Személyi változások egyházmegyéinkben – 2021

Hazai – 2021. június 12., szombat | 14:40

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2021. évben egyházmegyéinkben. Összeállításunk a beérkező információk alapján folyamatosan bővül.

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el:

2021. június 1-jei hatállyal:

Csermelyi Károly plébániai kormányzó úr egészségi állapota miatt beköltözött a Papi Otthonba.

Szakály Gyula esperesplébános urat megbízta Egyed plébánia lelkipásztori ellátásával további intézkedésig.

2021. augusztus 1-jei hatállyal:

Méry László atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette püspöki titkári megbízatása és a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvodába szóló iskolalelkészi, valamint püspöki biztosi szolgálata alól, és kinevezte a Kapuvári Szent Anna Plébánia segédlelkészévé, valamint a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé.

Simon Dávid újmisést kinevezte a Győri Székesegyházi Plébánia segédlelkészévé, továbbá a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé és püspöki biztosává.

Gyürü Ferenc plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Iván plébánia lelkipásztori ellátása alól.

Tóth Imre plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Répceszemere lelkipásztori ellátása alól.

Finta József plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Csáfordjánosfa lelkipásztori ellátása alól.

Vlaj Márk atyát római tanulmányainak befejeztével kinevezte Iván plébánosává, és megbízta Csáfordjánosfa és Répceszemere plébániák lelkipásztori ellátásával. Továbbá felkérte, hogy a következő tanévtől teológiai tanárként vegyen részt a Brenner János Hittudományi Főiskola életében.

Jász László plébános úr nyugdíjazási kérelmét – egészségi állapotára való tekintettel köszönete nyilvánítása mellett – elfogadta, és felkérte, hogy nyugdíjas kisegítőként Győr-Kisbácsán segítse a plébános szolgálatát, illetve gyóntatóként segítsen a Székesegyházban, vagy szükség esetén a kármelita templomban.

Dr. Szalai Gábor lelkész urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Kapuvári Szent Anna Plébánia lelkészi megbízatása alól, és kinevezte Bük plébánosává, valamint megbízta Bő, Lócs, Iklanberény és Gór plébániák lelkipásztori ellátásával.

Licz Csaba Zsolt diakónus urat diakónusi szolgálatra küldi a Győri Szent Imre Plébániára 2021. augusztus 20-tól 2022. június 4-ig.

Fülöp Tamás urat, akit ősszel Rómában szentelnek diakónussá, a Tatai Szent Imre Plébániára küldi szolgálatra 2021. augusztus 20-tól 2022. június 4-ig.

*

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök 2021. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi és területi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Egyházmegyei kitüntetések

A nyugdíjba vonuló Dr. Rátkai László esperest a Szűz Máriáról, az angyalok királynéjáról nevezett pecöli apáttá, valamint a szintén nyugdíjba vonuló Harangozó Vilmos apát urat tiszteletbeli kanonokká nevezi ki.

Területi átrendezés

A tornyiszentmiklósi plébániát filiává nevezi át, és a dobri, valamint a kerkaszentkirályi egyházközségekkel a szécsiszigeti plébániához csatolja, mivel Tüske József atya nyugdíjba vonul.

Kőszegszerdahely filiát Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló és Velem községekkel együtt elcsatolja a kőszegi plébániától, és Kőszegszerdahely központtal plébánia rangra emeli. Az említett új plébánia ellátását a verbita rendre bízza.

Plébánosi kinevezés

Molnár János plébániai kormányzót plébánossá nevezi ki az általa ellátott zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-plébánia élére.

Dr. Perger Gyula atyát központi szolgálatának megtartásával a toronyi plébániáról a kőszegi plébániára küldi plébánosi minőségben,

Haller László atyát toronyi plébánossá nevezi ki,

utódja a hegyfalui plébánián Varju Gábor atya lesz.

Zakó Jenő atyát jáki plébánossá nevezi ki, az általa ellátott nemesbődi plébániát pedig a premontrei rendre bízza, plébánosa Szár Gyula Gergely OPraem atya lesz.

Kőszegszerdahelyi plébánosnak Fernandes Loyd Pradeep SVD atyát nevezi ki.

Molnár Árpád atyát felmentve kórházlelkészi szolgálata alól megbízza a csesztregi plébánia ellátásával,

Páli Zoltán atyát pedig zalalövői plébánosnak nevezi ki.

Kovács József atya a megüresedett gellénházai plébánia plébánosa lesz.

Plébánoshelyettesi és iskolalelkészi kinevezés

Óra Krisztián atyát a szentgotthárdi plébánia plébánoshelyettesévé és a katolikus iskola iskolalelkészévé nevezi ki.

Kórházlelkészi kinevezés

Nyisztor Krisztián atya szombathelyi kórházlelkész és a szombathelyi Szent Márton-plébánia kisegítő lelkésze lesz, Zalaegerszegen pedig Horváth István Sándor lesz az új kórházlelkész, valamint a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-plébánia kisegítő lelkésze.

Kápláni kinevezés

Bóka Balázs atyát római tanulmányainak befejeztével a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna-plébániára küldi kápláni beosztásban.

Tóth János atyát a letenyei plébániáról a celldömölki Nagyboldogasszony-plébániára helyezi át, kápláni minőségben.

Diakónusi gyakorlat

Rácz Ágostont a szentgotthárdi plébániára küldi tízhetes diakónusi gyakorlatra, Majlát Tihamér pedig a sárvári plébánián kezdi meg diakónusi szolgálatát.

Forrás: Győri Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria