Személyi változások egyházmegyéinkben – 2021

Hazai – 2021. augusztus 3., kedd | 10:45

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2021. évben egyházmegyéinkben. Összeállításunk a beérkező információk alapján folyamatosan bővül.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke a következő személyi változásokat rendelte el az egyházmegyében 2021. augusztus 1-jei hatállyal:

Plébánosi kinevezést kap:

Katona István — felmentve a kisvárdai kórházlelkészi és kisegítő lelkészi beosztásából — a nagyhalászi Nepomuki Szent János Plébániára;

Tamaskovits László a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébániára.

Plébánosi átminősítést kap:

Bancsi Zoltán, Eiben Tamás és Rákóczi Jenő eddigi plébániai kormányzók.

Plébánia kormányzóvá kineveztem:

Markovics Balázst, a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébániára.

Kórházlelkész kinevezés:

Linzenbold József kisvárdai esperes, plébános a Felső-Szabolcsi Kórházba.

Kápláni kinevezés:

Szidor Jánost, a debreceni Szent Anna-főplébániára küldöm további lelkipásztori szolgálatra.

Tanulmányok folytatása:

Halász István újmisés atyának egy év tanulmányi szabadságot engedélyezek Rómában.

Németh István atya – a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánián betöltött kápláni szolgálatát megtartva – a Pápai Biblikus Intézetben kezdi el doktori képzését.

Felmentések:

Kiss Zsolt Attilát felmentem a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébánia vezetése alól és – saját kérésére – engedélyezem, hogy a Melbourni Főegyházmegyében a magyar anyanyelvű hívek lelkipásztori szolgálatát elláthassa.

Tóth László esperes urat – köszönetnyilvánításomat kifejezve – felmentem a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébánia plébániai kormányázói tisztségéből.

Akolitusok és diakónus lelkipásztori gyakorlata

Szabó Gábor diakónus úr a debreceni Megtestesülés Plébánián teljesíti gyakorlati idejét szeptember 1-től.

Tóth László akolitus úr szeptember 1-től a debreceni Szent Anna Főplébánián teljesíti pasztorális évét. Diakónus szentelése október 1-jén lesz Rómában.

Mike Ervin tanulmányvégzett teológushallgatót felvettem egyházmegyénk kispapjai sorába, és a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára küldtem június 1-től akolitusi gyakorlatra.

*

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek 2021. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

Póta Ferenc szentistváni plébános, 75. életévét betöltve, plébániai kormányzóként továbbra is ellátja a rábízott plébániákat.

Gordos Miklós címzetes kanonok és Zajacz Ernő érseki tanácsos betegszabadságról tényleges nyugállományba került.

Dr. Novák István plébánosi feladatainak érintetlenül hagyásával az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorhelyettesévé került kinevezésre.

Urbán Imre nyugalmazott ezredes a detki plébánia plébánosi teendői alól felmentést kapott.

Kakuk Ferenc érseki irodaigazgatói feladatai érintetlenül hagyása mellett, érseki titkári feladatai alól felmentve, a detki plébániára, Szőke József tarnamérai plébános az adácsi plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Dr. Czapkó Mihály prefektusi feladatai alól felmentést kapott; teológiai tanári feladatai megtartásával érseki titkári kinevezést kapott.

Füleczki István római tanulmányai befejeztével prefektusi és teológiai tanári kinevezést kapott az Érseki Papnevelő Intézetbe és a Hittudományi Főiskolára.

Versler Sándor római tanulmányai befejeztével a tarnamérai plébániára,

Szabó Attila sátoraljaújhelyi káplán rátkai plébániára,

Vanyo Péter szendrői káplán felsőnyárádi plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Dr. Mata István betegszabadságról visszatérve a miskolci Mindszenti-plébániára, beosztott lelkészi megbízatást kapott.

Bakos Tamás, a mezőkövesdi Szent László-plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól, és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.

Jorge Luís Altamirano Mendez újmisés Mezőkövesd I. Plébániára,

Noel Benedict Tajos újmisés Sátoraljaújhely Főplébániára kapott kápláni kinevezést.

Thurzó Péter Munkácsi Egyházmegyében végzett missziós szolgálata újabb egy évre meghosszabbításra került.

Kápolna Eger-Belváros Főplébániától a detki plébániához került oldallagos ellátásra.

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros 2021. július 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében:

Plébánia kormányzó felmentése és kinevezése

Carlo Fumagalli FSCB plébániai kormányzó urat felmentettem a pomázi Szent István Király-plébánia és a csobánkai Szent Anna-plébánia vezetése alól.

E két plébánia plébániai kormányzójává Petru Mogda urat, a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánia eddigi káplánját neveztem ki, felmentve kápláni beosztásából.

Római tanulmányok végzése

Lőw Gergely urat, a budapest-szentistvánvárosi Szent István-plébánia káplánját felmentettem beosztása alól, és a Pápai Gergely Egyetemre küldtem, ahol a PMI ösztöndíjasaként dogmatikai tanulmányokat fog folytatni.

Erdő Péter bíboros 2021. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében:

Plébánosi felmentések és kinevezések

Főtisztelendő Pokriva László esperes, plébános urat, aki miután az esztergom-belvárosi Szent Péter és Pál-plébániát, valamint az esztergomi Szent Anna-plébániát megszüntettem, elvesztette korábbi plébánosi megbízatásait, kineveztem az Esztergom-Városi Plébánia plébánosává.

Miután Dr. Ujházi Lóránd plébániai kormányzó úr a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében tanszékvezetői kinevezést kapott, felmentettem a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt-plébánia vezetése alól.

Balik Béla Vojtech plébános urat – felmentve a budapest-rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-plébánia vezetése alól – a budapest-rákoskeresztúri Szent Kereszt-plébánia plébánosává neveztem ki.

Erdődi Ferenc plébániai kormányzó urat – felmentve a budapest-külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége-plébánia vezetése alól – az áthelyezés folytán megüresedett budapest-rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-plébánia plébániai kormányzójává neveztem ki.

Dr. Válóczy József plébános urat felmentettem a budapest-budafok-felsővárosi Jézus Szíve-plébánia vezetése alól. A budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébániát és a budapest-külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége-plébániát – az 517. k. 1.§-a értelmében együttesen – Dr. Válóczy József atyára és Hodász András eddigi plébániai kormányzó úrra bíztam. A lelkipásztori munka irányítója moderátori minőségben Hodász András atya lett.

Szabon Gábor plébános urat – felmentve a budapest-ferencvárosi Jézus Szíve-plébánia vezetése alól – a budapest-budafok-felsővárosi Jézus Szíve-plébánia plébánosává neveztem ki.

Michele Baggi FSCB plébániai kormányzó urat, miután felmentettem a budapest-belsőjózsefvárosi Krisztus Király-plébánia vezetése alól, a budapest-ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébánia plébániai kormányzójává neveztem ki.

Horváth Árpád SJ templomigazgató urat a budapest-belsőjózsefvárosi Krisztus Király-plébánia plébániai kormányzójává neveztem ki. Ugyanő továbbra is ellátja a Jézus Szíve-templom igazgatását is.

Barabás Bence plébániai kormányzó urat felmentettem a budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia vezetése, a budapest-pestszentlőrinc Árpád-házi Szent Margit-plébánia oldallagos ellátása, valamint a budapesti Repülőtéri Lelkészség vezetése alól.

Plébániák oldallagos ellátása

Kiss-Maly László plébános urat – egyéb beosztásainak érintetlenül hagyásával – felmentettem az esztergom-vízivárosi Loyolai Szent Ignác-plébánia ellátása alól, és azt Dr. Török Csaba úrra, az esztergom-vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főplébánia plébániai kormányzójára bíztam oldallagosan.

Szőcs László plébános urat – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – felmentettem a sárisápi Szent Imre-plébánia ellátása alól, és azt Rajk János úrra, a csolnoki Nepomuki Szent János-plébánia plébániai kormányzójára bíztam oldallagos ellátásra.

Szerencsés Zsolt esperes, plébános urat felmentettem a tokodaltárói Szent Borbála-plébánia oldallagos ellátása alól, és a plébániát Szőcs László táti plébános úrra bíztam.

Szeidel Péter CB plébániai kormányzó urat – templomigazgatói kinevezését érintetlenül hagyva – felmentettem a budapesti Béke Királynője-plébánia plébániai kormányzó tisztsége alól, és a plébánia oldallagos ellátását Michels Antalra, a budapest-józsefvárosi Szent József-plébánia plébánosára bíztam.

A Barabás Bence plébániai kormányzó úr áthelyezése folytán betöltetlen budapest-pestszentlőrinc-csákyligeti Szent József-plébánia oldallagos ellátását – egyéb beosztását érintetlenül hagyva – Anthony Mahimai Raj plébániai kormányzó úrra, az ugyanezen okból ellátatlanná vált budapest-pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit-plébániát Dr. Harmai Gábor plébános úrra bíztam – egyéb feladatainak meghagyásával.

Repülőtéri lelkész kinevezése

Miután Barabás Bence plébániai kormányzó urat felmentettem a budapesti Repülőtéri Lelkészség vezetése alól, a lelkészség irányítását – egyéb beosztását érintetlenül hagyva – Anthony Mahimai Raj plébániai kormányzó úrra bíztam.

Kápláni áthelyezések és kinevezések

Babos Áron urat, a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve-főplébánia káplánját a budapest-szentistvánvárosi Szent István-bazilika Plébániára;

Barabás Bence urat – miután felmentettem plébániai kormányzói és lelkészi feladatai alól – a budapest-angyalföldi Szent László-plébániára;

Fehér Zoltán urat, a budapest-szentistvánvárosi Szent István Király-bazilika Plébánia káplánját a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébániára;

Tihanyi Péter urat, a budapest-kelenföldi Szent Gellért-plébánia káplánját a budapest-felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János-plébániára;

Tóth Imre urat, a budapest-kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia káplánját az esztergom-vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyházba;

Alessandro Caprioli FSCB urat, a budapest-belsőjózsefvárosi Krisztus Király-plébánia káplánját a budapest-ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébániára helyeztem át kápláni minőségben.

Bellovics Gábor SJ urat, a Jézus Szíve Templomigazgatóság káplánját a budapest-belsőjózsefvárosi Krisztus Király-plébániára;

Carlo Fumagalli FSCB plébánia kormányzó urat – miután felmentettem a pomázi és csobánkai plébániák ellátása alól – a budapest-ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébániára neveztem ki káplánnak.

Újmisések dispozíciói

Eredics Gergő urat a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve-főplébániára;

Forgács Balázs urat a budapest-kispesti Nagyboldogasszony-főplébániára;

Kiss Géza Imre urat a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébániára;

Őri Imre urat a budapest-szentistvánvárosi Szent István Király-bazilika Plébániára;

Riesz Domonkos urat a budapest-kelenföldi Szent Gellért-plébániára küldtem első lelkipásztori szolgálatra kápláni beosztásban.

Kisegítő lelkész kinevezése

Pál Ferenc urat a budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébánia helyettes plébánosát felmentettem ezen beosztása alól és kineveztem ugyanazon plébánia, valamint a budapest-külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége-plébánia kisegítő lelkészévé.

Központi megbízatások

Kelemen Imre címzetes prépost, helyettes esperes, plébános urat – hétéves szolgálatát megköszönve és egyéb feladatait érintetlenül hagyva – felmentettem irodaigazgató és szertartó tisztségéből.

Varga Norbert helyettes irodaigazgató urat irodaigazgatóvá,

Gyurász Kristián urat, a budapest-zuglói Páduai Szent Antal-plébánia káplánját – felmentve tisztségéből – érseki titkárrá és szertartóvá neveztem ki. 

Állandó diakónusok dispozíciója

Lesták Zoltán urat, aki eddig az esztergom-belvárosi Szent Péter és Pál-plébánián teljesített szolgálatot, a plébánia átalakítása miatt az Esztergom-Városi Plébánia szolgálatára nevezem ki.

Kuzmányi István urat – egyéb beosztásainak megtartásával – kineveztem a budapest-külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége-plébánia szolgálatára is.

*

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el:

2021. június 1-jei hatállyal:

Csermelyi Károly plébániai kormányzó úr egészségi állapota miatt beköltözött a Papi Otthonba.

Szakály Gyula esperesplébános urat megbízta Egyed plébánia lelkipásztori ellátásával további intézkedésig.

2021. augusztus 1-jei hatállyal:

Méry László atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette püspöki titkári megbízatása és a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvodába szóló iskolalelkészi, valamint püspöki biztosi szolgálata alól, és kinevezte a Kapuvári Szent Anna Plébánia segédlelkészévé, valamint a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé.

Simon Dávid újmisést kinevezte a Győri Székesegyházi Plébánia segédlelkészévé, továbbá a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé és püspöki biztosává.

Gyürü Ferenc plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Iván plébánia lelkipásztori ellátása alól.

Tóth Imre plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Répceszemere lelkipásztori ellátása alól.

Finta József plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Csáfordjánosfa lelkipásztori ellátása alól.

Vlaj Márk atyát római tanulmányainak befejeztével kinevezte Iván plébánosává, és megbízta Csáfordjánosfa és Répceszemere plébániák lelkipásztori ellátásával. Továbbá felkérte, hogy a következő tanévtől teológiai tanárként vegyen részt a Brenner János Hittudományi Főiskola életében.

Jász László plébános úr nyugdíjazási kérelmét – egészségi állapotára való tekintettel köszönete nyilvánítása mellett – elfogadta, és felkérte, hogy nyugdíjas kisegítőként Győr-Kisbácsán segítse a plébános szolgálatát, illetve gyóntatóként segítsen a Székesegyházban, vagy szükség esetén a kármelita templomban.

Dr. Szalai Gábor lelkész urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Kapuvári Szent Anna Plébánia lelkészi megbízatása alól, és kinevezte Bük plébánosává, valamint megbízta Bő, Lócs, Iklanberény és Gór plébániák lelkipásztori ellátásával.

Licz Csaba Zsolt diakónus urat diakónusi szolgálatra küldi a Győri Szent Imre Plébániára 2021. augusztus 20-tól 2022. június 4-ig.

Fülöp Tamás urat, akit ősszel Rómában szentelnek diakónussá, a Tatai Szent Imre Plébániára küldi szolgálatra 2021. augusztus 20-tól 2022. június 4-ig.

*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a Hajdúdorogi Főegyházmegye területén a következő változásokat rendelte el.

Veres Zoltánt diakónusszentelése dátumával, április 25-i hatállyal fölmentette a Debreceni Görögkatolikus Parókia lelkipásztori kisegítői megbízásából, és ugyanezen hatállyal, hierarchatársai egyetértésével, kinevezte a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely diakónusává.

Baranyi-Bozi Károly atyát papszentelése dátumával, május 16-i hatállyal kinevezte a Makói Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Kaskötő Miklós atyát papszentelése dátumával, május 29-i hatállyal kinevezte a Budapesti Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé, július 1-jei hatállyal pedig a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum iskola- és az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda óvodalelkészévé.

Szaplonczay Máté atyát papszentelése dátumával, május 24-ei hatállyal kinevezte a Dunaújvárosi Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Szaplonczay Márk atyát papszentelése dátumával, június 6-ai hatállyal kinevezte a Debreceni Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Július 1-jei hatállyal életbe lépő személyi változások:

Boksay Péter atyát – minden megbízatásából fölmentve – három évre elengedte az egyesült államokbeli Pármai Egyházmegye szolgálatára.

Elek Antal atyát – minden egyéb tisztségében megtartva – kinevezte az újonnan megalapított Soproni Görögkatolikus Szervezőlelkészség és a Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé.

Gulybán Gergely atyát – minden egyéb tisztségében megtartva – fölmentette a Budapest-Rákosmenti Görögkatolikus Parókia parókusi és a Péceli Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészi megbízatásából, és kinevezte a Gödöllői Görögkatolikus Parókia parókusává.

Káplár Márton atyát fölmentette a Budapesti Görögkatolikus Parókia segédlelkészi és az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda óvodalelkészi beosztásából, és kinevezte a Nyíradonyi Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

Dr. Lakatos Péter atyát – minden egyéb tisztségében megtartva – fölmentette a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum iskolalelkészi beosztásából, és segédlelkészi beosztása mellett megbízta a Kőbányai Görögkatolikus Szervezőlelkészség közösségének megszervezésével.

Dr. Mosolygó Péter atyát – minden egyéb tisztségében megtartva – kinevezte az újonnan megalapított Szentendrei Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé, és a Budai Esperesi Kerület esperesévé.

Dr. Papp Miklós atyát – minden egyéb megbízatását érintetlenül hagyva – fölmentette a Pesti Esperesi Kerület esperesi tisztségéből.

Dr. Sivadó János atyát fölmentette a Gödöllői Görögkatolikus Parókia parókusi megbízatásából, és kinevezte a Budaörsi Görögkatolikus Parókia parókusává.

Vatamány Sándor atyát fölmentette a Budaörsi Görögkatolikus Parókia parókusi megbízatásából és a Budai Esperesi Kerület esperesi tisztségéből, és kinevezte a Budapest-Rákosmenti Görögkatolikus Parókia parókusává, a Péceli Görögkatolikus Szervezőlelkészség szervezőlelkészévé és a Pesti Esperesi Kerület esperesévé.

*

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek 2021. augusztus 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött:

Oldallagos ellátások:

Az újsolti fíliát a solti plébániához csatolta.

A bugaci, és a bugac-alsómonostori plébániát a bócsai plébániához csatolta. (május 15-ei hatállyal)

Felmentés:

Kistamás István atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette a dusnoki plébánosi szolgálat alól, és korára való tekintettel nyugállományba helyezte.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések:

Szaniszló Tibor atyát Nagybaracskáról Bócsára helyezte. Feladata lesz Bugac és Bugac-Alsómonostor ellátása is. (május 1-jei hatállyal)

Harbula István atyát felmentette a kiskunmajsai kápláni szolgálata alól és Nagybaracskára helyezte plébánosnak. Feladata lesz Bátmonostor ellátása is. (május 1-jei hatállyal)

Tamás Sándor atyát Pálmonostoráról Szabadszállásra helyezte, feladata lesz Fülöpszállás ellátása is.

Kiss József atyát Szabadszállásról Dusnokra helyezte.

Kapás Mihály atyát Dunavecséről Pálmonostorára helyezte, feladata lesz Gátér ellátása is.

Bese Gergő atyát felmentette a jánoshalmi kápláni szolgálata alól, és Dunavecsei plébánossá nevezte ki. Feladata lesz Tass és Szalkszentmárton ellátása is.

Kiss Zoltán atyát Csátaljáról Bácsbokodra helyezte, feladata lesz Bácsborsód ellátása is.

Feri Romulusz Gyula atyát Bácsbokodról Csátaljára helyezte.

Ivanics Zoltán atyát Kecskemét Szentcsalád plébániára helyezte, ahol papi közösségben látják el a plébániát Hatházi Róbert atyával együttesen az 517. k. 1.§-a értelmében. A lelkipásztori munka irányítója Hatházi Róbert.

Kápláni áthelyezések:

Czele József atyát Kalocsa-Belvárosból Kecskemét-Főplébániára helyezte (május 15-ei hatállyal).

Richter Mátyás atyát Kecskemét Főplébániáról Kalocsa Belvárosba helyezte (május 15-ei hatállyal).

Tomaskovity Szabolcs újmisés folytatja római tanulmányait, a tanév kezdetéig Jánoshalmára kapott kápláni kinevezést.

Zirig Kristóf atyát Lajosmizséről Kecskemét-Főplébániára helyezte.

Pecsmán Viktor atya Kiskunfélegyháza-Újplébániáról Lajosmizsére került.

Tápai Péter atyát Soltról Jánoshalmára helyezte.

Központi szolgálat:

Richter Mátyás atyát minden egyéb feladatának megtartása mellett kinevezte érseki titkárrá és érseki szertartóvá.

Kinevezések:

Seffer Attila atyát minden egyéb feladatának megtartása mellett kinevezte a főegyházmegye gyermek- és ifjúságvédelmi referensévé, a gyermek- és ifjúságvédelmi bizottság elnökévé.

Binszki József atyát megerősítette hivatalában, és újabb öt évre megbízta a bajai kerület esperesi teendőinek ellátásával.

Vass Huba Zoltán atyát megerősítette hivatalában, és újabb öt évre megbízta a solti kerület esperesi teendőinek ellátásával.

Hernandez Elmer Escalona SVD atyát rendi elöljárója kérésére köszönet nyilvánítása mellett felmentette a Mélykút – Beltér plébánián betöltött kápláni beosztása slól.

Diakónusi gyakorlat:

Farkas Tibor Kiskunfélegyháza - Óplébániára kerül lelkipásztori gyakorlatra.

Csuja Gergely Kecskemét Főplébániára kerül lelkipásztori gyakorlatra.

*

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök a Kaposvári Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el:

Nyugdíjazás

Szalai Jeremiás atyát 2021. augusztus 10. hatállyal saját kérésére megromlott egészségi állapotára való tekintettel felmentettem plébánosi beosztása alól és nyugállományba helyeztem. Köszönöm hűséges és áldozatos szolgálatát!

Dispozíciók

Antal Zsolt újmisést 2021. augusztus 10. hatállyal a kaposvári Szent Kereszt Plébániára és az oldallagosan ellátott plébániákra küldöm.

Molnár Ákos újmisést 2021. augusztus 10. hatállyal a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára helyeztem káplánnak.

Kiss Zsolt balatonkeresztúri plébánost 2021. június 15. hatállyal felmentettem a Balatonfenyvesi Plébánia oldallagos ellátása alól.

Bálint Gábort 2021. június 15. hatállyal, eddigi feladatainak megtartásával, kineveztem a Balatonfenyvesi Plébániára plébánosnak.

Világos Krisztián vagyonkezelő plébánost többi megbízása érintetlenül hagyásával 2021. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Kadarkúti Plébánia oldallagos ellátása alól.

Váron István plébániai kormányzót 2021. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Zselickislaki Plébánia ellátása alól és a Kadarkúti Plébániára helyeztem plébánosi minőségben.

Szász Gyula mosdósi plébánost 2021. augusztus 10. hatállyal megbíztam a Göllei Plébánia oldallagos ellátásával.

Nagy János plébánost 2021. augusztus 10. hatállyal felmentettem a Kutasi Plébánia ellátása alól és rendelkezési állományba helyeztem.

Sándor László nagyatádi plébánost 2021. augusztus 10. hatállyal megbíztam a Kutasi Plébánia oldallagos ellátásával.

Fejes János káplánt 2021. augusztus 10. hatállyal felmentettem a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánián betöltött kápláni beosztása alól és a nagyatádi plébániára küldtem ugyanazon minőségben.

John Simoneau LC atyát 2021. augusztus 10. hatállyal a Krisztus Légiója Kongregációval kötött megállapodás szerint egy évre befogadtam a Kaposvári Egyházmegyébe és a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára helyeztem kisegítő lelkészi szolgálatra.

Vörös Pétert és Kisiván Csabát 2021. augusztus 10. hatállyal megbíztam a Zselcikislaki Plébánia oldallagos ellátásával.

Dr. Magyar Lóránt állandó diakónust 2021. augusztus 10. hatállyal a kaposvári Szent Kereszt Plébániára, valamint a hozzá tartozó oldallagosan ellátott plébániákra küldtem diakónusi szolgálatra.

Dr. Matykó Árpád állandó diakónust 2021. augusztus 10. hatállyal a Mosdósi Plébániára küldtem diakónusi szolgálatra.

*

Pécsi Egyházmegye

Az egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök 2021. augusztus 1-jével, az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően az alábbi személyi és területi változtatásokat rendelte el:

Köszönete kifejezése mellett dr. Horváth István nagyprépost és dr. Varga László kisprépost urakat felmentette a kisegítő lelkészi megbízásuk alól, és nyugállományba helyezte őket.

Dr. Kajtár Edvárd plébános urat felmentette a pécs-székesegyházi plébánia vezetése alól, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kérésére elengedte tanszékvezetőnek, egyúttal megbízta a pécsi Szent Ágoston-templomban való hétvégi szolgálattal.

Király József kerületi jegyző, szigetvári plébános urat saját kérésére felmentette mindkét megbízatása alól és további intézkedésig rendelkezési állományba helyezte.

Szép Attila irodaigazgató urat pécs-székesegyházi plébánosnak nevezte ki. Továbbá irodaigazgatói feladata alól felmentve kinevezte hivatalvezetőnek az egyházmegyei hivatalba (CIC 473. k.), egyúttal az Egyházi Törvénykönyv 476–477. kán. megfelelően püspöki helynöknek 2024. augusztus 1-jéig.

Máger Róbert irodaigazgató-helyettes urat – más megbízatásainak érintetlenül hagyásával – irodaigazgatónak nevezte ki.

Rosner Zsolt magyarszéki plébános urat – felmentve a magyarszéki és az abaligeti plébánia vezetése, továbbá a kerületben betöltött jegyzői feladatai alól – plébánosnak nevezte ki a szigetvári plébániára.

Mátyás Imre tamási plébános urat – felmentve a kerületi jegyzői és a helyi katolikus intézmények püspöki biztosi megbízatása alól – Magyarszékre helyezte át plébánosnak, és megbízta az abaligeti plébánia oldallagos ellátásával is.

Csibi Imre mágocsi plébános urat felmentette a kerületben betöltött esperesi feladata alól, és áthelyezte a tamási plébániára, valamint megbízta a helyi katolikus intézmények püspöki biztosi szolgálatával is.

Battonyai János mohácsi káplán urat felmentette kápláni beosztása alól, és plébániai kormányzónak nevezte ki a mágocsi plébániára.

Bartha Zsolt szakcsi plébániai kormányzó urat felmentve korábbi megbízatásából plébánosnak nevezte ki az újraalapított hosszúhetényi plébánián.

Porpáczy Attila görcsönyi plébániai kormányzó urat felmentette a görcsönyi és vajszlói plébánia vezetése alól, és plébánosnak nevezte ki a szakcsi plébániára.

Barics Gábriel plébániai kormányzó urat – felmentve a bicsérdi és a kővágószőlősi plébánia vezetése alól – plébánosnak nevezte ki a görcsönyi plébániára, és megbízta a vajszlói plébánia oldallagos ellátásával is.

Dohány Zoltán plébános urat felmentette a pécsi Szent Ferenc-plébánia vezetése és a kórházlelkészi megbízatása alól, s áthelyezte a bicsérdi plébániára.

Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök urat – korábbi megbízatásainak érintetlenül hagyásával – a pécsi Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom templomigazgatójának nevezte ki, és megbízta a székesegyházi plébánián történő besegítéssel, valamint a Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség vezetésével.

Dr. Simon-Wagner István plébános urat – felmentve a siklósi plébánia vezetése, a kerületben betöltött jegyzői feladata és a helyi katolikus iskola püspöki biztosi megbízatása alól – a pécsi Szent Ferenc-plébániára helyezte át, valamint megbízta a kővágószőlősi plébánia oldallagos ellátásával.

Keresztes Andor esperest, máriagyűdi plébános urat megbízta a siklósi plébánia oldallagos ellátásával.

Németh Antal szigetvári lelkész urat ugyanezen minőségben áthelyezte a vajszlói plébániára.

Kovács József máriagyűdi káplán urat kinevezte a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola iskolalelkészének.

Molnár Erik káplán urat Szekszárdra, Fekete Zoltán szekszárdi káplán urat Mohácsra helyezte át ugyanazon minőségben.

Berecz Tibor kisegítő lelkész urat a pécs-székesegyházi plébánián, Lápossy Péter kisegítő lelkész urat a pécsi Jézus Szíve-plébánián káplánnak nevezte ki.

A hosszúhetényi plébánia területéhez az alábbi korábban máshonnan ellátott filiák tartoznak: Püspökszentlászló, Kisújbánya, Martonfa, Berkesd, Szilágy, Pereked, Pécs-Hird, Pécs-Somogy, Pécs-Vasas.

A görcsönyi plébánia területéhez tartozik a korábban Bicsérdről ellátott Kisasszonyfa, Magyarmecske, Magyartelek és Ózdfalu filia.

A bicsérdi plébánia része lesz a korábban a pécsi Szent Erzsébet-plébániáról ellátott Aranyosgadány és Pellérd filia.

A pécsi Szent II. János Pál-plébánia területéhez kerül a pécsi Szent Erzsébet-plébániától a málomi Szent József-templom, valamint az alábbi területek: Alsó utca, Arányosi út, Csemete átjáró, Derék-Réti út, Eszék utca, Felső utca, Kenderföld utca, Kis utca, Kis-Réti út, Kökényi út, Lahti utca páros oldala, Malomvölgyi út, Nagy Imre út páros oldala 46.-tól, Péter puszta, Szaturnusz utca, Szentegyház utca, Szérü utca, Testvérvárosok tere, Visnya Ernő utca.

*

Székesfehérvári Egyházmegye

Spányi Antal megyéspüspök döntése értelmében 2021. augusztus 1-től a következő lelkipásztorokat és lelkipásztori állomáshelyeket érintő átszervezések lépnek érvénybe a Székesfehérvári Egyházmegyében.

Nyugállományba helyezés

Főtisztelendő Varga János kanonok, plébános urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Budaörs plébánosi beosztásából és nyugállományba helyezte.
„Szeretném megköszönni kanonok úrnak azt a fáradhatatlan és megbízható lelkipásztori munkáját, amelyet az Egyház szolgálatában, egyházmegyénkben 1993-tól, hatvan esztendőn keresztül végzett. Példamutató papi lelkületével, bölcs és áldozatos lelkipásztori szeretetével, segítőkész jóságával méltán érdemelte ki a papság megbecsülését és a hívek köszönetét.”

Felmentés és kinevezés

Főtisztelendő Mons. Nobilis Márió urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Budaörs kisegítő lelkészi beosztásából, és ugyanezen hatállyal kinevezte Budaörs plébániai kormányzójává, teljes plébánosi jogkörrel. Egyúttal kinevezte a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola püspöki biztosává.

Felmentés

Főtisztelendő Maklári István urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Diósd és Érd-Postástelep adminisztrátori beosztásából, érintetlenül hagyva Érdliget plébánosi kinevezését.

Felmentés és kinevezés

Főtisztelendő Papp László urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Tököl plébánosi beosztásából, és ugyanezen hatállyal kinevezte Érd-Postástelep plébánosává, valamint Diósd adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel.

Kinevezés

Főtisztelendő Brezina Károly urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte Tököl plébánosává, valamint Szigetcsép és Szigethalom adminisztrátorává, teljes plébánosi jogkörrel.

Felmentés és kinevezés

Főtisztelendő Mészáros Barnabás urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Budakeszi kápláni beosztásából, és ugyanezen hatállyal kinevezte Tatabánya-Bánhida plébániára káplánnak.

Felmentés és kinevezés

Főtisztelendő Lindmayer Miklós urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Tatabánya-Bánhida kápláni beosztásából, és ugyanezen hatállyal kinevezte Sárbogárd plébániára káplánnak.

Tanulmányi szabadság

Főtisztelendő Szakács Péter Mihály újmisés urat a 2021/22-es tanévtől Rómába küldte, hogy a PMI ösztöndíjasaként az Accademia Alfonsiana intézményben erkölcsteológiai tanulmányokat folytasson.

Diakónusi szolgálat

Tisztelendő Arany Ferenc diakónus urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal Budakeszi plébániára küldte diakónusi szolgálatra. Diakónusi szolgálatát a hét egy napján, a székesfehérvári plébániákon és az Egyházmegyei Hivatalban végzi.

Diakónusi szolgálat

Tisztelendő Ébner Vilmos diakónus urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal Mór plébániára küldte diakónusi szolgálatra. Diakónusi szolgálatát a hét egy napján, a székesfehérvári plébániákon és az Egyházmegyei Hivatalban végzi.

Felmentés

Főtisztelendő Mitrovics Zsolt káplán urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Székesfehérvár-Belváros kápláni beosztásából, és egy év betegszabadságot engedélyezett számára.

*

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök 2021. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi és területi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Egyházmegyei kitüntetések

A nyugdíjba vonuló Dr. Rátkai László esperest a Szűz Máriáról, az angyalok királynéjáról nevezett pecöli apáttá, valamint a szintén nyugdíjba vonuló Harangozó Vilmos apát urat tiszteletbeli kanonokká nevezi ki.

Területi átrendezés

A tornyiszentmiklósi plébániát filiává nevezi át, és a dobri, valamint a kerkaszentkirályi egyházközségekkel a szécsiszigeti plébániához csatolja, mivel Tüske József atya nyugdíjba vonul.

Kőszegszerdahely filiát Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló és Velem községekkel együtt elcsatolja a kőszegi plébániától, és Kőszegszerdahely központtal plébánia rangra emeli. Az említett új plébánia ellátását a verbita rendre bízza.

Plébánosi kinevezés

Molnár János plébániai kormányzót plébánossá nevezi ki az általa ellátott zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-plébánia élére.

Dr. Perger Gyula atyát központi szolgálatának megtartásával a toronyi plébániáról a kőszegi plébániára küldi plébánosi minőségben,

Haller László atyát toronyi plébánossá nevezi ki,

utódja a hegyfalui plébánián Varju Gábor atya lesz.

Zakó Jenő atyát jáki plébánossá nevezi ki, az általa ellátott nemesbődi plébániát pedig a premontrei rendre bízza, plébánosa Szár Gyula Gergely OPraem atya lesz.

Kőszegszerdahelyi plébánosnak Fernandes Loyd Pradeep SVD atyát nevezi ki.

Molnár Árpád atyát felmentve kórházlelkészi szolgálata alól megbízza a csesztregi plébánia ellátásával,

Páli Zoltán atyát pedig zalalövői plébánosnak nevezi ki.

Kovács József atya a megüresedett gellénházai plébánia plébánosa lesz.

Plébánoshelyettesi és iskolalelkészi kinevezés

Óra Krisztián atyát a szentgotthárdi plébánia plébánoshelyettesévé és a katolikus iskola iskolalelkészévé nevezi ki.

Kórházlelkészi kinevezés

Nyisztor Krisztián atya szombathelyi kórházlelkész és a szombathelyi Szent Márton-plébánia kisegítő lelkésze lesz, Zalaegerszegen pedig Horváth István Sándor lesz az új kórházlelkész, valamint a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-plébánia kisegítő lelkésze.

Kápláni kinevezés

Bóka Balázs atyát római tanulmányainak befejeztével a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna-plébániára küldi kápláni beosztásban.

Tóth János atyát a letenyei plébániáról a celldömölki Nagyboldogasszony-plébániára helyezi át, kápláni minőségben.

Diakónusi gyakorlat

Rácz Ágostont a szentgotthárdi plébániára küldi tízhetes diakónusi gyakorlatra, Majlát Tihamér pedig a sárvári plébánián kezdi meg diakónusi szolgálatát.

*

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt váci megyéspüspök a következő személyi változásokat rendelte el az egyházmegyében:

Dispozíciók

2021. március 1-jei hatállyal minden eddigi feladata megtartása mellett, kinevezte Paszternák Tamást a vácrátóti plébánia plébánosává, váchartyáni, püspökszilágyi és kisnémedi plébániák moderátorává.

2021. március 16-i hatállyal minden eddigi feladata mellett kinevezte Dr. Fejérdy Áront a kóspallagi plébánia (Szokolya fíliával) plébániai kormányzójává.

2021. április 12-i hatállyal minden eddigi feladata megtartása mellett, kinevezte Kecskés Attilát a Hatvan-Belváros plébánia plébániai kormányzójává.

2021. június 1-jei hatállyal minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezte Polcz Zoltánt a Szolnok-Szandaszőlős plébánia plébános helyettesévé.

2021. június 1-jei hatállyal minden eddigi feladata megtartása mellett kinevezte Hartung Ferencet a Szolnok-Vár plébánia plébános-helyettesévé.

2021. június 15-i hatállyal, miután betegszabadsága véget ért, kinevezte Miklós Zalánt a zagyva-szántói és a herédi plébániák plébániai kormányzójává.

2021. június 16-i hatállyal felmentette Péntek Zsoltot a Dabas-Felső plébánián betöltött kápláni feladatai alól, és saját kérésére nyugállományba helyezte.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Kovács Lajost a veresegyházi plébánia kisegítő lelkészi szolgálata alól, és kinevezte a gödöllői plébánia káplánjává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Kozsuch Zsoltot a gödöllői plébánia helyettes plébánosi szolgálata alól, és kinevezte a dányi plébánia plébánosává, valamint Kóka és Zsámbok plébániák plébániai kormányzójává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Karácsondi Mihályt a bagi és hévízgyörki plébániák plébánosi szolgálata alól, és kinevezte a tóalmási plébánia plébánosává, valamint a tápiószecsői plébánia plébániai kormányzójává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal minden eddigi feladata megtartása mellett Dr. Lengyel Zsoltot felmentette a tóalmási plébánia plébánosi és a tápiószecsői plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól, és kinevezte a nagykátai plébánia plébánosává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Dr. Sánta Jánost a pásztói plébánia kisegítő lelkészi feladatai alól, és kinevezte a nagykátai plébánia kisegítő lelkészévé.

2021. augusztus 1-jei hatállyal minden eddigi feladata megtartása mellett Tóth Andrást felmentette a nagykátai plébánia plébánosi szolgálata alól.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Ecseri Pált a nagykátai plébánia kápláni feladatai alól, és kinevezte Dunakeszi-Fő és Dunakeszi-Alag plébániák káplánjává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Balázs Andrást a Dunakeszi-Fő és Dunakeszi-Alag plébániákon betöltött kisegítő lelkészi feladatai alól, és kinevezte a Vác-Alsóváros és Vác-Felsőváros plébániák kisegítő lelkészévé.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Hugyecz Jánost a gödöllői és szadai plébániák plébánosi feladatai alól, és kinevezte a mogyoródi plébánia plébánosává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Tóth József Miklóst a mogyoródi plébánia plébánosi feladatai alól, és kinevezte a bagi plébánia plébánosává, valamint a hévízgyörki plébánia plébániai kormányzójává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Kovács Andrást a dányi plébánia plébánosi, valamint a kókai és zsámboki plébániák plébániai kormányzói feladatai alól, és kinevezte a gödöllői plébánia plébánosává, valamint a szadai plébánia plébániai kormányzójává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Mészáros Csabát a pásztói plébánia plébánosi, valamint az ecsegi, szurdokpüspöki, jobbágyi, csécsei, mátraszőlősi plébániákon betöltött plébániai kormányzói feladatai alól, és kinevezte az örkényi plébánia plébánosává, valamint a hernádi, táborfalvai, tatárszentgyörgyi, pusztavacsi plébániák plébániai kormányzójává.

