Személyi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

Hazai – 2013. július 4., csütörtök | 12:45

Dr. Veres András megyéspüspök döntése értelmében 2013 nyarán a következő lelkipásztorokat és lelkipásztori állomáshelyeket érintő átszervezések lépnek érvénybe.

2013. június 1-jétől hatályos dispozíció

Plébánosi kinevezés és áthelyezés:
Kiss László Gábor atyát – aki a Lazaristák Rendjében eltöltött noviciátus után visszatért az egyházmegyébe – az egervári plébániára disponálja a megyéspüspök. Elődjét, Kovács Árpád plébánost – megköszönve a hosszú évek óta tartó betegsége mellett végzett szolgálatát, és remélve egészségi állapotának helyreállását – tartós betegszabadságra küldi.

2013. augusztus 1-jétől hatályos dispozíciók

Plébánia alapítás:
A Tanácsosok Testületének véleményét is kikérve a főpásztor úgy döntött, hogy Zalaegerszeg kertvárosi részén új plébániát alapít, és a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére épült templomot plébániatemplomi rangra emeli. Az új plébánia hivatalos elnevezése a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia lesz.

Plébánosi kinevezések, áthelyezések és nyugdíjazások:

Kürnyek Róbertet – akinek hároméves kanadai tanulmányi ösztöndíja és a külföldi magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata befejeződött – az újonnan alapított zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia plébánosává nevezi ki püspök atya.

Inzsöl Richárd atyát – aki a Tihanyi Bencés közösség noviciátusából visszatért az egyházmegyébe – a salomvári plébánia plébánosává nevezi ki, Nagy Gábor salomvári plébánost pedig tartós betegszabadságra küldi.

Köbli Tamás OP, a domonkos tartományfőnök engedélyével egyházmegyénkbe érkezik, akit a lenti plébánia plébánosává nevez ki a megyéspüspök.

Kápláni kinevezések:

Kovács József újmisést a jánosházi plébániára, Varju Gábor jánosházi káplánt a székesegyházi főplébániára, a ferences tartományfőnök kérésére pedig a zalaegerszegi Jézus Szíve-plébániára Kardos Barnabás Csongor OFM helyébe Szász Pál Zsombor OFM atyát küldi káplánnak a főpásztor.

2013. augusztus 10-től hatályos dispozíciók

Megköszönve Molnár János szombathely-szentkirályi plébános és Kiss Sándor sorokpolányi lelkész hűséges szolgálatát, egészségi állapotuk miatt kért nyugdíjazási kérelmüket elfogadja a megyéspüspök, a megüresedő plébániák ellátásáról pedig a későbbiekben dönt.

Szombathelyi Egyházmegye/Magyar Kurír