Széles körű civil és szakmai összefogás az életvédelemért

Hazai – 2012. szeptember 29., szombat | 14:05

Feltárni a krízishelyzetbe jutott nők, családok problémáit, megkeresni azok mélyebb okait és megoldási javaslatokat kidolgozni – ezzel a céllal rendezett nemzetközi konferenciát a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége. Az 550 fős részvétel is mutatja a felvetett téma fontosságát. A Parlament Felsőházi termében egészségügyi, szociális és jogi oldalról közelítetve keresték a társadalmi segítségnyújtás lehetőségeit.

Szeptember 28-án tartotta a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége nemzetközi konferenciáját „Az élet: ajándék” címmel. A szervezők széles körben népszerűsítették meghívásukat, ennek köszönhetően 550 fő válaszolt a kezdeményezésre. Céljuk, feltárni a krízishelyzetbe jutott nők, családok problémáit, megkeresni azok mélyebb okait és megoldási javaslatokat kidolgozni. Megszólították az érintett szakmai és civil szervezeteket, hogy a tanácskozással elindítsanak köztük egy hosszú távú együttműködést. „Itt összeérnek a szálak, és a kapcsolattartásra lehetőséget ad a konferencia honlapja. Ez információs pontként fog a jövőben működni” – tájékoztatta a Magyar Kurírt Gerberné Farkas Zsuzsanna, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke.

A megnyitón a fővédnökséget vállaló Kövér László üdvözölte a kezdeményezést, rámutatva, mennyire fontos, hogy mindazok hallassák a hangjukat, akik az életvédelemért és ezzel az élhetőbb jövőért tevékenykednek. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozta, a családok ügye nem magánügy, hanem a közjó ügye, ezért érte a felelősséget mindenkinek viselni kell.

Soltész Miklós, szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár arról beszélt, az életvédelem olyan közös munkát jelent, ahova várják a szakma képviselőit. A munka nem ér véget a konferencia egyetlen napjával. Arra szólította fel a szakma képviselőit, hogy szeretettel közeledjenek a krízishelyzetben lévők felé, és testileg-lelkileg segítsenek.


Carlo Casini EP képviselő az Európai Parlament lehetőségei az emberi élet védelmében címmel arra a konfliktusra mutatott rá, hogy az emberi jogok bűvöletében élő világunkban éppen az élethez való jogot kérdőjelezik meg és teszik problematikussá. A képviselő szerint az élethez való jogot emberi jogként kell kezelni.


Sharon Slater, a Family Watch International elnöke a családok érdekképviseletének nemzetközi kezdeményezéseivel foglalkozott. Méltatta Magyarország kulcsfontosságú szerepét ebben a feladatban. Elmondta, a házasság-család-életvédelem kérdései milyen éles vita tárgyai az ENSZ tanácskozásokon. Bemutatott egy nemzetközi felmérést, melyben a többség azt vallotta, az emberi boldogság kibontakozásának kerete a család. Jogai mégsem érvényesíthetők. Küzdelem folyik a szexuális és a családi jogok között – mondta Sharon Slater. A szexuális jogok képviselői kidolgozták a szexuális nevelés programját, mely szexualizálja már a kisgyermeket, szemben az indokolt felvilágosítással.

Ékes Ilona képviselő, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége tiszteletbeli elnöke a törvényhozás szerepét mutatta be a kiszolgáltatottak védelmében. Érvekkel támasztotta alá a család központi, meghatározó szerepét, és meggyőződéssel vallott értékeiről.

Tersztyánszkyné Vasadi Éva volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus egyetem docense „Kié a gyerek” – tette fel a kérdést. Bemutatta a magzat élethez való joga és a nő önrendelkezési joga összeütközését és vázolta a jog lehetséges válaszait. Az új magyar alaptörvény hangsúlyozottan az élet kultúrája mellett teszi le a voksát és az alkotmánybíró szerint a kormány számos intézkedése mutatja, hogy felvállalták az életvédelem ügyét. A kérdés, „Kié a gyerek” – nyitva kell hogy maradjon. Mindenkinek magának kell meghozni a döntést, a társadalom felelőssége, hogy ehhez megadja a segítséget és életbarát környezetet teremtsen.

A gyakorló orvos szerepét és lehetőségeit kereste a magzat és az újszülött védelmében Koós-Hutás Piroska szülész-nőgyógyász előadása. Bemutatta saját gyakorlatát. Az abortuszra jelentkező nő az utolsó pillanatban is megkapja a lehetőséget, hogy átgondolja szándékát, és volt már, aki leszállt a műtőasztalról. Az orvosnő szerint óriási fejlődést tud felmutatni a szülészet-nőgyógyászat, de nem egyértelmű, hogy eszközrendszerét megfelelően használja. Rámutatott, mennyire nagy veszélye, hogy a várandós anyákat terhes anyákká tesszük a sok lehetséges probléma, vizsgálat felkínálásával. A szülész-nőgyógyász szerint a várandósság kíséretében arra kell törekedni, hogy az anya nyugalomban és boldogan várja a gyermekét. Hangsúlyozta az interneten és a médiában való egyoldalú tájékozódás veszélyét. „Sokak teszik függővé a szülés körülményeitől további gyerekek vállalását” – foglalta össze tapasztalatár a Koós-Hutás Piroska.

Andrek Andrea pszichológus arról beszélt, milyen nagy jelentősége van annak, hogyan telik el a várandósság kilenc hónapja a perinatális tudomány új felismerései tükrében.

Bödecs Péter főorvos, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke felhívta arra a figyelmet, hogy generációk sorsát határozhatja meg a születés minősége és a korai kötődés problematikus volta. Bemutatta azt a korábbi amerikai gyakorlatot, mely túldimenzionálta a gyógyszerek, a technika, a gépek alkalmazását a születésben. Előadása arra hozott fel példákat, milyen kihatásokkal jár a külső és belső stressz.


Oroszországból érkezett a konferenciára Igor Beloborodov, „Az Óceántól Óceánig” élet- és családvédelmi nemzetközi kampány koordinátora. A világszerte jellemző demográfiai helyzetről beszélt, hangsúlyozva, ilyen demográfiai válsággal eddig soha nem kellett szembe nézni a történelemben. Bemutatta az orosz kezdeményezéseket az életvédelem területén. Egyik hatékony kampányuk harmadik gyerekként született hírességeket mutat be országszerte elhelyezett óriásplakátokon. Van autóversenyük a család értékének népszerűsítésére, egy olyan dinamikus formát találva ezzel, mely a fiatalok körében is nagyon figyelemfelkeltő erővel bír. „Az Óceántól Óceánig” kampány jelképe a Fekete Madonna, mely képes megszólítani mind a keleti pravoszláv, mind a nyugati keresztényeket. Mára 24 ország, sok száz város és számtalan szervezet csatlakozott kampányukról Az „Élet : ajándék” – fogalmaz a konferencia mottója, ezt ki szeretném egészíteni: Isten ajándéka – zárta elődadását Igor Beloborodov.

A konferencia programja kerekasztal beszélgetéseken folytatódott, négy témában. Az egyik csoport a krízishelyzetekbe jutott családok lehetőségeivel foglalkozott.  Frivaldszky Edit, az Együtt az Életért Egyesület elnöke Kiútkeresés a szorult helyzetből címmel, Mórucz Lajosné, Gólyahír Egyesület elnöke az Örökbefogadás, mint alternatíva címmel, Lehőcz Mónika, Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója A családvédelem és szociális helyzetet érintő kérdések címmel és Szalai Gyöngyi, lelki és szakgondozó, a Lea Otthon munkatársa Egy ház, ahol a babák megszülethetnek címmel tartott bevezetőt.

A második téma A társadalom felelősségét járta körül. A gyermekvállalási döntésekről Pongrácz Tiborné, demográfus, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, az egészségügy felelősségéről Bognárné Várfalvi Marianna, szülésznő, a Védőnőkért, új szülők és újszülöttekért Alapítvány elnöke, az orvostudomány felelősségéről Bruder György, gyakorló orvos beszélt. A szülés körüli ellátás lehetőségei a magzat és újszülött védelmében témában Nováky Rita, szülésznő, az Országos Bábaszövetség elnöke tartott gondolatébresztőt.

A Tájékoztatás, felvilágosítás témájú harmadik kerekasztal beszélgetésben Hortobágyiné Nagy Ágnes szakmai felelős, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület képviselője a felvilágosítás gyermekkortól, felelős szexualitás, egymás tiszteletére nevelés programjukat mutatta be. Az oktatás lehetőségei az iskolákban témával Magyar László, biológia-kémia-etika szakos középiskolai tanár foglalkozott. Lux Ágnes, Gyermekjogi projekt vezetője, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a jog felelőssége kérdéskört járta körül.  Amikor a félelem erősebb …címmel  Keresztes Ilona, Vendég a háznál vezető szerkesztője mondta el gondolatait.

A Lelki segítségnyújtás és tanácsadás témájú kerekasztalban  a felelős párválasztás, gyermekvállalás kérdéseivel foglalkozott Martosné Dulácska Csilla, Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége képviseletében. Az abortusz/vetélés körüli időszak mentálhigiénéjéről beszélt Lukács Judit, bába, Életfa Bábapraxis. Gyásztanácsadás a korai veszteségek feldolgozásában címmel Singer Magdolna, gyásztanácsadó, a Napfogyatkozás Egyesület elnöke, Ne félj, nem ítéllek el! - kiút az abortusz okozta fájdalomból címmel Kovács Ferenc, diakónus, ny. börtönlelkész és Kovácsné Treer Mária, lelki gondozó, gyásztanácsadó tartottak gondolatébresztőt.

A nap végén Anna Záborská, az Európai Parlament képviselője beszélt az élet és a családok védelmében folyó európai törekvésekről. A tanácskozás Gerberné Farkas Zsuzsanna összefoglalójával és Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter zárszavával zárult.

Trautwein Éva/Magyar Kurír