2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentette Németh Sándort a hernádi plébánia plébánosi, valamint a táborfalvai, örkényi, tatárszentgyörgyi, pusztavacsi plébániák plébániai kormányzüi feladatai alól, és kinevezte a pásztói plébánia plébánosává, valamint az ecsegi, szurdokpüspöki, jobbágyi, csécsi, mátraszőlősi plébániák plébániai kormányzójává.

Nyugdíjazás

2021. február 1-jei hatállyal érdemei elismerése mellett felmentette Czombos Józsefet a rimóci plébánia plébánosi és a varsányi plébánia plébániai kormányzói feladatai alól, és nyugállományba helyezte.

2021. április 12-i hatállyal érdemei elismerése mellett felmentette Koza Józsefet a Hatvan-Belvárosi plébánia ellátása alól, és nyugállományba helyezte.

2021. június 15-i hatállyal érdemei elismerése mellett felmentette Mándoki Györgyöt a zagyva-szántói plébánia plébánosi és a herédi plébánia, plébániai kormányzói szolgálata alól, és nyugállományba helyezte.

*

Veszprémi Főegyházmegye

Udvardy György veszprémi érsek-metropolita az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében 2021-ben:

nyugdíjazások:

BIZDERI JÁNOS kanonok, főesperes, plébános urat betegsége miatt, az 58 évig tartó zalaszentgróti szolgálatát megköszönve, 2021. március 26-i hatállyal felmentette a Zalaszentgróti Plébánia és az oldallagosan ellátott Zalakoppányi Plébánia ellátása alól, valamint a Zalai Főesperesség főesperesi tisztségéből, egyúttal nyugállományba helyezte.

FODOR BALÁZS érseki tanácsos, várpalotai plébános urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal, megköszönve a korábban Vaszaron, Öskün, majd Várpalotán végzett plébánosi szolgálatait, betegségére tekintettel felmenti a Várpalotai és az Inotai Plébánia ellátása alól, valamint a várpalotai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola lelkiigazgatói, és a Szent Donát Kórház kórházlelkészi tisztségéből, egyúttal nyugállományba helyezi.

felmentések:

TÖLGYESI CSABA ALBERIK O.Cist. atyát – Bérczi László Bernát O.Cist. zirci apát felterjesztése alapján – egészségi állapotára tekintettel, 2021. február 1-i hatállyal felmentette a Zirci Plébánia lelkipásztori ellátásában való részvétele alól, valamint a Zirci Erzsébet Kórház kórházlelkészi megbízatásából.

NAGY JÓZSEF kanonok, főesperes, sümegi plébános, sümegcsehi plébániai kormányzó urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Sümegcsehi Plébánia plébániai kormányzóként történő ellátása alól.

SZEGHY CSABA TAMÁS zalaszentgróti plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Kisgörbői Plébánia ideiglenesen történő oldallagos ellátása alól.

TÓDOR SZABOLCS hivatásgondozási és ministránsreferens, búcsúszentlászlói plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti hivatásgondozási és ministráns referensi tisztségéből.

SIMON LÁSZLÓ ajkai káplánt 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti kápláni megbízatása alól és kérésére a Gödöllői Premontrei Apátság közösségébe elengedi.

DR. BARSI BALÁZS OFM sümegi templomigazgató urat – Berhidai Piusz OFM miniszter provinciális felterjesztése alapján – 2021. augusztus 15-i hatállyal felmenti a sümegi Sarlós Boldogasszony Templomigazgatóság templomigazgatói tisztségéből. A főpásztor köszönetét fejezte ki Balázs atya Főegyházmegyénk jelentős kegyhelyén végzett 25 évig tartó szolgálatáért, a Szécsénybe szóló új megbízatásához pedig sok kegyelmet kívánt.

kinevezések:

CSÉCS ZOLTÁN DÁNIEL O.Cist. atyát – Bérczi László Bernát O.Cist. zirci apát felterjesztése alapján – 2021. február 1-i hatállyal megbízta a Zirci Plébánia lelkipásztori ellátásában való részvétellel, és kinevezte a Zirci Erzsébet Kórház kórházlelkészévé.

FELKER ZSOLT berhidai plébániai kormányzó urat, megköszönve a közel 6 esztendő során hitoktatási referensként végzett szolgálatát, 2021. április 20-i hatállyal, további 5 évre megerősítette a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatási referensi tisztségében és a Hitoktatási Bizottság elnöki tisztségében.

DR. FODOR JÁNOS balatonfüredi plébános urat, megköszönve az elmúlt 5 esztendő során családpasztorációs referensként végzett szolgálatát, 2021. április 20-i hatállyal, további 5 évre megerősítette a Veszprémi Főegyházmegye családpasztorációs referensi tisztségében.

SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ balatonalmádi plébános urat, megköszönve az elmúlt 5 esztendő során karitász-igazgatóként végzett szolgálatát, 2021. április 20-i hatállyal további 5 évre megerősítette a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatói tisztségében.

CSONKA NÁNDOR tapolcai plébános urat 2021. június 15-i hatállyal felmentette a Tapolcai Esperesi Kerület helyettes esperesi tisztségéből és 5 évre kinevezte a Tapolcai Esperesi Kerület esperesévé, valamint 2021. augusztus 1-i hatállyal kinevezi az állandó diakónusok főegyházmegyei referensévé.

Plébánosi, plébániai kormányzói kinevezések, áthelyezések, területi változások:

CSONKA NÁNDOR tapolcai plébános urat, Sabjanics Miklós plébános atya betegsége miatt 2021. január 27-i hatállyal, addigi feladatait változatlanul hagyva kinevezte a Badacsonytomaji és Kővágóörsi Plébániák plébániai kormányzójává, mely megbízatása alól 2021. június 15-i hatállyal köszönetét kifejezve, felmentette.

