a a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense volt. A püspök betegsége miatt személyesen nem tudta átvenni a kitüntetést, az emlékplakettet a Széchenyi Társaság elnöksége a közeljövőben személyesen adja át neki a kórházban. Távollétében hangzott el méltatása, melyet Kőrösiné Merkl Hilda, a Széchenyi Társaság elnökségének tagja olvasott fel.

„Isten képéhez való hasonlóságunk nem az értelemben és a szabad akaratban nyilvánul meg elsődlegesen, hanem a kapcsolatokban. A papi hivatás gyakorlása nem más, mint a találkozások szolgálata, kapcsolatépítés Isten és ember, ember és ember között” – idézte Merkl Hilda Bíró László püspök hitvallását.

Bíró László szolgálata négy nagy területen végzett munkában telt: hosszú időszakon át egyszerre volt püspök, családreferens, a Központi Papnevelő Intézet rektora, majd tábori püspök.

Elkötelezett katolikus család gyermekeként Szekszárdon született 1950. október 31-én. Korán meghozta a döntést, hogy a papi hivatást választja, érettségi után belépett a szemináriumba. 1974-ben pappá, húsz évvel később, 1994-ben püspökké szentelték, ekkor kapta meg a családreferensi feladatot. A laudáló kiemelte: „A püspök nem moralizál, de lát, együttérez, vigasztal, bátorít, orientál. A Veledérted.net honlapon a püspök az emberi lét alapkérdéseit válaszolja meg, minden embert megérintő módon.”

Családreferensi megbízatása mellett tizenöt esztendeig a Központi Papnevelő Intézet rektora volt. 2009 óta Bíró László püspök katonai ordinárius, a magyar honvédség tábori püspöke. „Ebbe a szerteágazó, 24 órás szolgálatba érkezett váratlanul egy alig ismert, ritka betegség, mely szó szerint levette a lábáról. Több mint 42 hete fekvőbeteg és még legalább harminc kórházban töltendő hét áll előtte. Mégis telve van hittel és reménnyel, mert tapasztalatból tudja, hogy a szenvedésnek és az imának van értelme. Bíró püspök atyáért egy ország imádkozik” – mondta méltatásában Kőrösiné Merkl Hilda, a Széchenyi Társaság elnökségének tagja.

Forrás: Széchenyi Társaság

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria