A Szentatya elfogadta Miklósházy Attila püspök lemondását

Kitekintő – 2006. április 5., szerda | 16:40

XVI. Benedek pápa április 5-én elfogadta a 75. életévét betöltő Miklósházy Attila püspök lemondását. A Kanadában élő jezsuita főpásztor 1989-től volt az emigrációban élő magyar katolikusok püspöke.

Miklósházy Attila 1931. április 5-én született Diósgyőrött. Középiskolai tanulmányait a miskolci Fráter György gimnáziumban és a kalocsai Szent István gimnáziumban végezte. 1949-ben belépett a Jézus Társaságába. A szerzetesek szétszóratása után 1950 és 1952 között filozófiai és teológiai tanulmányokat kezdett a budapesti Hittudományi Akadémián. Később két évig munkaszolgálatos katona, majd műtős volt a budapesti Szent István Kórházban.

1956-ban elhagyta Magyarországot, és Németországban, valamint Torontóban fejezte be filozófiai és teológiai tanulmányait. MacGuigan bíboros, torontói érsek szentelte pappá 1961. június 18-án. Pár évvel később Rómában a Pápai Gergely Egyetemen doktori fokozatot szerzett teológiából. Disszertációjában a kelet-szír eucharisztikus pneumatológiával foglalkozott.

Ünnepélyes jezsuita fogadalmait 1966. augusztus 15-én tette le Rómában az Il Gesù templom Szent Ignác-oltáránál. 1967-től 1974-ig a torontói Regis College-ban, 1974-től 1984-ig ugyancsak Torontóban a Szent Mihály Egyetemen tanított teológiát. 1984-ben Carter bíboros kinevezte a Torontói Főegyházmegye Szent Ágoston Szemináriumába a teológiai fakultás dékánjává, valamint a szisztematikus teológia és liturgika tanárává.

Miklósházy Attila tevékenyen részt vett a zsinat utáni liturgikus megújulás végrehajtásában, mint az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye és az Országos Liturgikus Tanács tagja. Magyarul megjelent könyve Benedicamus Domino (Eisenstadt, Prugg Verlag, 1984) a liturgikus megújulás teológiai alapjairól tárgyal. Egy ideig aktívan részt vett a kanadai anglikán–római katolikus teológiai párbeszédben. Számos lelkigyakorlatot tartott papoknak és szerzeteseknek Kanadában és Európában egyaránt.

MKPK Sajtóiroda/Magyar Kurír