KISS LÁSZLÓ ker. esperes, hévízi plébános urat, Bizderi János plébános úr betegsége miatt, 2021. február 23-i hatállyal, addigi feladatait változatlanul hagyva kinevezte a Zalaszentgróti Plébánia és az oldallagosan ellátott Zalakoppányi Plébánia plébániai kormányzójává.

KISS LÁSZLÓ ker. esperes, hévízi plébános urat 2021. március 26-i hatállyal, megköszönve készséges segítségét, felmentette a Zalaszentgróti Plébánia és az oldallagosan ellátott Zalakoppányi Plébánia plébániai kormányzóként történő ellátása alól. Ugyanezen hatállyal főpásztori döntéssel a Zalakoppányi Plébániát elcsatolta Zalaszentgróttól és a Kehidakustányi Plébánia oldallagosan ellátott plébániájává tette.

SZEGHY CSABA TAMÁS nemesapáti plébános urat 2021. március 26-i hatállyal felmentette a Nemesapáti Plébánia valamint az oldallagosan ellátott Zalaszentiváni és Bezerédi Plébániák ellátása alól, egyúttal kinevezte a Zalaszentgróti Plébánia plébánosává. Főpásztori döntéssel ugyanezen hatállyal a Zalaszentgróti Plébánia oldallagos ellátásába vonta a Zalaudvarnoki és Tekenyei Plébániákat. Ideiglenes ellátásra pedig Zalaszentgróthoz csatolta a Kisgörbői Plébániát is, amely 2021. augusztus 1-től átkerül a Sümegcsehi Plébánia ellátásába.

KOVÁCS SÁNDOR zalaudvarnoki plébános urat 2021. március 26-i hatállyal felmentette a Zalaudvarnoki Plébánia és az oldallagosan ellátott Tekenyei és Kisgörbői Plébániák ellátása alól, egyúttal kinevezte a Nemesapáti Plébánia plébánosává, a Zalaszentiváni és Bezerédi Plébániák oldallagos ellátásával.

KOLTAI ARTÚR kehidakustányi plébános urat 2021. március 26-i hatállyal, eddigi feladatait változatlanul hagyva, megbízta a Zalakoppányi Plébánia oldallagos ellátásával.

REISZ PÁL OFM sümegi házfőnök urat – Berhidai Piusz OFM miniszter provinciális felterjesztése alapján – 2021. augusztus 15-i hatállyal kinevezi a sümegi Sarlós Boldogasszony Templomigazgatóság templomigazgatójává.

BEDY IMRE ugodi plébános urat 2021. június 15-i hatállyal felmentette az Ugodi Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Bakonyszücsi, Nagygyimóti, Nagyteveli, Bakonykoppányi Plébániák ellátása alól, egyúttal kinevezte Badacsonytomaj plébánosává, a Kővágóörsi Plébánia oldallagos ellátásával.

HALMÁGYI ZOLTÁN ösküi plébános urat 2021. június 15-i hatállyal felmentette az Ösküi Plébánia és az oldallagosan ellátott Hajmáskéri és Pétfürdői Plébániák ellátása alól, és kineveze Ugod plébánosává, a Bakonyszücsi, Nagygyimóti, Nagyteveli, Bakonykoppányi Plébániák oldallagos ellátásával.

MEGYESI FERENC érseki szertartó, jegyző, kisegítő lelkész urat 2021. június 15-i hatállyal, érseki szertartói, jegyzői, és veszprémi kórházlelkészi megbízatásait érintetlenül hagyva, felmentette a veszprémi Szent Mihály Főplébánián betöltött kisegítő lelkészi tisztségéből, egyúttal kineveze Öskü plébánosává, a Hajmáskéri és Pétfürdői Plébániák oldallagos ellátásával.

SZALONTAI ISTVÁN BALÁZS pókaszepetki plébániai kormányzó urat 2021. augusztus 1-i hatállyal kinevezi a Veszprémi Főgyházmegye hivatásgondozási és ministráns referensévé.

KISS LÁSZLÓ ker. esperes, hévízi plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal kinevezi a Veszprémi Főgyházmegyében működő Kalász Közösség lelki vezetőjévé.

FÓDI ÁKOS balatonedericsi plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Balatonedericsi Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Nemesvitai Plébánia ellátása alól, és kinevezi a Várpalotai Plébánia plébánosává, az Inotai Plébánia oldallagos ellátásával. Egyúttal pedig kinevezi a várpalotai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola lelkiigazgatójává, valamint a várpalotai Szent Donát Kórház kórházlelkészévé.

STADLER LÁSZLÓ DEZSŐ bakonyjákói plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Bakonyjákói Plébánia plébánosi tisztségéből, valamint a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészi tisztségéből, és kinevezi a Balatonedericsi Plébánia plébánosává, a Nemesvitai Plébánia oldallagos ellátásával.

SÁNDOR MIHÁLY magyarpolányi plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal eddigi feladatait változatlanul hagyva, megbízza a Bakonyjákói Plébánia oldallagos ellátásával, valamint kinevezi a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészévé.

MERVA PÉTER keszthelyi káplán urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Keszthely I. Magyarok Nagyasszonya Plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és kinevezi a Sümegcsehi Plébánia plébániai kormányzójává, a Kisgörbői Plébánia oldallagos ellátásával.

kápláni kinevezések:

MOKOS JÁNOS újmisést 2021. augusztus 1-i hatállyal kinevezi a Keszthely I. Magyarok Nagyasszonya Plébánia káplánjává.

VARGA-CSIKÁSZ BENCE várpalotai káplán urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Várpalotai Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól, és az ajkai Jézus Szíve Plébániára küldi szintén kápláni megbízatással.

GYULAI PÉTER ISTVÁN veszprémi káplán urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól, és a tapolcai Nagyboldogasszony Plébániára küldi szintén kápláni megbízatással.

papnövendékek gyakorlatra küldése

TÜTTŐ ÁGOSTON diakónust 2021. augusztus 1-i hatállyal a Keszthely II. Kis Szent Teréz Plébániára küldi diakónusi gyakorlat végzésére 2022. augusztus 1-ig.

SOLYMOS ANDRÁS papnövendéket 2021. augusztus 1-i hatállyal pasztorális, illetve diakónusi gyakorlat végzésére küldi a Hévízi Plébániára, 2022. augusztus 1-ig.

ILLYÉS DÁVID papnövendéket 2021. szeptember 1-től a papságra történő további felkészülésre és szemináriumi tanulmányainak folytatására a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe küldi.


Forrás: Debrecen-Nyíregyházi EgyházmegyeEgri Főegyházmegye; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye;  Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria